Oamenii de ?tiin?? sus?in c? au reu?it, în premier?, inversarea procesului biologic de îmb?trânire într-un grup de adul?i în vârst?.

În cadrul unui studiu unic, cercet?torii de la Universitatea Tel Aviv ?i Centrul Medical Shamir au folosit o form? de terapie cu oxigen pentru a inversa doi indicatori cheie ai îmb?trânirii biologice, lungimea telomerului ?i acumularea senescen?ei celulare.

Pe m?sur? ce corpul uman îmb?trâne?te, organismul trece printr-o scurtare a telomerului, regiunile protectoare de la capetele cromozomilor, ?i o cre?tere a celulelor vechi ?i defectuoase.

Rezultate echivalente cu starea în care erau corpurile participan?ilor în urm? cu 25 de ani

Un studiu clinic care a implicat 35 de adul?i cu vârste de peste 64 de ani a încercat s? în?eleag? dac? o metod? numit? Oxigenoterapie hiperbar? (Hyperbaric Oxygen Therapy) ar putea preveni deteriorarea acestor dou? simboluri ale procesului de îmb?trânire.

Participan?ii au intrat într-o camer? presurizat? în care au primit oxigen pur timp de 90 de minute în fiecare zi, de cinci ori pe s?pt?mân? pe o perioad? de trei luni.

La sfâr?itul studiului clinic, oamenii de ?tiin?? au anun?at c? telomerii au crescut în lungime cu o medie de 20%, iar celulele senescente au fost reduse cu pân? la 37%. Astfel, rezultatele sunt echivalente cu starea în care erau corpurile participan?ilor în urm? cu 25 de ani, au explicat oamenii de ?tiin??.

?Sfântul Graal? al biologiei îmb?trânirii

?Scurtarea telomerilor este considerat? ?Sfântul Graal? al biologiei îmb?trânirii. Îmbun?t??irea semnificativ? a lungimii telomerilor prezentat? în timpul ?i dup? aceste protocoale unice ofer? comunit??ii ?tiin?ifice o nou? baz? pentru în?elegerea faptului c? îmb?trânirea poate cu adev?rat s? fie ?intit? ?i inversat? la nivelul biologic celular?, a spus Shai Efrati, profesor la Facultatea de Medicin? ?i ?coala de Neuro?tiin?? de la Universitatea Tel Aviv, unul dintre autorii studiului.

Reu?ita este doar una dintr-o serie de tratamente radicale care încearc? s? creasc? durata de via?? ?i chiar s? îi fac? pe oameni s? arate ?i s? se simt? mai tineri. Cercet?torii încearc? s? exploreze ideea c? îmb?trânirea este o boal? ce poate fi vindecat? la fel ca oricare alta.

În timpul studiului clinic din Israel, participan?ii nu ?i-au schimbat stilul de via??, de alimenta?ie ?i nici nu au primit medicamente, schimb?ri despre care s-a dovedit în trecut c? au efecte moderate asupra vârstei biologice a unei persoane.

Participan?ilor li s-a indus o stare de hipoxie care a cauzat regenerarea celular?

În cazul de fa??, efectele au fost rezultatul unei camere presurizate în care participan?ilor li s-a indus o stare de hipoxie, insuficien?? de oxigen, care a cauzat regenerarea celular?, potrivit Science Alert.

?Pân? acum, interven?iile precum modific?rile stilului de via?? ?i exerci?iile intense au avut unele efecte de inhibare a scurt?rii lungimii telomerilor. Îns?, ceea ce este remarcabil la studiul nostru este c? în doar trei luni de zile, am reu?it s? ob?inem o lungire semnificativ? a telomerilor, mult mai mare decât prin intermediul altor interven?ii sau modific?ri ale stilului de via???, a spus dr. Amir Hadanny, unul dintre autorii studiului.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts