Obi?nuie?ti s? arunci în WC ?erve?elele demachiante, a?a dentar? sau firele de p?r c?zute? Ar fi bine s? renun?i la acest gest, pentru c? ?evile se pot înfunda iremediabil sau, în cazul ?fericit?, pot fi reparate de instalator cu costuri destul de piperate.

1. ?erve?ele de hârtie

Textura acestor ?erve?ele de hârtie este diferit? de cea a hârtiei igienice ?i nu se dezintegreaz? la fel de u?or. Prin urmare, dac? î?i ?tergi nasul cu un ?erve?el de hârtie, arunc?-l apoi la co?ul de gunoi, nu în WC.

2. ?erve?ele umede / demachiante


Acestea sunt una dintre principalele cauze ale înfund?rii scurgerii de ap?, deoarece nu se dizolv? în ap? ?i, în timp, blocheaz? ?evile cu gr?simi ?i alte reziduuri. În aceea?i categorie intr? ?erve?elele umede pentru bebelu?i.

3. Prezervative


Latexul din care sunt confec?ionate prezervativele poate cauza probleme majore ale scurgerii de ap?, deoarece nu este un material biodegradabil. Pe lâng? asta, prezervativele sunt ?i ?greu de ucis?, în sensul c? nici m?car apa nu le poate trage din prima din vasul de toalet?. Dac? nu vrei s? te afli ulterior într-o situa?ie stânjenitoare, împ?ture?te prezervativul folosit într-un prosop de hârtie ?i arunc?-l la co?ul de gunoi.

4. Tampoane ?i absorbante


Produsele de igien? intim? precum absorbantele ?i tampoanele nu au ce c?uta în vasul de toalet?. Acestea se arunc? doar la co?ul de gunoi, împ?turite în folia în care sunt ambalate! Astfel de obiecte înfund? rapid ?evile. La fel se întâmpl? ?i cu scutecele pentru copii care, pe deasupra, î?i pot m?ri considerabil volumul în combina?ie cu apa, favorizând apari?ia unei inunda?ii.

5. Medicamente


Unele persoane au obiceiul de a arunca la WC medicamentele expirate sau de care nu mai au nevoie, ne?tiind c? astfel contamineaz? sever apele reziduale, iar sta?iile de epurare nu pot filtra toate substan?ele chimice din acestea, ajungând înapoi în re?eaua public? de ap?, deci inclusiv în paharul cu ap? pe care o bei. Mai mult, medicamentele aruncate în chiuvet? sau în vasul de toalet? sunt un pericol ?i pentru mediu. Foarte important! Medicamentele nu se arunc? nici m?car la gunoi. Acestea se predau la farmacii, de unde sunt preluate ulterior ?i eliminate prin incinerare.

6. P?r


Chiar dac? mul?i, dac? nu chiar to?i, o facem, asta nu înseamn? c? e bine. Ne referim aici la aruncarea firelor de p?r c?zute în vasul de toalet?. Acestea favorizizeaz? crearea unui ghemotoc de reziduuri care poate înfunda canalizarea, iar acest lucru este valabil ?i pentru a?a dentar?.

7. Nisipul din litiera pisicii


Nisipul pisicii poate con?ine un parazit periculos, Toxoplasma gondii, care, odat? ajuns în apa din vasul de toalet?, poate contamina apele reziduale. Nici m?car tratarea apelor uzuale nu poate înl?tura acest parazit, care se poate întoarce în sistemul public de alimentare cu ap? ?i poate cauza îmboln?virea multor persoane. În plus, anumite tipuri de nisip, cum ar fi argila, nu se dizolv? complet în ap? ?i particulele se depun pe pere?ii ?evilor, favorizând înfundarea acestora.

8. Clorul


?tim, e surprinz?tor c? o substan?? pe care to?i o folosim pentru a cur??a vasul de toalet? nu trebuie s? ajung?, sub nicio form?, în acest loc. Speciali?tii avertizeaz? c? clorul este extrem de coroziv pentru ?evi ?i poate reac?iona în combina?ie cu alte substan?e din scurgere, ducând la formarea unor compu?i toxici. În schimb, este recomandat o?etul pentru cur??area vasului de toalet?. Este la fel de eficient, spun ei, ?i nu atac? ?evile a?a cum o face clorul.

9. Uleiul folosit la g?tit


Mul?i oameni sunt convin?i c? uleiul uzat aruncat în chiuvet? este dizolvat de detergen?ii parfuma?i, dar acest lucru nu este adev?rat. Gr?simile se depun pe pere?ii sistemului de canalizare ?i provoac? obtur?ri regulate, mirosuri nepl?cute ?i coroziunea mai rapid? a ?evilor. Uleiul uzat este unul dintre cei mai periculo?i poluan?i, de aceea se recomand? colectarea acestuia într-un recipient de metal, pân? se înt?re?te ?i poate fi aruncat la gunoi, sau apelarea la firmele specializate în reciclarea uleiului uzat.

Sursa: www.csid.ro | Paula Rotaru

Similar Posts