M? chinui s? cresc de ceva timp câteva plante în apartamentul în care stau, dar am constat c? din diferite motive, de?i m? str?duiesc cât pot de mult, nu prea le merge. Probabil motivul principal este lipsa luminii de care plantele au atâta nevoie, a?a c? am f?cut o c?utare pe net ?i am g?sit un articol care sper s? m? ajute pe mine, dar ?i pe to?i cei care vre?i s? ave?i o cas? plin? de flori, dar constata?i c? „nu prea le merge”.

Mai jos este o copie a articolului pe care l-am g?sit, dup? câte se pare o traducere dintr-un forum rusesc.

În speran?a c? v-am putut ajuta, v? urez „Lectur? pl?cut?!”.

L?MPI pentru iluminat plante în cre?tere: care este mai bun??

Prezentam l?mpi pentru iluminat ?i plante în cre?tere: LED-uri fito-lamp?, Osram fluora, fluorescente, incandescente ?i gaze. S? v? spunem ce lamp? este cea mai potrivit? pentru cre?terea, iluminarea ?i plantele ?i florile în cre?tere.

Becuri pentru iluminat ?i plante în cre?tere: specii

Fiecare cultivator experimentat este con?tient de importan?a ilumin?rii ?i rolul unei lampi pentru plantele ?i florile de interior, în special în toamn?, iarna ?i prim?vara.

În aceste vremuri ale anului multe plante au nevoie de iluminare suplimentar? sau chiar de lumin? artificial? constant? cu ajutorul unor fitolampuri speciale.

În acest sens, se pune întrebarea: „Care este mai bine s? folosi?i o lamp? pentru iluminat ?i plante ?i flori în cre?tere?”.

Pentru iluminarea suplimentar? a plantelor din interior, pute?i utiliza diferite tipuri de l?mpi: incandescent?, fluorescent?, desc?rcare gaz ?i LED.

Fiecare tip de lamp? are propriile sale avantaje ?i difer? în ceea ce prive?te eficien?a utiliz?rii.

Becuri cu incandescen??

O lamp? standard cu incandescen?? este caracterizat? de o eficien?? sc?zut? ?i are o mul?ime de defecte (intensitate sc?zut? a luminii ?i durabilitate, înc?lzire, spectrul de lumin? contribuie doar la cre?terea vertical? a plantei (mult ro?u ?i foarte pu?in albastru), consum mare de energie).

Acestea pot fi folosite numai atunci când exist? o cantitate mare de lumin? în timpul iernii în latitudini sudice (lungimea lumina zilei este de 10-12 ore) în sere ?i gr?dini de iarn? ca o lumin? de sear?.

Becurile cu incandescen?? sunt potrivite pentru plantele cu tulpini scurte cu frunze lungi sau vi?? de vie lung?.

Becurile cu incandescen?? pentru plante au o suprafa?? reflectorizant? special? ?i ofer? un spectru de lumin? cu un vârf în intervalele albastru ?i ro?u.

 • În general, becurile incandescente sunt folosite ca surs? de lumin? suplimentar? cu raze ro?ii împreun? cu l?mpi reci (4000 K sau 6400 K).

L?mpi fluorescente T8 pentru plante

Spectrul l?mpii este aproape de lumina natural? (6500 K – lumin? natural?), un consum economic de energie electric?.

Cele mai multe plante de casa cresc bine si multe infloresc (Saintpaulia, balsam). Aceasta este o op?iune de baz? pentru iluminarea artificial? a plantelor ?i r?sadurilor din interior.

Exist? fitolampuri speciale pentru plantele de interior, de exemplu: osram fluora.

Lumina emis? de fitolamp trece în spectrul ro?u ?i albastru (vedem o culoare roz-violet), care activeaz? procesele fotochimice ?i îmbun?t??e?te cre?terea ?i dezvoltarea plantelor.

OSRAM FLUORA LUMINESCENTE PENTRU PLANTE

Pentru cei care au o mul?ime de plante tinere sau cu o mare nevoie de lumin?, este mai bine s? cump?ra?i fitolampuri speciale, cum ar fi osram fluora pentru plante.

L?mpile fluorescente Osram fluora pentru plante sunt de 10-12 ori mai scumpe decât l?mpile fluorescente conven?ionale, dar au cel mai bun spectru între toate tipurile de l?mpi.

Echilibrul albastru ?i ro?u cu vârfurile acestor dou? culori este aproape de raportul ideal. Ele pot fi de asemenea combinate cu o lamp? standard 765 sau 840, 865.

 • OSRAM L 18 W / 77 FLUORA – 18 W (60 cm) sau OSRAM L 36 W / 77 FLUORA – acela?i tip T8 de 36 W (120 cm).

L?mpi de desc?rcare (mercur (DRL), sodiu (DN) ?i halogenur? metalic?)

Ele sunt împ?r?ite în mercur (DRL), sodiu (DN) ?i halogenur? metalic?.

1. MANIPULAREA LUMINILOR

În acest grup, acestea sunt mai pu?in eficiente ?i utile.

2. L?MPILE DE SODIU

Acest tip de lamp? are o serie de avantaje. L?mpile de sodiu de înalt? presiune sunt notabile pentru eficien?a lor foarte ridicat?, puterea fluxului luminos ?i durata de via?? îndelungat? (12-20 mii ore).

Acestea sunt cel mai adesea folosite pentru iluminarea unei suprafe?e mari: sere, sere, gr?dini de iarn?. În zonele reziden?iale, acestea nu sunt recomandate pentru utilizare datorit? produc?iei de lumin? foarte ridicat?. Pute?i încerca o loggie surd? sau un balcon.

Spectrul de lamp? con?ine multe raze ro?ii, este util s? se utilizeze pentru formarea r?d?cinilor ?i înflorirea plantelor.

 • Pentru o eficien?? maxim?, acestea ar trebui combinate cu l?mpi cu mercur sau halogenuri metalice.

O lamp? de sodiu de 250 watt într-un corp de iluminat special ofer? iluminare la nivelul a 15 mii de lux pe o suprafa?? de 1 mp

3. L?MPILE CU HALOGEN METAL

Acest tip de lamp?, conform exper?ilor, este cel mai perfect pentru iluminarea artificial? a plantelor.

L?mpile cu halogenuri de metal au o putere mare, o durat? lung? de via?? ?i un spectru optim de emisii, dar ?i un pre? destul de ridicat.

Acum produce?i l?mpi cu arz?tor ceramic (Philips (CDM), OSRAM (HCI)) cu un raport de randare ridicat (CRI = 80-95). Consumatorii interni pot fi g?si?i în seria DRI.

L?mpi LED (LED)

Tehnologia LED avansat? are mai multe avantaje. Becurile cu LED-uri au o durat? lung? de via?? ?i un consum minim de energie.

Pentru ca instala?ia s? primeasc? raze ro?ii ?i albastre, este necesar ca LED-urile acestor dou? culori în raport de 8: 1 sau 8: 2 s? fie simultan în lamp?.

Temperatura culorii l?mpii

Temperatura de culoare este m?surat? în Kelvin (K).

2700 K – lumin? „cald?” / lumin? cald? – radia?ia predomin? în partea ro?ie a spectrului, lumina incandescent?. Alte tipuri de l?mpi dau o str?lucire aproape de lumina incandescent?. Acest tip de str?lucire este folosit pentru înflorire.

4100K – lumin? „neutr? alb?” / radia?ie luminoas? rece în întreg spectrul, cu o predominan?? în partea verde.

6400K – lumin? „zi sau alb rece” / lumin? de zi – radia?ia predomin? în partea albastr? a spectrului, care este adecvat? pentru cre?terea vegetativ?.

8000-25000K – radia?ie ultraviolet? / negru – radia?ie ultraviolet?.

Care este puterea l?mpii pentru cultivarea ?i iluminarea plantelor?

Alegerea puterii l?mpii este afectat? de: în?l?imea l?mpii de deasupra instala?iei, prezen?a unui reflector ?i a grupului c?ruia îi apar?ine instala?ia (lumin? puternic?, moderat? sau slab? (par?ial?)).

FORMULA UNIVERSAL?

Pe 1 m2 de plante cultivate din grupul mediu de iluminare ave?i nevoie de 400 W de putere l?mpi incandescente sau 5500 lumeni.

Ie pe un raft cu lungimea de 1 metru ?i l??imea de 0,5 metri cu plante, ve?i avea nevoie de 2750 de lumeni.

O în?l?ime de 30 cm reduce fluxul luminos de la lamp? cu cel pu?in 30% ?i se dovede?te c? ave?i nevoie de trei l?mpi fluorescente T8 de 36 wa?i fiecare. Dac? lampa nu are un reflector, fluxul luminos este redus cu înc? 30% ?i este necesar? o alt? lamp? de 36 W.

