Metoda japonez? KonMari reprezint? un mod de organizare a casei care promite un lucru dorit de to?i ? ordine în permanen??! Numele acestei metode vine de la Marie Kondo, consultant organizator japonez, autor ?i gazd? de emisiuni TV, care promoveaz? aranjarea casei pe categorii, pentru cur??enie des?vâr?it?.

Metoda KonMari sugereaz? p?strarea lucrurilor care î?i sunt de folos ?i eliminarea celor care nu î?i mai trebuie, astfel încât s?-?i eliberezi casa de obiecte inutile. Acela?i principiu se aplic? ?i în cazul garderobei.

Afl? cum depozitezi hainele folosind celebra metod? KonMari:

Ce presupune metoda KonMari de organizare? 

Pentru a aplica metoda KonMari în organizarea garderobei, trebuie s?:

  • iei decizia de a arunca sau nu un anumit obiect vestimentar
  • te gânde?ti unde vei amplasa hainele, astfel încât s? le g?se?ti u?or

Cum decizi dac? scapi sau nu de un articol vestimentar? Dac? îl por?i ?i î?i aduce bucurie, îl vei p?stra. În caz contrar, arunc?-l sau, de ce nu, doneaz?-l. Metoda japonez? de organizare presupune concentrarea pe articolele care î?i aduc bucurie ?i nu pe cele de care vrei s? scapi.

Totodat?, solu?ia pentru o organizare eficient? este s? stabile?ti un loc pentru depozitarea hainelor. Nu ?ine îmbr?c?mintea ?i în dulapul din dormitor, ?i în cuierul din hol, cel din baie sau în living. Stabile?te un loc clar pentru fiecare categorie. Acest lucru presupune un sertar doar pentru ?osete sau lenjerie intim? sau umera?e pentru c?m??i ?i sacouri. Dac? ai un loc fix pentru fiecare categorie de haine, î?i va veni mai u?or s? le pui la loc dup? ce le por?i.

Împ?turirea hainelor dup? metoda KonMari

Pentru a p?stra ordine în dressing, bucur?-te de aceast? metod? de organizare. Din fericire, exist? sute de clipuri care î?i arat? cum se depoziteaz? u?or hainele în dulap, astfel încât s? salvezi spa?iu ?i s? ai mereu la îndemân? articolele de care ai nevoie.

În acest sens, Marie Kondo sugereaz? s? depozitezi ?i s? împ?ture?ti hainele pe vertical?. Aceast? idee este excelent? pentru a?ezarea în sertare, întrucât a?a le vei vedea pe toate deodat?. Plus c? sunt mai u?or de scos. Metoda KonMari se poate adapta pentru rafturi cu ajutorul cutiilor sau separatoarelor. Acestea permit o mai bune vizibilitate a fiec?rei piese vestimentare. Dac? nu reu?e?ti s? împachetezi toate hainele dup? aceast? metod?, ruleaz?-le sau r?suce?te-le, stil util în special în cazul ?osetelor.

Încearc? s?-?i ordonezi toate hainele pe categorii! Doar în acest fel vei avea o privire de ansamblu ?i vei realiza câte articole din fiecare categorie ai. Chiar dac? aceast? activitate implic? destul de mult timp, merit? s? ai toate hainele frumos aranjate.

Datorit? metodei de organizare Marie Kondo, vei descoperi cât de important este ca fiecare articol vestimentar s? fie la locul s?u ?i cât de relaxat? vei fi ?tiind c? p?strezi ordinea în haine. Mai mult, toat? îmbr?c?mintea va fi a?ezat? frumos, printr-un principiu u?or de urmat ? împ?turirea ?i depozitarea tuturor hainelor pe vertical?.

Ai pus vreodat? în practic? metoda eficient? KonMari de depozitare a hainelor? Cum ?i se pare acest stil ?i cât de des l-ai pune în practic??

Sursa: www.elle.ro

Similar Posts