În ultimul timp apar tot mai multe modele de ma?ini electrice. Pân? ?i produc?torul autohton a lansat o Dacia care poate fi înc?rcat? la priz?. În acela?i timp, la nivel global, se dezvolt? ?i un fenomen mai pu?in obi?nuit, al electrific?rii ma?inilor clasice.

Aceast? industrie pentru conversia ma?inilor vechi se dezvolt? în mai multe etape, de la servicii de baz?, pentru ma?ini de volum, pân? la oferte pentru segmentul premium. Mai mul?i produc?tori auto din Europa ?i Statele Unite decid s? transforme ma?inile clasice în unele electrice. Astfel, unii produc?tor repun în func?ie ma?ini clasice din anii 1960 pentru a fi conduse în ora?ele unde sunt interdic?ii legat de poluare. Pe pia?a din America sunt aproximativ 5 milioane de ma?ini clasice.

Costuri ridicate pentru a transforma o ma?in? clasic? într-una electric?

Pentru m?rcile premium ale ma?inilor clasice se poate ajunge ?i un cost de un milion de euro, potrivit digi24.ro. Sunt ?i variante mai ieftine. Spre exemplu, compania francez? Transition-One ofer? kituri simple pentru a electrifica modele precum Fiat 500. Vehiculele mai pu?in costisitoare pot fi transformate în ma?ini electrice în doar patru ore. Costurile sunt sub 8.000 de euro ?i chiar sub 5.000 de euro dac? exist? subven?ie de la stat.

Un pas suplimentar în aceast? industrie l-a f?cut startup-ul britanic Lunaz, care va construi o fabric? lâng? Silverstone ca s? transforme anual peste 1.000 de camioane de gunoi echipate cu motoare diesel în modele cu propulsie electric?. De asemenea, Lunaz ar mai vrea s? mai construiasc? înc? o fabric? în Statele Unite ?i una în Europa continental?. Cei de la Lunaz se concentreaz? c?tre vehiculele comerciale. În acest sens a strâns bani printr-o rund? de finan?are privat?, la care a participat ?i David Beckham.

Sursa: www.promotor.ro | Daniel Samoil?

Similar Posts