 • Pentru plantele tolerante la umbra, lumina are nevoie de 30-40% mai putin, iar pentru lumina (lumina puternica) este cu 30-40% mai mica si fluxul luminos de la bulbi.
 • Conform experien?ei produc?torilor de flori, este suficient: plantele tropicale, fructele citrice, monsterele, filodendronii – 1 lamp? fluorescent? T8 de 18 W, cu reflector, suspendat? deasupra unei flori la o distan?? de 25 cm.
 • Pentru palmieri cu o în?l?ime de 150-200 cm – 2 l?mpi fluorescente T8 de 36 W (120 cm) cu un reflector deasupra plantei, la o distan?? de 40 cm ?i 30 cm între ele.

Cum alegem o lamp? pentru plante ?i flori?

Pentru a ilumina plantele de interior la domiciliu, este recomandabil s? se utilizeze l?mpi fluorescente cu o temperatur? de luminiscen?? de 6400-6500 K ?i un indice de redare a culorii de cel pu?in 75, adic? 765 pe lamp?, dar mai bine decât 865.

În func?ie de num?rul de culori, alege?i tipul de lamp? T8 cu o putere de 18W (lungime 60cm) sau 36W (120cm lungime) – acestea sunt cele mai populare op?iuni care sunt u?or de g?sit ?i sunt ieftine, precum ?i l?mpile pentru ele.

 • Principalul lucru este s? alege?i o lamp? pentru iluminatul cu un indice de redare a culorilor mai mare: utilizând Osram sau Philips ca exemplu: nu 765, dar 865 sau seria Lumilux. Prima cifr? indic? indicele de redare a culorilor: 7 – 70-75 sau 8 – 80-82.

Iar urm?toarele dou? cifre sunt temperatura culorii în kelvine: 40 – 4000K – lumin? neutr? alb?, 65 – 6500K – albastru (lumin? alb? rece pe zi).

EXEMPLU: OSRAM L 36 W / 765 Lumina zilei – 36 de wa?i (120 cm) T8 – cea mai bun? combina?ie de pre? ?i calitate.

IMPORTANT! Cu cât este mai aproape de sfâr?itul serviciului de l?mpi, cu atât fluxul luminos devine mai sc?zut. La sfâr?itul duratei de via??, nu este mai mare de 54% din valoarea ini?ial?.

În timpul lucrului timp de 12 ore în fiecare zi lampa va func?iona nu mai mult de 28 de luni. În practic?, adesea nu are sens s? se utilizeze o lamp? pentru mai mult de 12 luni (5000 ore).

 • În plus, utiliza?i o lamp? incandescent?, astfel încât, în plus fa?? de culoarea albastr?, planta prime?te ?i valuri de ro?u. Principiu principal: l?mpi de 100 wa?i de la o lamp? fluorescent? Lamp? cu incandescen?? de 30 wa?i.

O lamp? de 18 W 765 (aproximativ 80 W) – o lamp? incandescent? de 25 W, o lamp? de 36 W (160 W) – o lamp? cu incandescen?? de 40 W. Deci, pute?i ob?ine cel mai bun echilibru între ro?u ?i albastru.

 • ALTERNATIV: Becuri LED. Pentru cei care î?i pot permite acum s? cheltuiasc? mai mul?i bani pentru iluminarea artificial? a plantelor de interior.
  Suma cheltuit? acum va fi u?or pl?tit? în viitor datorit? resursei mari ?i consumului redus de l?mpi LED.

Ce este mai bine s? cump?ra?i o lamp? pentru plante? rezultate

REZUMAT SCURT: alegerea l?mpilor pentru plante ?i flori, desigur, depinde în mare m?sur? de suma pe care suntem dispu?i s? o cheltuim ?i de obiectivele noastre.

Pentru instala?iile de iluminat de pe balconul din apartament ?i pentru iluminarea constant? artificial? a florilor sau r?sadurilor din ser? vor fi cele mai bune tipuri de l?mpi diferite.

Redactorii revistei „Flori de vacan??” pentru produc?torul mediu recomand? urm?toarele:

 1. Op?iunea bugetar? – OSRAM L 36 W / 765 Daylight – lamp? fluorescent? de 36 de wa?i (120 cm) T8 + lamp? cu incandescen?? de 40 W.
 2. Varianta medie este lampa fluorescenta pentru plantele OSRAM L 18 W / 77 FLUORA – 18 W (60 cm) sau OSRAM L 36 W / 77 FLUORA – acelasi tip T8 de 36 W (120 cm).
 3. Cea mai bun? op?iune – LED-ul Plant Phytolampa LED Grow Light de la un produc?tor de încredere.

Exemplul Osram fluora

 

sursa: https://ro.guide-herb.com/cvetovaja-temperatura-lampy-dlja-rastenij

Similar Posts