Pentru finalul anului, ?i-am preg?tit o selec?ie divers? de recomand?ri literare, de la romane ambi?ioase la volume de memorii.

Marii încrez?tori, Rebecca Makkai editura Black Button Books

Finalist la premiul Pulitzer ?i National Book Award, Marii încrez?tori vorbe?te despre consecin?ele epidemiei de SIDA din SUA, concentrându-se pe dou? planuri spa?iale ?i temporale: Chicago-ul anilor ?80 ?i Parisul anului 2015. Romanul Rebecc?i Makkai este un exerci?iu de rememorare care nu duce lips? de speran??, o lectur? obligatorie pentru vremurile pe care le tr?im.

P?mântul f?g?duin?ei, Barack Obama, editura Litera

Nu este prima dat? când fostul pre?edinte american Barack Obama se avânt? pe terenul literar, a?a c? nu e de mirare c? memoriile lui preziden?iale, ce vor fi împ?r?ite în dou? volume, au fost a?teptate cu sufletul la gur? de foarte mult? lume. Primul volum este intitulat P?mântul f?g?duin?ei ?i parcurge câteva zeci de ani, de la începuturile carieriei lui Obama la via?a în Biroul Oval.

Ce vrem noi, femeile?, Isabel Allende, editura Humanitas

Scriitoarea sud-american? Isabel Allende, cunoscut? mai degrab? pentru romane precum Casa spiritelor sau Eva Luna, vine de data aceasta cu un volum de memorialistic?, intitulat simplu Ce vrem noi, femeile?. Allende plonjeaz? în amintirile ei pentru a vorbi despre rela?ia cu feminismul ?i femeile care au avut un rol definitoriu în via?a ei.

Hipodrom, Nora Iuga, editura Polirom

Hipodrom de Nora Iuga este un roman ini?iatic, cu puternice accente autobiografice, care poart? cititorul prin trei mari capitole ale pove?tii de via?? a autoarei: copil?ria, tinere?ea ?i senectutea. În acela?i timp, cartea este o declara?ie de dragoste pentru ora?ul Sibiu ?i locuitorii lui.

O s?-mi m?nânce pisica ochii?, Caitlin Doughty, editura Nemira

Caitlin Doughty este o antreprenoare de pompe funebre care prime?te zilnic întreb?ri despre moarte, a?a c? a decis s? scrie un ghid practic despre ce se întâmpl? cu corpurile noastre dup? ce murim. De ce au cadavrele diferite culori? Ce se întâmpl? dac? înghi?i popcorn înainte s? fii ars(?) la crematoriu? Sunt doar dou? dintre cele 35 de întreb?ri la care autoarea r?spunde cu umor, dar ?i cu detalii ?tiin?ifice reale.

Paturi oculte, Doina Ru?ti, editura Litera

Paturile oculte din titlul noii c?r?i semnate Doina Ru?ti sunt motivul pentru care doi studen?i de la Litere ajung s? se îndr?gosteasc?. Volumul deschide o nou? colec?ie a editurii Litera, dedicat? literaturii contemporane române?ti.

Sursa: www.elle.ro

Similar Posts