Regula general? este c? nu ar trebui s? te aventurezi pe ghea?a care are o grosime mai mic? de 5 centimetri. Ca s? fii ?i mai sigur, ghea?a ar trebui s? fie de 10 centimetri. Ghid ilustrat de The Art of Manliness.

1. Nu respira în ap?

R?spunsul corpului t?u la ?oc te va face s? gâfâi ?i s? hiperventilezi. Rezist? acestei tenta?ii. ?ocul va disp?rea în 1-3 minute ?i vei avea 15-45 de minute pentru a ie?i înainte s? î?i pierzi cuno?tin?a, a?a c? încearc? s? r?mâi calm.

2. Orienteaz?-te ?i întoarce-te de unde ai c?zut

Acea ghea?? te-a ?inut înainte, a?a c? ar trebui s? fie suficient de solid? pentru a te târî înapoi pe ea.

3. Nu încerca s? ie?i direct

Pune-te pe orizontal? ?i, într-o mi?care coordonat?, love?te cu picioarele în timp ce folose?ti coatele pentru trac?iune ca s? te ridici din ap? pe ghea??. Trage-te ?i love?te cu picioarele pân? când ai ie?it.

4. Întinde-te pe ghea?? ?i rostogole?te-te

Acest lucru ajut? la prevenirea fisurilor ulterioare în ghea??. G?se?te imediat un ad?post cald ?i uscat.

5. Dac? nu po?i ie?i, nu te mai zbate pentru a conserva c?ldura ?i a evita epuizarea

Pune-?i bra?ele pe ghea?? ?i nu le mi?ca – este posibil ca mânecile hainei s? înghe?e fiind lipite pe ghea??, ajutându-te s? nu aluneci în ap? atunci când î?i pierzi cuno?tin?a ?i oferind salvatorilor mai mult timp s? ajung? la tine.

6. Dac? apropiatul t?u cade, sun? la 112

Ajut?-l verbal s? treac? prin acest proces, în loc s? mergi dup? el pe ghea?a periculoas?. Dou? victime sunt mai rele decât una. Dac? nu poate ie?i singur, întinde-i o frânghie în bucl? pe care o poate pune în jurul bra?elor sau o creang? de copac de care s? se ?in?.

Dac? ?tii c? vei fi pe ghea??, este de asemenea, o idee bun? s? ai cu tine o dalt? pentru ghea??. Este ieftin? ?i ar putea face diferen?a între via?? ?i moarte.

Sursa: www.artofmanliness.com | AoM Team & Ted Slampyak

Similar Posts