Thursday, September 28, 2023
Home Art? Cel mai faimos concert din lume va putea fi aplaudat online

Cel mai faimos concert din lume va putea fi aplaudat online

by Angela Gheorghe
0 comment

Tradi?ionalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va avea loc pe 1 ianuarie, la ora 12.15 (ora României), în fa?a unei S?li de Aur f?r? spectatori. Arti?tii pot fi, îns?, aplauda?i online.

În condi?iile unei situa?ii cu totul neobi?nuite, provocate de pandemie, pentru a nu priva orchestra dirijat? de Maestrul Riccardo Muti de reac?iile spectatorilor, ORF (Radioteleviziunea austriac?) a imaginat un proiect special ce se adreseaz? publicului din întreaga lume.

Pentru prima dat?, milioanele de oameni ce urm?resc acest concert în peste 90 de ??ri din întreaga lume vor putea reac?iona, în direct, la performan?a arti?tilor.

Unde te po?i înscrie

banner

Cele dou? p?r?i ale concertului vor putea fi aplaudate live de mii de spectatori.

Cei interesa?i se pot înscrie înc? de pe acum pe www.mynewyearsconcert.com pentru a-i putea ova?iona pe muzicienii Filarmonicii din Viena, potrivit Mediafax.

Contribu?ia sonor? live din partea publicului este o dovad? în plus de apreciere pentru comunitatea artistic?, într-un moment în care aceasta se afl? în impas, în întreaga lume.

Sunetul b?t?ilor din palme va fi generat de un software special

Aplauzele vor fi difuzate atât în sala Musikverein cât ?i în transmisiunea în direct a ORF. Sunetul colectiv al b?t?ilor din palme va fi generat de un software special instalat pe ?ase servere ?i va putea fi auzit în cele 20 de boxe amplasate în Sala de Aur.

Sursa: www.descopera.ro

You may also like

Leave a Comment

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.