Un studiu clinic a ar?tat c? un supliment alimentar care con?ine flavanoli din boabe de cacao ar putea îmbun?t??i memoria în rândul oamenilor în vârst?. Studiul a fost publicat în jurnalul Scientific Reports.

Oamenii de ?tiin?? de la Universit??ile Columbia ?i New York au recrutat 211 de oameni s?n?to?i cu vârste cuprinse între 50 ?i 75 de ani, iar studiul a durat 12 s?pt?mâni. La începutul ?i sfâr?itul studiului, participan?ii au trecut prin mai multe teste cognitive pentru a evalua memoria ?i gândirea, iar un subgrup de participan?i a fost supus scan?rii prin rezonan?? magnetic? (IRM) pentru a m?sur? fluxul sangvin c?tre creier. În timpul studiului, participan?ii au fost împ?r?i?i în patru grupuri ?i au primit suplimentele alimentare cu diferite niveluri de flavanoli de cacao.

Flavanolii sunt o subclas? a unui grup mai mare de substan?e chimice cunoscute sub numele de flavonoide, o clas? de metaboli?i secundari ai plantelor, cunoscu?i pentru propriet??ile lor antioxidante.

Ce au aflat cercet?torii despre consumul de flavanoli din boabe de cacao

Pân? la sfâr?itul studiului, oamenii cu suplimente alimentare cu un nivel crescut de flavanoli au înregistrat rezultate mai bune la teste fa?? de grupul care a primit placebo. Îns?, cercet?torii nu au g?sit o leg?tur? între aportul de flavanoli ?i performan?ele la alte dou? teste cognitive, unul dintre acestea fiind un obiectiv principal pentru studiu. Nu a existat niciun afect al supliment?rii cu flavanoli asupra fluxului sangvin la creier?, a explicat dr. Susan Kohlhass, director al Centrului pentru Alzheimer?s Research UK.

Studiul nu a avut în vedere demen?a ?i nu putem ?ti din aceste cercet?ri dac? o diet? cu un nivel ridicat de cacao ar avea un efect în prevenirea sau amânarea afec?iunii medicale. Studiul a folosit suplimente cu flavanoli din cacao sub form? de capsule. De?i boabele de cacao reprezint? baza ciocolatei, aceasta nu este o surs? de încredere pentru compu?ii flavanoli ?i studiul nu sugereaz? c? un consum de ciocolate ar ajuta s?n?tatea cognitiv??, a mai precizat Kohlhass.

Studiul a fost par?ial finan?at de MARS, Inc., compania care produce batoanele de ciocolat? Mars ?i o varietate de alte produse din ciocolat?, informeaz? MedicalXpress.

Continuarea cercet?rilor este crucial? pentru dezvoltarea de noi moduri de protejare a creierului ?i de reducere a riscului de demen??. De?i nu exist? momentan un mod de a preveni demen?a, studiile au ar?tat c? un stil de via?? s?n?tos men?ine s?n?tatea creierului pe m?sur? ce îmb?trânim. O diet? s?n?toas?, exerci?ii fizice regulate, evitarea fumatului ?i p?strarea unor niveluri normale de tensiune arterial? ?i greutate pot ajuta la diminuarea riscului de apari?ie a demen?ei.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts