Meteorologii anun?? pentru urm?toarele dou? s?pt?mâni temperaturi sub normalul perioadei, cu precipita?ii insuficiente. Dup? r?cirea semnificativ? a vremii, urmeaz? dou? s?pt?mâni de temperaturi peste normalul perioadei.

S?pt?mâna 23 ? 30 noiembrie

Cu excep?ia regiunilor nord-estice, unde temperatura medie a aerului va fi apropiat? de cea normal? pentru aceast? perioad?, valorile termice vor fi u?or mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval, cu o abatere termic? negativ? u?or mai accentuat? în extremitatea de vest a ??rii. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ??ri, dar mai ales în zonele montane.

S?pt?mâna 30 noiembrie ? 7 decembrie

Temperaturile medii ale aerului vor fi u?or mai coborâte decât cele normale pentru aceast? s?pt?mân?, în cea mai mare parte a ??rii. Cantit??ile de precipita?ii vor fi u?or deficitare, la nivelul întregii ??ri.

S?pt?mâna 7 ? 14 decembrie

Temperatura aerului va avea valori u?or mai ridicate decât cele normale pentru aceast? perioad?, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval se va situa în general în jurul celui normal pentru aceast? s?pt?mân?, la nivelul întregii ??ri, potrivit Mediafax.

S?pt?mâna 14 ? 21 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa u?or peste cele specifice acestei perioade, în toate regiunile. Cantit??ile de precipita?ii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ??ri.

Similar Posts