Un studiu recent a descoperit ce se întâmpl? în creier atunci când o persoan? încearc? s? reprime un gând. Oamenii de ?tiin?? au reu?it s? ?descifreze? activitatea complex? a creierului cu ajutorul unui algoritm ?i a imaginilor prin rezonan?? magnetic? (IRM).

Descoperirile sugereaz? c?, de fapt, chiar ?i atunci când o persoan? reu?e?te s? ignore un gând, acesta înc? mai poate exista în alt? parte a creierului, f?r? ca persoana s? ?tie.

?Am reu?it s? g?sim reprezenta?ii vizuale ale gândului, chiar ?i atunci când participan?ii au crezut c? au reu?it s? elimine imaginea din mintea lor?, a explicat Joel Pearson, unul dintre autorii studiului ?i profesor de neuro?tiin?e la Universitatea din New South Wales.

Cum a decurs experimentul

?Asta sugereaz? c? imaginile mintale pot fi formate chiar ?i atunci când încerc?m s? le oprim?, a mai ad?ugat Pearson.

Studiul publicat în The Journal of Cognitive Neuroscience a monitorizat activitatea creierului a 15 persoane pe m?sur? ce au participat la mai multe exerci?ii de reprimare a gândurilor ?i de vizualizare.

Participan?ii au primit un subiect, fie broccoli sau un m?r ro?u, iar apoi li s-a cerut s? nu se gândeasc? la acesta. Pentru ca exerci?iul s? fie ?i mai greu, cercet?torii le-au cerut s? nu înlocuiasc? imaginea cu alt gând.

Cortexul vizual a produs gânduri f?r? ?tiin?a persoanelor

Dup? 12 secunde, participan?ii au confirmat dac? au reu?it s? reprime imaginea sau dac? exerci?iul a dat gre?. Opt persoane au fost încrez?toare c? au suprimat cu succes imaginea, îns? scan?rile IRM au ar?tat cu totul altceva.

?Cortexul vizual, partea din creier responsabil? cu imaginile mintale, pare s? fi produs gânduri f?r? ?tiin?a persoanelor?, a declarat prof. Pearson.

?Nu am ?tiut pân? acum c? acest lucru?

Neuronii au trimis ?i au scos oxigen din sânge de fiecare dat? când un gând s-a format. Aceast? mi?care a oxigenului, care a fost m?surat? cu ajutorul unui instrument IRM, a creat tipare specifice în creier, informeaz? MedicalXpress.

??tim c? putem avea percep?ii con?tiente ?i incon?tiente în cortexul vizual, spre exemplu, eu pot s? îi ar?t unei persoane o imagine cu un p?ianjen, apoi s? fac imaginea invizibil?, îns? creierul va continua s? o proceseze. Totu?i, pân? acum, nu am ?tiut c? acest lucru func?ioneaz? ?i în cazul gândurilor?, a mai spus prof. Pearson.

Similar Posts