Speciali?tii în securitate informatic? de la Bitdefender au semnalat apari?ia unei noi campanii de e-mailuri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor b?nci cunoscute, cu scopul de a-i convinge pe oameni s? acceseze linkuri sau s? descarce fi?iere periculoase care îi pot l?sa f?r? bani.

Mesajele ce par a veni de la Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank ?i UniCredit Bank sunt scrise coerent ?i îndeamn? la actualizarea datelor personale, desc?rcarea unor extrase de cont, confirmarea unor tranzac?ii, deblocarea unui cont suspendat temporar sau reactivarea pl??ilor online cu cardul.

Unele mesaje le sugereaz? ?intelor s? acceseze link-uri care duc c?tre o pagin? frauduloas? unde î?i vor introduce datele de acces pentru contul online corespunz?tor fiec?rei b?nci. Practic, victimele î?i ofer? de bun?voie informa?iile de conectare atacatorilor, iar apoi ei pot face transferuri din conturile bancare pân? la golirea acestora.

E-mail-urile folosesc în mod fraudulos de logo-urile ?i culorile companiilor în cauz?

A doua metod? este cea a fi?ierelor ata?ate în diverse e-mailuri, iar cei care le acceseaz? se infecteaz? cu amenin??ri informatice care permit r?uf?c?torilor s? urm?reasc? tot traficul de date de pe dispozitiv, inclusiv s? sustrag? parole ?i s? aib? apoi acces neîngr?dit la toate conturile bancare online ale victimei.

Pentru a p?rea cât mai credibile, e-mailurile se folosesc în mod fraudulos de logo-urile ?i culorile companiilor în cauz? ?i sunt scrise concis ?i lizibil. Atacatorii au renun?at la mesaje lungi ?i scriu tot mai corect mesajele, f?r? erorile gramaticale specifice alt?dat? acestor tipuri de în?el?torii.

Ce recomand? companiile pentru evitarea atacului cibernetic

Reamintim c? pe tot parcursul anului 2020, speciali?tii în securitate informatic? de la Bitdefender au identificat campanii similare de e-mail-uri frauduloase trimise în mod în?el?tor în numele unor organiza?ii precum Po?ta Român?, Banca Comercial? Român?, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS ?i care instalau amenin??ri de spionaj pe calculatorul infectat sau vizau furtul datelor de card, potrivit Mediafax.

Compania recomand? utilizatorilor s?:

  • foloseasc? direct pagina de internet a companiei pentru a se conecta la diverse conturi;
  • pentru a evita s? fie direc?iona?i c?tre aceasta dinspre un e-mail sau mesaj cu origine incert?, s? verifice cu aten?ie expeditorul e-mail-ului ?i adresa acestuia înainte de a accesa link-uri sau de a desc?rca documente ata?ate;
  • evite s? acceseze fi?iere executabile sau link-uri venite odat? cu e-mail-uri suspecte de la expeditori de la care nu a?tepta?i vreun mesaj;
  • foloseasc? o solu?ie de securitate performant? capabil? s? depisteze amenin??ri informatice ?i s? blocheze instalarea acestora pe dispozitive;
  • foloseasc? calculatorul de serviciu doar în scop profesional.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts