În acest articol î?i vom dezv?lui o mul?ime de trucuri simple ?i eficiente pentru neutralizarea mirosurilor ?i pentru crearea unei atmosfere pl?cute în fiecare înc?pere. Pe unele probabil c? le ?tii ?i le folose?ti deja, dar suntem siguri c? vei descoperi în lista noastr? de sfaturi gospod?re?ti câteva recomand?ri utile pentru îmbun?t??irea calit??ii aerului din locuin??.

În fiecare zi descoperim lumea prin sim?uri, iar designul interior nu are doar componente vizuale ?i tactile, ci ?i olfactive. Cu alte cuvinte, un miros proasp?t în cas? este esen?ial pentru a te sim?i bine.

Remedii pentru neutralizarea mirosurilor

Mirosurile mai pu?in pl?cute se pot strecura oricând în cas?, oricât de atent ai fi. Important este s? ?tii cum s? le neutralizezi. Pentru început, elimin? cele mai des întâlnite surse de miresme nedorite: gole?te co?urile de gunoi, pune vesela folosit? în ma?ina de sp?lat vase ?i verific? alimentele din frigider. Dup? ce te-ai asigurat c? ai înl?turat orice poten?ial? surs? de miros nepl?cut din cas?, po?i aplic? unul sau mai multe dintre trucurile de mai jos:

Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un ajutor excelent în gospod?rie. Îl po?i folosi pentru a neutraliza o varietate de mirosuri. Iat? cum:

 • Umple un recipient cu bicarbonat de sodiu ?i pune-l în frigider ca s? absoarb? diversele arome de mâncare ?i s? p?streze un aer proasp?t între sesiunile regulate de cur??are. Po?i folosi o ce?cu??, dar ca s? nu ri?ti s-o ver?i din gre?eal?, alege un recipient special, cu g?uri ?i cu un design haios, care te va binedispune chiar dac? ai uitat s? faci aprovizionarea ?i con?inutul frigiderului e departe de a-?i trezi interesul.

?i chiuvet? poate beneficia de pe urma unui scurt tratament cu bicarbonat de sodiu:

 • toarn? pe scurgere câteva linguri?e din acest praf cu propriet??i puternice de neutralizare a diverselor emana?ii, apoi las? s? curg? ap? fierbinte câteva minute. Po?i include acest truc în ritualul s?pt?mânal de cur??enie în cas?, dar pentru situa?iile mai dificile, în care exist? blocaje la nivelul ?evilor, î?i suger?m s? utilizezi un dispozitiv pentru desfundat chiuvete ?i alte produse create special pentru acest scop.

Bicarbonatul de sodiu ajut? ?i la cur??area covoarelor ?i mochetelor:

 • amestec? pu?in praf cu câteva pic?turi de ulei esen?ial cu arom? preferat? într-un vas ?i presar?-l, apoi, pe suprafe?ele respective. Po?i s? la?i amestecul s?-?i fac? efectul peste noapte.

Pentru a neutraliza rapid mirosurile de mâncare din buc?t?ria open space po?i adaug? câteva linguri de bicarbonat de sodiu într-o oal? cu ap? care fierbe pe aragaz. Las-o descoperit? ?i, în scurt timp, î?i vei putea primi oaspe?îi într-o atmosfera proasp?t?.

O?et

Chiar dac? gustul o?etului ?i se pare prea puternic ?i, de obicei, îl evi?i când g?te?ti, î?i recomand?m s? ai mereu la îndemân? o sticl? cu acest lichid care ac?ioneaz? ca un dezinfectant natural într-o mul?ime de situa?îi.

 • O?etul (atât cel alb distilat, cât ?i cel de mere) este excelent pentru cur??area interiorului ?i exteriorului frigiderului. Folose?te-l diluat cu ap? ?i frigiderul t?u nu numai c? va mirosi a curat, dar va avea ?i un aspect impecabil, f?r? amprente sau diverse pete.
 • Ai dat o petrecere la care unii dintre invita?i au fumat, ?i acum livingul miroase a tutun? Rezolvi imediat problema cu ajutorul unui bol în care ai pus pu?in o?et. A?az? vasul în a?a fel încât s? nu poat? fi v?rsat din gre?eal? ?i împrosp?teaz? o?etul zilnic, dac? mirosul de tutun este o prezen?a frecven?a în locuin??.
 • Umple un flacon pentru solu?ii lichide cu o?et ?i pulverizeaz?-l în aer atunci când vrei s? îndep?rtezi rapid un parfum prea puternic sau o arom? sup?r?toare.

Cafea pr?jit?

Boabele de cafea sunt folosite în parfumerii pentru a atenua oboseala olfactiv? care apare în timpul unei sesiuni prelungite de mirosit diverse esen?e, iar în gospod?rii ajut? la neutralizarea mirosurilor.

 • Unul dintre compu?ii cofeinei, nitrogenul, spore?te capacitatea carbonului din boabele de cafea pr?jite de a elimina particulele de gaze toxice din aer, printr-un proces numit adsorb?ie. Ce înseamn? asta? Ei bine, înseamn? c?, dac? p?strezi za?ul de cafea, îl usuci ?i îl depozitezi într-un recipient cu g?uri în capac sau într-un s?cule? de tifon, po?i scap? foarte u?or de mirosurile nepl?cute din buc?t?rie. A?az? recipientul cu zat de cafea sub chiuvet?, lâng? co?ul de gunoi, sau oriunde e nevoie, ?i las?-l s?-?i fac? treaba.

L?mâie

 • Câteva felii de l?mâie aruncate într-o g?leat? plin? cu ap? vor neutraliza mirosul de solven?i din camera în care tocmai ai împrosp?tat stratul de vopsea de pe pere?i. Las? g?leat? cu ap? ?i l?mâie peste noapte în înc?pere ?i a dou? zi vei putea continu? renovarea f?r? s? te deranjeze mirosul de vopsea.

Solu?ie de cur??are cu enzime 

Pisicile sunt ni?te colocatari pufo?i ?i dr?g?la?i, dar î?i pot strica bun? dispozi?ie în câteva secunde dac?, dintr-un motiv sau altul, decid s? evite litier?.

Cele mai eficiente în acest sens sunt solu?iile de cur??are pe baz? de enzime, ni?te macromolecule care înl?tur? particulele cauzatoare de mirosuri nepl?cute.

Cum îmbun?t??e?ti calitatea aerului din interior

Calitatea aerului din interiorul locuin?ei tale poate fi afectat? de gaze precum monoxid de carbon, radon ?i compu?i organici volatili, de mucegai, ?i diver?i alergeni, bacterii ?i al?i factori de mediu care pot provoca reac?ii anormale organismului. Ce po?i face ca s? îmbun?t??e?ti calitatea aerului pe care îl respiri în cas??

 • Parfumurile ambientale, oricât de eficiente ar fi, nu elimin? factorii stresori care-?i pot afecta s?n?tatea. Solu?iile pe care ar trebui s? le ai în vedere se refer?, în primul rând, la eliminarea surselor de alergeni ?i substan?e toxice, dar ?i la purificarea, filtrarea, ventilarea aerului din locuin?? ?i la men?inerea unui nivel optim de umiditate în fiecare înc?pere.

Igienizarea regulat? este esen?ial? pentru îmbun?t??irea calit??ii aerului, dar ai la dispozi?ie câteva trucuri ce î?i pot u?ura munc?:

 • Înlocuie?te covoarele cu fir lung ?i pe cele tip shaggy cu covoare cu fir scurt.
 • Cur??? covoarele cel pu?in de dou? ori pe s?pt?mân? folosind un aspirator cu filtru HEPA, ca s? elimini un procent cât mai mare de contaminan?i.
 • Acoper? canapeaua cu o hus? deta?abil? pe care o po?i sp?l? ori de câte ori este nevoie.

Umiditatea aerului în cas?

Un nivel optim de umiditate în cas? trebuie men?inut nu doar pentru confortul t?u ?i al familiei tale sau pentru a evita deteriorarea mobilierului – de?i acestea sunt ni?te motive extrem de importante ? ci ?i pentru c? bacteriile prosper? în mediu umed. Cu siguran?? nu-?i dore?ti ca locuin?a ta s? devin? un rai pentru diver?i agen?i patogeni.

