A?a cum b?rba?ii viseaz? s? în?eleag? femeile ?i ?tim glumele din social media cu volumele imense ?i groase ce con?in misterul feminin, a?a ?i doamnele ard de ner?bdare s? descopere ce doresc b?rba?ii de la femei.

Atractivitatea are multiple variabile care mai degrab? ?in de latura emo?ional? decât de cea fizic?, ?i pân? la urm? ?i acestea ne pot aduce împreun? ?i pot men?ine rela?ia.

Lipsa controlului

Din teama de a nu pierde partenerul ?i rela?ia, unele femei adopt? comportamente de control, sunt suspicioase, fac supozi?ii ?i scenarii pe care apoi le repro?eaz? celuilalt. Inutil de spus c? gelozia excesiv?, tensiunile acumulate, controlul erodeaz? rela?ia, iar climatul nu este unul de cre?tere ?i dezvoltare a cuplului.

O femeie con?tient? de valoarea ei

Înseamn? respect de sine care se traduce ?i prin respect din partea celuilalt. Când partenera ?tie exact cine este, care îi sunt calit??ile, punctele forte ?i nu se simte definit? de un singur aspect, ci e asumat? în toat? complexitatea sa.

Diploma?ie

Se refer? în special la abilitatea de a nu intra în competi?ie cu partenerul de cuplu sau s? se angajeze într-o lupt? pentru putere. Asta nu înseamn? c? limitele nu sunt puse, ele pot fi introduse cu fermitate sau cu blânde?e, cu asertivitate, iar deschiderea c?tre negociere este semnificativ?. Mai simpu g?sirea acelei c?i de mijloc acceptabil? pentru ambii.

? în mod cert vor alunga plictiseala sau rutina. S? fii dispus? s? încerci lucruri noi, experien?e noi, desigur în acord cu principiile ?i valorile tale. De la c???r?ri, scufund?ri, pân? la voluntariat împreun? timp de câteva luni în India sau Africa. Depinde de spiritul liber al fiec?ruia.

Umorul

? va salva nenum?rate situa?ii delicate sau va contribui la evitarea certurilor. Atunci când este folosit ca detensionare ?i nu ca arm? ? umorul acela sarcastic, care te în?eap?. E important s? ai al?turi pe cineva cu care s? râzi ?i s? elimini stresul acumulat zilnic.

Bun?tate

Unele studii indic? bun?tatea drept prima caracteristic? pe care b?rba?ii o caut? la o femeie. Din punctul de vedere al evolu?iei, alegerea este ideal?. O femeie bun? are grij? de b?rbatul s?u, de copii, de c?min, sprijin? ceilal?i membrii ai familiei ?i comunitatea. Deci contribuie semnificativ la perpetuarea speciei. Exist? ?i o vorb? în popor: bun? ca pâinea cald?.

Sursa: www.elle.ro

Similar Posts