Securitatea pentru Internetul obiectelor (IoT) este un subiect intens dezb?tut, cu ?tiri precum hackingul camerelor de securitate care îi avertizeaz? pe consumatori s? fie aten?i la securitatea telefoanelor ?i caselor inteligente. Aceste articole sunt alarmante dac? ave?i un sistem smart home complet sau abia începe?i s? c?uta?i cum s? ad?uga?i dispozitive conectate la dvs. acas?.

Sfaturile noastre rezistente la hacking func?ioneaz? pentru tot felul de m?rci ?i produse, de la Samsung Galaxy la Apple, pentru a v? ajuta s? valorifica?i întregul poten?ial al tehnologiei dvs.

Iat? cei 5 pa?i pentru a v? proteja dispozitivele conectate la internet:

1. Alege?i-v? dispozitivele cu în?elepciune

Pe m?sur? ce c?uta?i telefoane ?i dispozitive inteligente pentru cas?, verifica?i dac? acestea au caracteristici de securitate, în primul rând. Cele mai multe m?rci importante nu ar trebui s? aib? probleme pe acest front, dar merit? s? vede?i dac? exist? recenzii din publica?ii de renume, dac? întâlni?i un brand necunoscut.

Dup? ce ob?ine?i dispozitivele dorite, face?i-v? timp în fiecare lun? pentru a verifica actualiz?rile. ?i oricât de tentant ar fi s? amâna?i (sau s? ignora?i) notific?rile de actualizare, aceste actualiz?ri v? înt?resc linia de ap?rare împotriva malware-ului ?i a altor amenin??ri online.

2. Schimba?i numele de utilizator implicit

Pe m?sur? ce folosi?i aplica?ia smartphone pentru a configura un dispozitiv, asigura?i-v? c? nu creeaz? un nume de utilizator sau un cont implicit pentru dvs. Acest lucru este valabil mai ales pentru routerele f?r? fir care v? ajut? casa inteligent? s? func?ioneze f?r? probleme, nu doar pentru dispozitivele inteligente.

Unul dintre primele lucruri pe care le caut? hackerii este o list? de nume de utilizator implicite, care le u?ureaz? mult munca. Schimbarea numelui de utilizator implicit v? elimin? de pe lista de ?inte u?oare.

În timp ce unele dispozitive inteligente folosesc în continuare nume de utilizator ?i parole implicite, companiile caut? s? creeze dispozitive mai sigure pentru consumatorii informa?i. În schimb, probabil c? ve?i crea un cont folosind adresa dvs. de e-mail, care nu este la fel de u?or disponibil? pentru hackeri.

3. Folosi?i parole puternice

Cel mai bun lucru pe care îl pute?i face pentru dispozitivele dvs. este s? configura?i o parol? sigur? utilizând un manager de parole. Cu un manager de parole, nu trebuie s? v? aminti?i zeci de parole sau s? ap?sa?i pe linkul de ?A?i uitat parola?? de fiecare dat? când v? conecta?i.

Majoritatea managerilor de parole genereaz? parole aleatorii care sunt greu de spart de c?tre hackeri, chiar ?i cu cea mai bun? tehnologie. Managerul de parole v? ajut?, de asemenea, s? urm?ri?i când a?i schimbat ultima dat? parola. Schimbarea parolelor de câteva ori pe an ajut? la men?inerea hackerilor la distan??.

O parol? puternic? nu are întotdeauna nevoie de cifre ?i caractere speciale, cu excep?ia cazului în care dispozitivul inteligent stabile?te aceste condi?ii. Unde este posibil, utiliza?i o fraz? de acces de cel pu?in ?ase cuvinte aleatorii cu spa?ii între ele, care este mai u?or de re?inut decât un ?ir de numere ?i caractere.

4. Utiliza?i autentificarea cu doi factori

Când activa?i autentificarea cu doi factori, acest lucru seam?n? cu a v? pune o a doua parol?, în cazul în care un hacker trece de prima. Chiar dac? introduc informa?iile de conectare corecte, nu vor primi acces f?r? un cod special (de obicei trimis prin mesaj sau e-mail). Cea mai bun? parte este c? primi?i o notificare a activit??ii suspecte, astfel încât s? v? pute?i schimba parola.

Majoritatea dispozitivelor inteligente nu au autentificare cu doi factori, dar inten?ioneaz? s? adauge func?ia în curând. Pân? când aceast? caracteristic? devine mai frecvent?, este o idee bun? s? utiliza?i un manager de parole cu autentificare cu doi factori.

5. Evita?i re?elele publice de Wi-Fi

Re?elele publice Wi-Fi nu sunt sigure, deoarece un hacker poate monitoriza traficul necriptat ?i poate trimite malware. Toat? activitatea online este vulnerabil?, inclusiv atunci când controla?i dispozitivele inteligente de acas?.

Pentru comenzi rapide, cum ar fi aprinderea luminilor pe timp de noapte sau blocarea u?ilor inteligente, nu ve?i utiliza multe date, deci este mai bine s? utiliza?i planul dvs. de date, în locul unei re?ele publice.

Pentru sarcini mai intensive, cum ar fi transmiterea de la camere de securitate ?i sonerii video, o re?ea celular? ar trebui s? func?ioneze bine, dar g?sirea unei re?ele Wi-Fi sigure este ideal?, dac? nu ave?i date nelimitate.

Sursa: www.descopera.ro | Marta Gheorghita

Similar Posts