Oamenii de ?tiin?? au identificat tr?s?turile care fac o persoan? mai predispus? la ?auzirea? vocilor celor mor?i. Potrivit noilor cercet?ri, o predispozi?ie la niveluri ridicate de absorb?ie în timpul anumitor sarcini, experien?e auditive neobi?nuite în timpul copil?riei, precum ?i o susceptibilitate ridicat? la halucina?ii auditive, apar mai frecvent la oamenii auto-descri?i ca fiind clarv?z?tori fa?? de popula?ia general?.

Descoperirea ar putea s? ne ajute s? în?elegem mai bine halucina?iile auditive sup?r?toare care înso?esc tulbur?rile mintale precum schizofrenia, au explicat cercet?torii.

Experien?ele spirituale ale clarv?z?torilor, abilitatea de a vedea sau auzi ceva în lipsa unui stimul extern ?i care este asociat? cu spiritele mor?ilor, are o importan?? ?tiin?ific? accentuat?, atât pentru antropologii care studiaz? experien?ele religioase ?i spirituale, cât ?i pentru oamenii de ?tiin?? care studiaz? experien?ele halucinante de natur? patologic?.

De ce este important? în?elegerea experien?elor auditive neobi?nuite

În mod special, cercet?torii ar dori s? în?eleag? mai bine de ce unii oameni cu experien?e auditive sus?in c? au avut parte de o experien?? spiritual?, iar al?i oameni sunt deranja?i de astfel de experien?e ?i primesc un diagnostic de tulburare mintal?.

?Spiriti?tii au tendin?a s? relateze experien?e auditive neobi?nuite pozitive care încep cât mai devreme în via?? ?i pe care le pot mai apoi controla. În?elegerea modului în care acestea se dezvolt? este important? pentru c? ne poate ajuta s? afl?m mai multe despre experien?ele deranjante sau incontrolabile prin care unii oameni aud voci?, a explicat Peter Moseley, psiholog la Universitatea Northumbria, din Marea Britanie.

Moseley ?i colegul s?u Adam Powell, psiholog la Universitatea Durham, au recrutat ?i au studiat 65 de persoane clarv?z?toare care sunt înscrise în Uniunea Na?ional? a Spiriti?tilor din Marea Britanie ?i 143 de membri ai popula?iei generale, pentru a determina ce diferen?e exist? între spiriti?ti ?i popula?ia general?, care de obicei nu sus?ine c? poate auzi vocile celor mor?i.

Ce înseamn? un nivel ridicat de absorb?ie

Rezultatele studiului au fost cu adev?rat uimitoare. În general, 44,6% dintre spiriti?ti au spus c? aud voci zilnic, iar 79% au spus c? experien?ele fac parte din via?a lor zilnic?. În timp ce majoritatea au povestit c? aud vocile în interiorul min?ii lor, 31,7% au spus c? vocile provin ?i din exterior. În compara?ie cu popula?ia general?, spiriti?tii au sus?inut c? au o credin?? mai accentuat? în paranormal ?i le-a p?sat mai pu?in de ceea ce cred oamenii despre ei.

În general, spiriti?tii au avut prima experien?? auditiv? în tinere?e, la vârsta medie de 21,7 ani, ?i au prezentat un nivel ridicat de absorb?ie. Termenul descrie o imersiune total? în sarcini ?i activit??i mintale, precum ?i cât de eficient este individul la ignorarea lumii din jur, potrivit Science Alert.

De ce unii oameni adopt? practica spiritismului
De asemenea, spiriti?tii au spus c? sunt mai predispu?i la experien?e similare halucina?iilor. Cercet?torii au subliniat c? ace?tia nu auziser? de spiritism înainte de experien?ele de acest fel. În schimb, spiriti?tii au aflat despre acest concept în timp ce c?utau explica?ii ?i r?spunsuri pentru tr?irile lor.

Aceste rezultate sugereaz? c? ?auzirea vocilor celor mor?i? este pu?in probabil un rezultat al presiunii anturajului, al unui context social pozitiv sau al sugestibilit??ii favorizate de credin?a în paranormal. În schimb, ace?ti indivizi adopt? practica spiritismului pentru c? se aliniaz? cu experien?ele lor ?i este semnificativ? din punct de vedere personal.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts