Anul acesta pandemia a z?d?rnicit planurile multora ?i ne-a f?cut s? ne gândim la sensul ?i viitorul ac?iunilor noastre. Corina Matei, c?l?toare pasionat?, ?i-a v?zut într-adev?r n?ruit visul de a str?bate Mexicul, dar a g?sit modalit??ile de a se bucura la maximum de avantajele momentului! ?i-a creat timpul pentru necesara flexibilitate ?i a vizitat câteva locuri cheie din Europa, de obicei scumpe ?i aglomerate, pe care izolarea le-a f?cut accesibile ? ?i îns? ?i mai instagramabile!

  • În ?ar?

Am început cu excursii prin ?ar?, plecând cu ma?ina mea ? îmi pare r?u c? nu am plecat cât mai devreme în locuri cât mai îndep?rtate din afara ??rii, atât cât se putea la acel moment! A?a m-am obi?nuit s? port masc?; mai întâi o purtam numai când intram în interior, a?a cum erau  recomand?rile, apoi îns?, când am început s? ies din ?ar? constant, m-am obi?nuit s? port masc? tot timpul, chiar dac? la început era incomod. Particip în astfel de excursii la tururi ghidate, cu 10-20 de persoane ?i trebuie s? st?m destul de aproape de ghid ca s? auzim ce spune, intru în pie?e sau bazaruri. Dac? trec dintr-un loc aglomerat în altul, fac tranzi?ia cu masc? pe fa?? ?i, decât s? o tot pun ?i dau jos, mai bine o port continuu. M? simt în siguran?? dac? am la mine tone de biocid ?i ?erve?ele dezinfectante; când ajung la un loc de cazare efectiv le fac curat; ?terg tot ce ating. Tot acest proces de dup? check-in dureaz? maximum 15 min.

  • În Croa?ia

Croa?ia a fost prima, cea mai îndep?rtat? ?i cea mai lung? excursie în str?in?tate post carantin? ? 12 zile. Am plecat pe 13 august ? de îndat? ce mi-am dat demisia de la job-ul full time. ?tiu c? e o perioad? foarte proast? pentru a c?l?tori, dar s-a întâmplat ca acum s? pot s? aleg s? am o perioad? sabatic? ?i s? am o oarecare putere financiar? pentru a sus?ine toate aceste c?l?torii timp de 3 luni.

În Croa?ia am mers cu ma?ina mea cam 4000 km, alegând s? o str?bat pe partea continental? ? pentru c?, de?i per ansamblu în ?ar? nu erau mul?i turi?ti, to?i erau concentra?i pe insule ? unde ?i pre?urile erau considerabil mai mari, ?i tot mare riscul aglomera?iei. În partea continental? sunt ora?e excep?ionale unde g?se?ti influen?e care nu se mai întâlnesc în alt? parte. Inclusiv fuziunea între buc?t?ria balcanic? ?i cea italian?.

  • În Polonia

Apoi am plecat în Var?ovia ? de luni pân? vineri. Era o perioad? îndoielnic?, restric?iile tot ?dansau?, era incertitudine, dar m-am obi?nuit s? fiu flexibil?. Am plecat luni, iar mar?i am primit un e-mail care-mi spunea c? zborul de întoarcere nu se va mai efectua din cauza restric?iilor pe care Polonia le-a impus României, iar banii mi-au fost returna?i sub form? de credite. Aveam dou? variante: s? dau 2000 de lei ?i s? m? întorc cu o companie de linie sau s? iau trenul ?i s? m? rerutez eu, prelungindu-mi vacan?a. Am ales trenul, am mers la Gdansk, ora?ul unde a început al doilea r?zboi mondial, distrus ?i apoi ref?cut întocmai ca înainte de r?zboi. O bijuterie!

  • În Suedia

De acolo, mi-am luat zborul c?tre Stockholm. De?i foarte frumos, mi-a f?cut impresia unui ora? cucerit de imigran?i. Atmosfera discret? suedez? abia î?i mai face prezen?a. ?i nu pot s? spun c? m-am sim?it în largul meu, de?i am încercat s? profit cât mai mult de istoria, arhitectura ?i muzeele capitalei suedeze. Ghidul ne-a spus acum c? turismul a sc?zut cu 98% pentru c? Suedia nu a impus obligativitatea m??tilor, iar oamenii se tem. A fost o c?l?torie foarte interesant? ? ?i am ie?it mai ieftin fa?? de cei 2000 de lei pe care mi-i cerea cealalt? companie.

