Prima trezire survine când începi s? deschizi ochii la ceea ce E?ti, Fiin?? Divin?!

Ne na?tem în somn, p??im ?i tr?im în somn, murim în somn? spunea Anthony de Mello.

Somnul e starea fundamental? a acestei lumi, e starea de raportare la Existen??

Suntem corp uman, cu mintea ?i con?tiin?a lui, suflet ?i Sine Divin (Fiin?a Divin?), dar pentru omul care doarme, identificarea se face doar cu primul aspect, celelalte dou?, chiar dac? au ajuns min?ii noastre, r?mân concepte teoretice pentru majoritatea dintre noi; cum ar putea s? fie altfel când nu Se tr?iesc în fapt, când nu Le accep?i manifestarea în tine?! Acceptarea mental? a existen?ei unui Dumnezeu, a sufletului sau a Sinelui divin, r?mâne o form? de neacceptare a manifest?rii Lor.

Acceptarea în fapt duce la Manifestare

Dar cum ai putea s? accep?i când e?ti în lupt?, cu tine însu?i, cu Tot ?i cu Toate?! A fi mai bun, a reu?i, a dep??i, a influen?a, a schimba, a învinge, a avea, sunt toate aspecte de lupt?. Lupta este baza de func?ionare a acestei lumi, baza noastr? de educa?ie, ceva ce nici nu mai punem la îndoial?, ?i toate le construim având ca temelie lupta. Dar lupta presupune dou? aspecte care nu au de a face cu Fiin?a noastr? Divin?, ?i care, în consecin??, ne ?in departe de ea.

Primul aspect este Lipsa

Con?tiin?a lipsei – nu am, nu e destul, nu e bine, nu e cum trebuie, nu sunt, nu sunt destul. Chiar dac? poate p?rea o realitate, ceea ce nu se vede e ce-am ales ca s? ajung s? tr?iesc lipsa. În schimb, con?tiin?a lipsei ?i r?nile ei nasc dorin?a de schimbare, ?i atunci încep s? vreau, s? fiu mai bun, s? reu?esc, s? dep??esc, s? influen?ez, s? schimb, s? înving, s? am. Intru în lupt?.

Din lupt?, perspectiva se schimb? ?i atunci îmi va fi dificil s? realizez ?i s? integrez corect ?i baza de plecare (lipsa) ?i rezultatul, care e tot lipsa; chiar dac? ajung s? cred c? ating acel ceva pe care mi-l doresc, el nu m? va împlini în adânc, nu m? voi putea bucura de el, c?ci dac? la baz? cred c? nu este ?i nu am, rezultatele vor confirma în final aceste aspecte. Orice e bazat pe Lips? va conduce la Lips?.

Al doilea aspect ?ine de înf?ptuire

Este iar ?de la sine în?eles? c? doar omul e în m?sur? s? fac?, c? ?dac? nu faci tu, nu face nimeni pentru tine?, c? prin ceea ce faci vei ajunge unde î?i dore?ti. C? tu e?ti cel care face. Aceast? iluzie conduce la con?tiin?a singur?t??ii, singur?tate fa?? de Fiin?a Divin?, fa?? de ceea ce e?ti tu creat ?dup? chipul ?i asem?narea cu AtoateCreatorul?; con?tiin?a singur?t??ii te face lipsit de sus?inerea divin?; r?mâne sus?inerea vital? a corpului ?i a min?ii, împreun? cu singur?tatea ?i lipsa de sens în ce ?i se întâmpl?.

Con?tiin?a singur?t??ii te face s? nu po?i vedea cum se întâmpl? lucrurile (de?i î?i place s? crezi c? tu influen?ezi ce le determin? înf?ptuirea) ?i, mai ales, nu po?i realiza c? nu e?ti f?cut s? faci tu ceva, ci s? împline?ti ceea ce E F?cut deja, ceea ce Este, ceea ce E?ti.

Lupta e foarte ?atractiv??, ea ?d? sens? existen?ei tale, î?i justific? ac?iunile, te face s? sim?i c? tr?ie?ti, î?i produce adrenalin? ?i euforie, î?i umple timpul, ai impresia c?-?i produce energie; lupta cu patimile e cultivat? ?i pare s? fac? sens, dac? î?i înfrângi patimile vei ajunge curat ?i vei putea p?trunde în Împ?r??ie (cu diferen?ele specifice religiilor); dar lupta în sine înseamn? respingere, opunere fa?? de ceea ce se manifest?, ?i opre?te în?elegerea a ceea ce st? la baza manifest?rii. Nu po?i s? te lup?i cu patimile afirmând existen?a lor ca ?i aspecte de lips?, po?i doar s? te închizi fa?? de ele ca ?i cum le-ai nega, po?i s? le ?închizi? ca s? nu te mai deranjeze în aceast? existen??, f?r? s? le dep??e?ti. Patimile, pe de alt? parte, sunt aspect de blocaj în erori de interpretare ?i raportare la Realitate, ?i care te ?in departe de Fiin?a Divin?, ca ?i oricare alt blocaj. Dep??irea lor se poate face doar prin în?elegere, care urmeaz? accept?rii, nu respingerii. Isus a vorbit despre acceptare nu despre respingere, despre pace, nu despre r?zboi, despre faptul c? toate sunt în regul? în afar?, despre acceptarea perfec?iunii de Fiin??.

Lupta te ?ine adormit

În fapt, lupta te îndep?rteaz? ?i te ?ine departe de ceea ce E?ti (Fiin?? Divin?), te ?ine în Iluzie, te consum?, te agit?, te deprim?, te încarc?, te îmb?trâne?te (rigiditate). Lupta te ?ine ?în somn?, lupta te face ?s? dormi?, contrar a ceea ce se crede.

În Iluzie omul vede ?în alb ?i negru?, dual, ?i atunci vede opusul luptei ca fiind inac?iune, a nu face nimic, a ?sta ?i a a?tepta s?-?i cad? de sus ceva?, etc. Acceptarea, a ceea ce tr?ie?ti, a ceea ce se întâmpl? contrar dorin?elor tale, pare un proces pasiv ?i care men?ine lucrurile a?a cum sunt. Dar oare nu ni s-a spus ?s? întoarcem ?i obrazul cel?lalt? atunci când suntem lovi?i?! Nu ni s-a spus ?s? ne iubim vr?jma?ii??! Sunt aspecte de acceptare.

În Realitate, acceptarea e un proces activ, la polul opus Lipsei, care permite în?elegerea ?i eliberarea blocajelor. Acceptarea conduce la schimbare spontan?, de la Sine; doar ea permite manifestarea Fiin?ei Divine, manifestarea necunoscutului pentru mintea uman?, manifestarea deplinului a Tot Ceea Ce Este, în via?a noastr?. Acceptarea conduce la Existen??!

Acceptarea conduce la Trezire, acceptarea permite cunoa?terea ?i manifestarea sufletului ?i a Sinelui nostru Divin în noi!

Sursa: dr.cristian.scoalameademasaj.ro | Dr. Cristian Mure?an

Similar Posts