A?a cum sugereaz? ?i numele, mnemotehnica este o colec?ie de strategii ?i metode care eficientizeaz? procesul de înv??are ?i memorare. De la cum s? parcurgi un material ?i s? îl asimilezi cât mai bine, pân? la cum s? structurezi informa?ia într-un mod cât mai simplu, mnemotehnica este asul din mânec? al celor care înva?? pu?in ?i bine!

Ce nu trebuie s? ui?i este c? nu exist? formule magice! Mnemotehnica nu e despre cum s? memorezi cu zero efort, ci cum s? ob?ii rezultate cât mai bune din efortul pe care îl depui.

F?r? scop ?i prezen??, mnemotehnica nu î?i va fi de folos. Este ca ?i când ai avea o ma?in? sport pe care nu ai scoate-o din garaj. Ca s? func?ioneze ai nevoie de 2 lucruri:

A. Scop

Orice efort pe care îl depui este valoros în m?sura în care serve?te un ?el. A?a c?, înainte s? parcurgi materia, fixeaz?-?i un scop în minte. ?i nu m? refer la un scop de genul ?Trebuie s? înv?? pentru admitere?, ci la un obiectiv clar ?i realist, ca de exemplu ?Vreau s? parcurg ? lec?ii în ? s?pt?mâni?.

B. Prezen??

S? fii prezent înseamn? s? dedici timp ?i aten?ie sesiunilor de înv??are. Cu cât e?ti mai focusat, cu atât vei memora mai bine materialele pe care le parcurgi. Las? deoparte telefonul ?i al?i distractori atunci când studiezi pentru examen. Dac? te opre?ti din citit de fiecare dat? când prime?ti o notificare, memoria nu va putea lucra fluent.

Nu uita! Mnemotehnica nu te scap? de efort, ci doar î?i u?ureaz? munca.

I. Metoda pove?tii

S? presupunem c? vrei s? re?ii o list? de cump?r?turi ce con?ine lapte, s?pun, pahare, mere ?i pâine. ?tiind c? memoria re?ine mai bine informa?iile care au un sens sau o leg?tur?, po?i s? construie?ti o fraz? care s? includ? toate aceste elemente.

De exemplu: Pâinea a c?zut în paharul cu lapte, care apoi s-a v?rsat peste mere ?i a trebuit s? le sp?l cu s?pun.

Dup? cum vezi, fraza poate fi cât de imaginativ? ?i absurd? dore?ti s? o construie?ti, atâta timp cât creeaz? o leg?tur? între cuvintele pe care vrei s? le memorezi. De fapt, chiar o s? re?ii mai u?or o propozi?ie absurd?, tocmai pentru c? are ceva diferit, unic ?i memorabil.

Totul se bazeaz? pe un principiu elementar ? memoria prelucreaz? mai u?or informa?ii concrete, sau sub form? de pove?ti. În concluzie, dac? vrei s? transmi?i o serie de idei memorabile, construie?te o poveste în jurul lor, sau folose?te un exemplu.

II. Metoda ORRM

ORRM este un acronim ce descrie cele patru etape pe care trebuie s? le urmezi pentru a extrage ?i memora cu succes ideile dintr-un text. Aceast? metod? te poate ajuta s? re?ii perfect un text dup? patru parcurgeri.

1. Orientare ? cite?te materialul în mod cursiv, pentru a-?i face o idee general? despre con?inutul prezentat.

2. Repeti?ie ? cite?te a doua oar? materialul, dar de data aceasta lent ?i cu toat? aten?ia focusat? pe con?inut. Subliniaz? DOAR ideile principale.

3. Revizuire ? cite?te textul a treia oar? ?i caut? s? te afunzi în detalii. Observ? leg?tura dintre ideile principale ?i detaliile secundare.

4. Recapitulare Mental? ? închide ochii ?i imagineaz?-?i c? parcurgi textul. Repet? cu voce tare fiecare idee principal? pe care ai subliniat-o.

III. Metoda Cicero

Întâlnit? ?i sub numele de Palatul memoriei, aceast? metod? se bazeaz? pe asocieri între buc??i de informa?ii pe care vrei s? le memorezi ?i locuri familiare. Memoria func?ioneaz? mai bine atunci când informa?iile abstracte sunt asociate cu imagini.

Spre exemplu, dac? vrei s? memorezi organitele unei celule, imagineaz?-?i camera ta ?i a?az?-l pe fiecare dintre ele într-un loc anume ? nucleul pe scaun, ribozomii în?ira?i lâng? pat, mitocondria pe birou, fix sub lamp?, aparatul Golgi în bibliotec?. Astfel, când ai nevoie s? ?i le reaminte?ti, trebuie doar s? î?i imaginezi înc?perea, ?i s? vezi fiecare element a?ezat la locul lui. Po?i (?i e de preferat) s? combini aceast? metod? cu metoda I, cea a imaginilor absurde.

IV. Metoda Pictogramelor

Fiindc? mul?i dintre noi ne baz?m pe memoria vizual?, metoda pictogramelor este perfect? pentru a crea reprezent?ri vizuale pentru cuvintele sau frazele de memorat.

Iat? cei 3 pa?i de urmat:

1. Cite?te textul ?i subliniaz? cuvintele ?i frazele cheie.

Ai grij? s? alegi cuvinte ?i fraze care rezum? cât mai bine con?inutul textului. Poate c? atunci când cite?ti vei avea impresia c? totul este important ?i trebuie subliniat. Da aceea te încurajez s? studiezi atent textul pân? g?se?ti acel cuvânt sau fraz? ce surprinde fix esen?a con?inutului.

2. Deseneaz? o pictogram? lâng? fiecare cuvânt sau fraz? cheie.

Evit? s? desenezi pictograme prea complexe. Orienteaz?-te c?tre ceva simplu ? o stea, o semilun?, un semafor, o barc?, etc. Fiecare cuvânt sau fraz? cheie va avea propria pictogram?. Totodat?, evit? s? folose?ti numere sau litere drept pictograme, caracterele fiind codate de creier mai degrab? auditiv decât vizual.

3. Repet? materia folosind pictogramele

Atunci când vrei s? recapitulezi, ia o foaie de hârtie ?i deseneaz? pictogramele, în timp ce î?i repe?i în minte cuvântul sau fraza din spatele fiec?reia. E în regul? s? mai arunci un ochi peste text dac? nu reu?e??i s? î?i aminte?ti de la prima încercare.

Fun fact: Exerseaz?-?i memoria înv??ând s? cân?i la un instrument. Studiile arat? c? persoanele care exerseaz? constant la un instrument muzical au o memorie mai bun?!

Sursa: www.blog.grile-admitere.ro

Similar Posts