?i înc? ceva: decât s? bifezi lista de obiective de pe internet, mai bine este s? ceri recomand?ri de la persoane care au mai fost în acele locuri. De exemplu, la Stockholm, am aflat de la al?i turi?ti c? celebrul palat regal era copie a unor palate pe care eu le v?zusem deja ? deci am renun?at la el ?i am ales recomandarea cuiva pentru un muzeu medieval absolut încânt?tor. Dar ?i aici, totul ?ine ?i de experien?a personal? cu care vii.

Este important s? te documentezi inclusiv despre via?a cotidian? din destina?ia respectiv? ?i s? treci de nivelul promov?rilor turistice. Se impune pu?in efort ca s? treci de pozele mult prea editate. Cite?te blogurile c?l?torilor. Extrage ce te intereseaz? ?i ce ?i se potrive?te.

Acum m? bucur de culorile de toamn? din România ? recomand Delta, culmile Ceahl?ului, lunca Mure?ului (Topli?a-Reghin) sau ?ara Oa?ului.

Cum alegi destina?iile

E simplu, deoarece destina?iile s-au împu?inat ?i avioanele s-au redus ?i ele dramatic. Aria c?l?toriilor posibile s-a redus la Europa ? de?i aveam planuri mari pentru anul acesta, în Mexic ?i Filipine ? au fost amânate amândou?, nu ?tiu pân? când ? poate chiar 2022. Chiar dac? Mexicul ?i-a deschis grani?ele, nu mi se pare sigur s? c?l?toresc înc? acolo. A?a c? am început s? studiez faimoasele h?r?i cu restric?ii ca s? v?d ce ?ar? ne prime?te ?i mai ales din ce ?ar? România prime?te înapoi f?r? carantin?.

Acum folosesc www.kayak.com/travel-restrictions. ?in seama de faptul c? nu totdeauna editorii apuc? s? updateze, mai ales când listele ?i restric?iile se schimb? ? pentru unele ??ri ? aproape zilnic. ?i verific pe site-urile autorit??ilor dac? informa?ia este corect?. Când am vrut s? fac un tur în Balcani am g?sit informa?ii foarte contradictorii; cele mai bune r?spunsuri le-am primit telefonând direct la ambasade sau scriind emailuri c?tre ele ? recordul apar?ine Ambasadei Croa?iei care mi-a r?spuns la email în fix 7 minute!

Important e s? fii flexibil. În aceast? perioad?, trebuie s? ai planuri A, B ?i C, dac? nu vrei s? r?mâi blocat în carantin? pe cine ?tie unde. E imperativ s? te documentezi mereu ? te po?i trezi c? nu po?i intra în ?ar? decât dac? faci un test pe banii t?i. Trebuie s? fii mereu pe internet ?i orice informa?ie trebuie verificat? pe c?ile oficiale ? cel mai sigur este pe site-urile ministerelor ?i la ambasade.

Cam cu o s?pt?mân? sau vreo 5 zile înainte de c?l?torie trebuie s? începi s? verifici cifrele ?i datele.

Precau?ii utile

  • Verific? ??rile incluse de România pe lista galben?

Tocmai m-am întors dintr-un road trip în Albania ?i Macedonia. Am verificat totul, îns? ?tiam c? exist? o posibilitate ca Macedonia s? intre pe lista galben? a României ?i s? intr?m în izolare la întoarcere. Ne-am asumat. ?tiu, e mai simplu pentru cei care pot lucra de acas?.

  • F? rezerv?rile cu câteva zile înainte

Nu mai exist? programarea concediului din timp. Acum, organizez totul last minute ? nu rezerv decât cu câteva zile înainte. Mai ales c? multe caz?ri sunt nerambursabile, iar în caz de o restric?ie pe care nu vreau s? mi-o asum (carantin? la dus), nu mi-a? mai putea recupera banii.

  • Important – asigurare de s?n?tate pentru c?l?torie

Recomand tot timpul asigurare de s?n?tate pentru c?l?torie; mul?i asiguratori au clauz? de covid. Asigurarea pentru Albania m-a costat numai 28 de lei pentru 10 zile, de exemplu.

Dincolo de flexibilitatea pe care trebuie s? o ai tu ca turist, ai grij? s? te interesezi înainte dac? ?i gazda pensiunii sau politica hotelului î?i permite s? amâni pe ultima sut? de metri vacan?a dac?, pe nea?teptate, te sim?i r?u sau chiar e?ti confirmat cu COVID-19. În cazul vacan?elor realizate prin agen?ie de turism ? ?i mai ales dac? sunt în str?in?tate, intereseaz?-te s? ai o asigurare medical? ?i storno care are ?i clauz? de COVID-19, astfel încât s?-?i po?i recupera banii.

Pe Corina Matei o po?i citi ?i pe blogul ei de travel, www.corinamatei.ro.

Sursa: www.natgeo.ro

Similar Posts