În principiu, nivelul optim de umiditate din interior depinde de temperatura de afar? ?i de preferin?ele locatarilor, dar atâta vreme cât aceasta se men?ine în jurul valorii de 45%, atmosfera este favorabil? oamenilor ?i nu tocmai prietenoas? cu bacteriile.

Iat? cum controlezi nivelul de umiditate al aerului din cas?:

Umiditate ridicat?

Dac? nivelul de umiditate este prea ridicat (peste 50%), se creeaz? un mediu optim pentru apari?ia ?i dezvoltarea mucegaiului, iar bacteriile ?i viru?ii prolifereaz?. Persoanele care sufer? de astm sau alergii se pot confrunt? cu simptome mai grave sau mai frecvente, iar nivelul de confort scade.

 • Solu?ia este s? folose?ti un dezumidificator. Cel mai bun dezumidificator ar trebui s? aib? o capacitate de colectare mare, pentru a asigura o durat? îndelungat? de func?ionare (chiar de pân? la trei luni), cu un recipient de ap? deta?abil. Po?i alege un dezumidificator cu un design pl?cut ?i dimensiuni mici, practice, care poate fi u?or integrat în orice decor.
Umiditate sc?zut?

În timpul iernii, nivelul de umiditate din cas? scade pentru c? aerul rece re?ine mai mult? umezeal? decât aerul cald. Reglarea temperaturii din interior prin intermediul caloriferelor, a radiatoarelor sau ?emineelor poate agrava situa?ia, crescând senza?ia de usc?ciune ?i disconfortul locatarilor.

În mediile cu umiditate foarte sc?zut?, mai mic? de 30%, simptomele persoanelor care sufer? de astm sau alergii se pot înr?ut??i, iar riscul îmboln?virii sinusurilor cre?te. Nici lemnul nu este menajat de o atmosfera prea uscat?, putând ap?rea cr?p?turi în toc?ria ferestrelor ?i u?ilor.

 • Solu?ia o reprezint? un umidificator. Po?i opta pentru unul tradi?ional, cu abur ori vapori reci, dar cel mai bun umidificator ar putea fi ?i cel mai performant. Un umidificator cu ultrasunete î?i permite s? reglezi nivelul de umiditate ?i poate acoperi suprafe?e mari, de pân? la 28 mp.

Plante care purific? aerul

O alt? metod? de îmbun?t??ire a calit??ii aerului din cas? este s? introduci în decor plante decorative de apartament. Bineîn?eles, nu orice plante, ci câteva dintre cele analizate de NASA în cadrul proiectului ?NASA Clean Air Study?. Studiul respectiv a analizat posibilitatea de a folosi plante pentru a cur??a aerul din sta?iile spa?iale, iar descoperirile sunt deosebit de utile ?i pentru gestionarea acestui aspect în gospod?rii sau birouri.

 • Ieder? englezeasc?, Crinul p?cii, Crizantema florarului, Dracaena marginat?, Dracaena deremensis, Limba soacrei ?i orhideea Dendrobium, înl?tur? din aer substan?e toxice pentru benzenul (substan?? cancerigen?, cu efecte extrem de d?un?toare asupra sistemului nervos), formaldehid? (substan?? cancerigen? ce poate irit? tractul respirator superior) ?i tricloretilen? (expunerea prelungit? la aceast? substan?? cre?te riscul apari?iei cancerului de ficat sau rinichi). Exist? ?i plante ideale pentru dormitor, care consum? dioxid de carbon ?i în timpul nop?ii, oxigenând aerul.

Î?i recomand?m s? alegi plantele de apartament cu aten?ie ?i s? ?ii cont ?i de faptul c? unele pot fi toxice pentru animalele de companie.

Alte solu?ii pentru purificarea aerului

O solu?ie foarte popular? pentru purificarea aerului o reprezint? lampa cu sare de Himalaya, u?or de recunoscut datorit? nuan?ei de roz-portocaliu. Acestui tip de lamp? îi sunt atribuite o serie de beneficii pentru s?n?tate, datorit? aerosolilor salini pe care îi eman? în timpul func?ionarii.

 • Practic, moleculele de ap? din aer sunt atrase de sare ?i sunt re?inute pe suprafa?a l?mpii, diminuând astfel densitatea contaminan?ilor din atmosfera locuin?ei tale. Din punct de vedere ?tiin?ific, înc? nu exist? destule date care s? sus?in? afirma?iile ce atribuie l?mpii calit??ile referitoare la purificarea aerului sau alte efecte psihologice ?i biologice, dar un lucru este cert: lampa cu sare este un adaos original ?i estetic în orice decor, iar lumina cald?, u?or colorat? în roz, contribuie la crearea unei atmosfere relaxante.

Parfumarea casei

Uneori poate fi dificil s? g?se?ti odorizantul perfect. E drept c? ai la dispozi?ie o mul?ime de odorizante de camera cu arome de fructe, flori sau esen?e exotice, dar e posibil ca mirosul acestora s? ?i se par? prea puternic sau, din contr?, prea slab. În cazul acesta, î?i recomand?m s?-?i creezi propriul parfum de camera din ingrediente naturale. Cum? Î?i ar?t?m mai jos:

Parfum de cas? homemade

Cel mai simplu mod prin care î?i po?i parfuma cas? este s? fierbi pe aragaz o oal? cu ap? în care ai ad?ugat ingredientele tale preferate.

 • Po?i folosi be?i?oare de scor?i?oar?, cui?oare, nuc?oar?, piper, ghimbir, coji de mere, l?mâi sau portocale, esen?? de migdale, vanilie sau rom, crengu?e de brad, busuioc sau rozmarin. Adu apa la punctul de fierbere, adaug? ingrediente dup? preferin?e, apoi las? oal? pe foc mic mai mult timp, pân? când aromele se r?spândesc în cas?, parfumând-o a?a cum î?i dore?ti.

Plante cu miros îmb?t?tor

O alt? solu?ie natural? de parfumare a casei este s? adaugi în decor flori proaspete sau s? a?ezi pe pervaz ghivece cu plante de apartament ale c?ror flori miros frumos.

 • Pe lâng? efectul estetic, ni?te flori parfumate precum trandafirii, iasomia, liliacul, azaleea, zambilele, tuberozele, crinii ?i Regina nop?ii, vor crea o atmosfer? pl?cut? în orice c?min.

Aromoterapie

Uleiurile esen?iale sunt o alt? op?iune eficient? pentru parfumarea casei, iar alese cu grij? ajut? la crearea atmosferei pe care ?i-o dore?ti.

 • Po?i folosi atât un difuzor cu be?i?oare, cât ?i clasicele lumân?ri pe care pui câteva pic?turi din uleiurile esen?iale preferate. C? s? creezi o atmosfer? romantic? în dormitor, folose?te uleiuri de iasomie, trandafir, santal sau ylang-ylang, iar ca s?-?i îmbun?t??e?ti concentrarea când lucrezi sau studiezi, opteaz? pentru esen?e precum eucalipt sau ment?. Experimenteaz? cu mai multe arome ca s? vezi ce efect au asupra st?rii tale de spirit, dar ?ine cont de faptul c? uleiurile esen?iale nu sunt recomandate în primele 13 s?pt?mâni de sarcin?, iar dup? aceea trebuie folosite selectiv ?i cu modera?ie.

Acum ai la îndemân? cele mai importante informa?ii necesare pentru un c?min confortabil ?i din punct de vedere olfactiv. Mirosul declan?eaz? cu u?urin?? cele mai vii amintiri ?i emo?ii, iar o amenajare interioar? nu este complet? pân? când componenta senzorial? nu este reglat? cât mai fin. Inspir?-te din sfaturile noastre pentru neutralizarea mirosurilor nepl?cute ?i asigur?-te c? ai întotdeauna un miros proasp?t în cas?.

Surs?: www.vivre.ro

Similar Posts