Folosindu-?i imagina?ia ?i ingredientele pe care le aveau la îndemân?, buc?tarii de pe meleagurile noastre au creat ?i rafinat bucate gustoase, care au încântat sim?urile pofticio?ilor de-a lungul secolelor.

Ce mâncau românii de odinioar?? Cât de diferite erau bucatele lor de ce mânc?m noi ast?zi? Ca desf?tare pentru pofta unei min?i curioase ? ?i pentru papilele limbii care vrea s? simt? gustul delicateselor de alt?dat? ? î?i propunem cinci c?r?i de bucate vechi române?ti (unele, de peste 500 de ani), care te vor transporta în trecutul culinar al ??rii noastre.

Lectur? pl?cut? ?i poft? bun?!

Bucate ?i vinuri medievale române?ti

Ce mânca la cin? Mircea cel B?trân? Care era mâncarea preferat? a lui Basarab I? Probabil nu vom ?ti niciodat? cu exactitate, dar, datorit? regretatului Radu Anton Roman, po?i afla ce delicatese li se ?puneau pe tav?? domnitorilor români. ?i, mai mult, le po?i încerca ?i tu. Cunoscutul scriitor, unul dintre cei mai mari pasiona?i de gastronomie din România, a adunat în acest volum re?ete române?ti inedite din epoca medieval?. ?Bucate ?i vinuri medievale române?ti? este mult mai mult decât o carte de re?ete, este o incursiune în istoria nev?zut? a ??rii noastre.

Buc?t?ria român?. Carte coprinz?toare de mai multe re?ete de bucate ?i bufet 1865

Iat? o carte pe care nu ar trebui s? o ratezi ? fie c? î?i place istoria, fie c? e?ti o fire gurmand?. Aceast? carte de bucate ?coprinz?toare? (e cuvânt vechi, nu vreo gre?eal?) este singurul volum culinar tip?rit în Principatele Române în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A ap?rut în 1865 ?i este un compendiu de re?ete (unele de tip zahana, specifice mahalalelor bucure?tene). Cartea con?ine atât re?ete române?ti, cât ?i re?ete cu influen?e str?ine. Volumul cuprinde 200 de note de subsol, precum ?i un tabel de m?suri.

Bucate, vinuri ?i obiceiuri române?ti

Aceast? carte de bucate este cadoul ideal pentru cei care iubesc gastronomia româneasc?. Întocmit tot de Radu Anton Roman, volumul nu este un simplu re?etar, ci o incursiune în istoria ?i particularit??ile culturii române?ti, unde arta g?titului se împlete?te cu tradi?iile populare vechi, cu specificul ?i bizareriile fiec?rei regiuni a ??rii noastre. Radu Anton Roman s-a preocupat îndeaproape, cu pasiune ?i o imens? poft?, de buc?t?ria româneasc?. Re?etele din aceast? carte sunt tot ce are gastronomia româneasc? mai bun, iar fiecare dintre ele este asezonat? cu minunate pove?ti sau amintiri, care fac mâncarea s? alunece mai bine.

Re?ete culese de la cinci bra?ovence

Aceast? carte are o poveste demn? de film. Cartea Georgetei Filitti se bazeaz? pe o comoar? descoperit? întâmpl?tor în biblioteca unei prietene apropiate: mai multe caiete de re?ete l?sate în urm? de femei din patru genera?ii. Re?etele sunt o m?rturie a evolu?iei buc?t?riei bra?ovene de la 1880 pân? c?tre zilele noastre. Caietele descoperite de autoare au fost scrise de cinci bra?ovence care au adunat re?ete de la so?ii ale mai-marilor ora?ului, m?tu?i, prietene sau guvernante germane sau unguroaice.

Ghidul gastronomic al României. Buc?t?ria tradi?ional?

?Ghidul gastronomic al României ? Buc?t?riea tradi?ional?? este o carte pe care orice gurmand trebuie s? o aib?. Ea con?ine re?etele a numeroase mânc?ruri tradi?ionale, care, într-un fel sau altul, amintesc de locuri, obiceiuri ?i tradi?ii de demult. Re?etele cuprinse în acest volum provin din fiecare dintre regiunile ??rii: Ardeal, Banat, Bucovina, Dobrogea, Maramure?, Moldova, Muntenia, Oltenia.

Sursa: www.incredibilia.ro

Similar Posts