Dac? ave?i pu?ini prieteni pe Facebook, vi se va solicita s? ad?uga?i persoane pe care s-ar putea s? nu le cunoa?te?i neap?rat, datorit? func?iei de sugestii de prieteni ale Facebook-ului.

Dac? dori?i s? dezactiva?i aceste sugestii, iat? ce va trebui s? face?i.

Dezactivarea sugestiilor de prieteni pe Android, iPhone ?i iPad

Pentru a începe, deschide?i aplica?ia Facebook de pe smartphone sau tablet? ?i conecta?i-v? (dac? nu a?i f?cut-o deja). Atinge?i pictograma meniului din col?ul din dreapta sus, care este pozi?ionat sub pictograma Facebook Messenger.

În meniu, derula?i în partea de jos, apoi selecta?i: Set?ri ?i Confiden?ialitate > Set?ri.

In the Facebook app menu, tap Settings & Privacy > Settings.

Pentru a accesa set?rile de sugestii Facebook, derula?i prin meniul ?Set?ri? ?i selecta?i op?iunea ?Set?rile notific?rilor?.

In the "Settings" menu, tap the "Notification Settings" option.

În meniul ?Set?rile notific?rilor?, alege?i op?iunea ?Poate îi cuno?ti?.

Tap "People You May Know" in the "Notification Settings" menu.

La fel ca în meniul de set?ri de pe site-ul Facebook, ve?i putea dezactiva notific?rile de sugestii de prieteni individual prin push, e-mail sau SMS, atingând glisorul de lâng? fiecare op?iune.

Cu toate acestea, dac? dori?i s? dezactiva?i toate sugestiile de prieteni, atinge?i glisorul ?Permite notific?ri pe Facebook?.

In the "People You May Know" menu, tap the various sliders to disable individual notifications, or tap "Allow Notifications On Facebook" to disable all friend suggestions.

Va trebui s? confirma?i c? dori?i s? opri?i toate notific?rile de sugestii de prieteni. Atinge?i ?Opre?te? pentru a confirma.

To disable friend suggestions, tap "Turn Off" to confirm.

Glisorul va deveni gri când setarea este dezactivat?, oprind toate sugestiile prietenilor din contul dvs.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *