Pentru c? sezonul turistic de iarn? este în plin? derulare, Salvamont România este prezent în sta?iunile turistice, unde, zilnic circa 500 de salvamonti?ti sunt la datorie în peste 90 de baze ?i posturi Salvamont.

Pentru cei care se îndreapt? c?tre zonele turistice în care se afl? domenii de practicarea sporturilor de iarn?, Salvamont recomand?:

1. Alege?i un echipament de alunecare pe z?pad? corespunz?tor, din punct de vedere al caracteristicilor tehnice ?i al reglajului leg?turilor, greut??ii corporale ?i nivelului dvs. de preg?tire.

2. Aborda?i, la început, cu precau?ie pârtiile de schi, întrucât nu mai de?ine?i acelea?i abilit??i sportive ca la finalul sezonului trecut ?i este necesar? o mic? perioada de reacomodare.

3. Schia?i în a?a fel încât s? nu pune?i în pericol via?a altui schior sau s? îi cauza?i acestuia vreun prejudiciu.

4. Adapta?i-v? viteza ?i maniera proprie de a schia conform preg?tirii tehnice, condi?iei fizice, st?rii z?pezii, gradului de dificultate a pârtiei, condi?iilor atmosferice ?i densit??ii traficului de pârtie.

5. Alege?i cu grij? traiectoria pe care urmeaz? s? coborâ?i, în scopul protej?rii schiorilor afla?i în aval.

6. Dep??i?i schiorul aflat în aval fie pe partea dreapt?, fie pe partea stâng?, cu condi?ia ca aceast? dep??ire s? fie suficient de larg? pentru a evita o eventual? evolu?ie nea?teptat? a celui ce urmeaz? s? fie dep??it.

7. Asigura?i-v?, printr-un examen atent al traficului din amonte ?i al celui din aval, c? atât dumneavoastr?, cât ?i al?i schiori sunte?i în afara oric?rui pericol, cu ocazia travers?rii unei pârtii sau a relu?rii parcursului, dup? o oprire temporar? pe pârtie.

8. Evita?i sta?ionarea pe pârtie, mai ales pe por?iunile înguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul c?derii, elibera?i pârtia în cel mai scurt timp posibil.

9. Utiliza?i numai marginea pârtiei pentru urcarea sau coborârea pe jos, f?r? schiuri.

10. Respecta?i indicatoarele de semnalizare ?i balizele de marcare instalate pe pârtie ?i pe traseele de schi pentru agrement: Nu schia?i în p?dure, Nu coborâ?i direct, Interzis s?niu?ul, Nu circula?i pe pârtie

11. Respecta?i marcajele interna?ionale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi: verde-foarte u?or, albastru – u?or, ro?u-mediu, negru ? dificil

12. Nu folosi?i mijloace de alunecare improvizate , tip pungi sau capace de plastic, nu sunt controlabile si genereaz? accidente grave.

13. Anun?a?i echipa local? Salvamont, direct, prin Dispeceratul Na?ional Salvamont la num?rul de telefon 0Salvamont (0725.826.668) sau prin Serviciul 112 în cazul producerii unui accident pe pârtie, specificând urm?toarele: numele dumneavoastr?, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul ?i locul unde se g?sesc persoanele accidentate.

14. Încerca?i s? proteja?i locul accidentului ?i accidentatul, amplasând pe pârtie la 5-6 metri în amonte, o bariera de schiuri înfipte în z?pad? , pân? la sosirea echipei Salvamont.

15. Proteja?i termic accidentatul si încerca?i s? îi asigura?i suport psihologic.

16. În cazul unor c?z?turi puternice încerca?i s? nu mi?ca?i persoana accidentat? ?i nu permite?i s? intervin? decât persoane cu preg?tire medical?, medici, asisten?i/paramedici sau salvamonti?ti. Cazuistica accidentelor cu traumatisme de coloan? este destul de mare în cazul accidentelor pe domeniile de practicare a sporturilor de iarn? ?i interven?ia unor persoane f?r? preg?tire medical? sau echipamentul necesar poate fi fatal? accidentatului.

17. Nu accepta?i s? fi?i transporta?i în afara pârtiei decât cu mijloace de transport specifice, tip targ? de pârtie, ?i doar dup? ce s-a f?cut imobilizarea corespunz?toare a zonei afectate.

Echipele Salvamont, singurele structuri care de?in personal preg?tit profesional ?i atestat legal pentru a interveni în solu?ionarea accidentelor montane pot fi alertate prin sistemul unic de urgen?? 112 ?i prin intermediul Dispeceratului Na?ional Salvamont ? Vodafone (0372126668 sau 0SALVAMONT) sau de pe aplica?ia SALVAMONT pentru telefoanele mobile.

Sursa: www.mediafax.ro

Similar Posts