Avem o mul?ime de motive pentru care ar trebui s? includem fructele de mare în alimenta?ia noastr?: acestea au un con?inut sc?zut de calorii, sunt o surs? bogat? în calciu ?i proteine ?i se pot folosi pentru diverse re?ete, care mai de care mai savuroase.

Îns?, pentru ca fructele de mare s?-?i p?streze intacte propriet??ile nutri?ionale, textura ?i gustul specifice, ele trebuie p?strate în condi?ii optime, la frigider sau la congelator. Iat? câteva sfaturi utile de care po?i ?ine cont:

Pe ce raft al frigiderului se p?streaz? fructele de mare?

Tocmai ce ai cump?rat fructe de mare proaspete? A?eaz?-le în frigider, pe raftul de jos. În aceast? zon? a combinei frigorifice se înregistreaz? cea mai joas? temperatur?, de aceea este locul potrivit pentru fructele de mare. Tot aici po?i depozita ?i sticlele cu lapte, ou?le, sau carnea crud?. Dac? ai achizi?ionat fructe de mare din categoria semipreparatelor (s? spunem, inele de calamar sau creve?i pane), pe care ai de gând s? le preg?te?ti curând, pozi?ioneaz?-le pe unul dintre rafturile mediane ale frigiderului.

Cât timp po?i p?stra la frigider fructele de mare?

La fel ca multe alte alimente, fructele de mare nu pot fi p?strate în frigider mai mult de 1-2 zile. A?adar, dac? nu dore?ti s? le consumi în scurt timp, cel mai bine este s? le congelezi. ?ine cont de faptul c? atunci când acestea sunt puse în frigider, temperatura setat? nu poate fi mai mare de 4 ? 4,4 grade Celsius.

Pe lâng? sfaturile pe care ?i le-am oferit în acest articol, pentru a depozita corect fructele de mare în frigider ?i în congelator, parcurge cu aten?ie recomand?rile produc?torului care se reg?sesc pe eticheta produselor.

Cum p?strezi la congelator fructele de mare?

Înainte de a pune în congelator fructele de mare, asigur?-te c? punga în care sunt ambalate nu are fisuri. Dac? aceasta are orificii prin care se poate scurge apa ?i sucul fructelor de mare este indicat s? înf??ori alimentele într-o folie de aluminiu sau în folie de plastic. În acest mod, evi?i murd?rirea congelatorului, contaminarea celorlalte preparate care se afl? acolo ?i, în plus, vei favoriza p?strarea aromei ?i umidit??ii optime a fructelor de mare.

Po?i depozita fructele de mare vii?

Fructele de mare nu tr?iesc în apa proasp?t? ?i, prin urmare, nu vor supravie?ui în ea (este ?i cazul homarilor). Evit? depozitarea acestora în recipiente cu ap? de la robinet, deoarece ai toate ?ansele s? alterezi carnea acestora ?i s?-i ucizi. Apeleaz?, în schimb, la urm?torul truc: folose?te prosoape de hârtie umede pe care s? le a?ezi în vasul în care vei pune mai apoi fructele de mare.

Fructele de mare fac parte din categoria alimentelor perisabile, de aceea ele se pot altera u?or dac? nu sunt stocate corespunz?tor. ?tiai c?, atunci când se afl? în afara frigiderului ?i nu condi?iile necesare de p?strare, fructele de mare devin necomestibile în mai pu?in de dou? ore? Ia în considerare sfaturile noastre ?i p?streaz?-le, proaspete sau congelate, în condi?ii de siguran??.

Sursa: www.elle.ro

Similar Posts