Începând din luna mai, Google Maps va avea dou? noi niveluri de date: vreme ?i calitatea aerului. Datele despre vremea dintr-o anumit? zon? sunt furnizate de Weather Company ?i vor ar?ta starea vremii în acel moment, precum ?i prognoza pe o s?pt?mân?. Datele despre vreme vor fi disponibile la nivel global, pe desktop, Android ?i iOS.

Nivelul cu informa?ii despre calitatea aerului apeleaz? la mai multe surse globale de date, precum Agen?ia Guvernamental? pentru Protec?ia Mediului din Statele Unitate AirNow.gov, CPCB din India, EPA Victoria din Australia sau KECO din Coreea.

Informa?ii pe Google Maps despre calitatea aerului vor fi disponibile în toate zonele în care exist? sta?ii AQI (Air Quality Index). Datele despre calitatea aerului vor fi disponibile pe desktop, Android ?i iOS, în prima etap? în Statele Unite, India, Australia ?i Coreea, iar apoi extins la nivel global.

Interfa?a prin care se ofer? variantele de rute c?tre destina?ie în Google Maps a fost redesenat?, astfel încât s? ofere o imagine mai cuprinz?toare asupra tuturor modurilor de transport ?i a rutelor disponibile c?tre destina?ie.

În loc s? navigheze între diferite ?tab?-uri pentru fiecare mod de transport (condus, transport în comun, mers pe jos), utilizatorii vor putea s? vad? ?i s? compare cât le ia s? ajung? la destina?ie în fiecare mod de transport, acestea fiind a?ezate una lâng? alta.

Ce alte îmbun?t??iri va mai avea Google Maps

Informa?ii necesare pentru a lua decizia privind modul de transport pân? la destina?ie vor fi într-un singur ecran, inclusiv informa?ii în timp real despre timpul estimat pân? la destina?ie, durata c?l?toriei, ora de ajungere, cost, disponibilitate ?i altele. Noua interfa?? va fi disponibil? din luna iulie, la nivel global, pentru desktop, Android ?i iOS.

Începând cu luna septembrie a acestui an, Google Maps va oferi variante de rute ?eco-friendly?.

Acestea sunt ob?inute printr-un nou model care care optimizeaz? consumul de combustibil, luând în calcul factori precum înclina?ia ?oselei ?i viteza anticipat?. Din aceea?i categorie, al?turi de rutele ?eco-friendly?, Google Maps va afi?a alerte atunci când ?oferii sunt în apropierea unei zone cu emisii sc?zute, respectiv perimetre unde sunt restric?ii de acces pentru anumite ma?ini, în vederea reducerii polu?rii: de exemplu, anumite ma?ini diesel sau permit accesul ma?inilor care respect? un standard minim de emisii, potrivit Mediafax.

Aceste alerte vor fi lansate în iunie 2020 ?i vor fi aplicate pentru mai mult de 100 de ora?e europene din Germania, Olanda, Fran?a, Spania ?i Marea Britanie, urmând s? fie extinse în mai multe ??ri.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts