O întrebare destul de des întâlnit? despre utilizarea laptopurilor este cum s? prelungi?i durata de via?? a bateriei. De?i toate bateriile se deterioreaz? în timp, mul?i utilizatori se întreab? dac? utilizarea pe care o oferim le poate influen?a sau nu capacitatea lor de a re?ine energia ?i de a alimenta dispozitivele noastre mai mult timp.

Tehnologia bateriilor devine din ce în ce mai bun? cu fiecare genera?ie. Acum 10 ani, eficien?a bateriilor laptopului începea s? se degradeze dup? câteva sute de cicluri de înc?rcare?, spune Ashley Rolfe, director tehnologic la Lenovo Irlanda ?i Marea Britanie.

Acum, bateriile pentru laptop au de obicei o durat? de via?? de trei pân? la cinci ani, în care pot finaliza între 500 ?i 1.000 de cicluri de înc?rcare.

Vrei ca bateria s? î?i ofere cât mai mult? energie posibil? pentru fiecare înc?rcare ?i s? dureze între trei ?i cinci ani?, spune Kent Griffith, cercet?tor în tehnologia energetic? la Universitatea Northwestern.

Cum se realizeaz? acest echilibru?

Laptopurile de la Lenovo ?i alte m?rci ?folosesc senzori ?i logic? de control pentru a se asigura c? bateria nu se supraîncarc? sau nu se supraînc?lze?te?, explic? el. Cu toate acestea, ?men?inerea bateriei la 100% în orice moment îi va reduce u?or durata de via???.

Colegul s?u Phil Jakes, directorul tehnologiei strategice ?i inginer principal al Lenovo, este de acord: ?Odat? cu chimia densit??ii energetice mai ridicate adoptat? în ultimii ani, am constatat c? bateriile se degradeaz? mult mai repede dac? sunt ?inute complet înc?rcate, în special la temperaturi mai ridicate?, a spus acesta. Motivul este c? ?înc?rcarea de 100% este cea mai grea condi?ie în care poate fi bateria, deoarece atunci tensiunea este cea mai mare?, explic? Kent Griffith.

Americanii de la HP sunt de aceea?i p?rere: ?HP nu recomand? s? l?sa?i laptopurile conectate la curent alternativ în orice moment?.

Majoritatea bateriilor actuale au tehnologia de prevenire a supraînc?rc?rii odat? ce ajung la 100%?, dar aceast? tehnologie nu împiedic? starea ridicat? de înc?rcare ?s? creeze stres suplimentar asupra bateriei care poate accelera degradarea acesteia în timp?, explic? HP.

Dac? ?ine?i bateria departe de 100%, bateria poate dura cu siguran?? mai mult?, spune Griffith.

Recomandarea acestor exper?i este de a limita perioada de timp în care laptopul r?mâne complet înc?rcat sau, în loc s?-l încarce pân? la 100%, înc?rca?i-l doar pân? la 80% de fiecare dat? când îl conecta?i.

Din punct de vedere tehnic, bateriile sunt mai ?fericite ?la o înc?rcare de 50%, în timp ce sunt sub tensiune la 0% sau 100%, astfel încât tehnicienii spun c? este mai bine s? le men?ine?i între 20 ?i 80%?, spune Rolfe.

În timp ce limitarea sarcinii la 80% ?ofer? avantajul maxim, exist? totu?i un avantaj semnificativ în reducerea punctului de înc?rcare maxim la 90 sau 95%?, spune Jakes. Diverse m?rci precum Microsoft, Lenovo ?i HP ofer? op?iunea de a limita cantitatea maxim? de înc?rcare a laptopului în configura?iile lor.

În general, dac? dori?i ca bateria s? dureze mai mult, pute?i face ca fiecare ciclu s? v? ofere o putere pu?in mai mic? (80% în loc de 100%), dar atunci bateria ar putea finaliza mai multe cicluri de înc?rcare.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts