Datorit? unui tâlhar pensionat, putem afla cum ace?ti criminali aleg de fapt casele pentru a le jefui ?i unde caut? obiecte de valoare. Dup? ce afla?i mai multe, v? recomand?m s? implementa?i sfaturile cât mai curând posibil.

1. Alege?i ferestrele duble
Ferestrele obi?nuite pot fi u?or de spart ?i un ho? le poate sparge la prima încercare. Cu toate acestea, ferestrele duble (care sunt laminate) au plastic între cele 2 straturi. Acest lucru face ca tâlharii s? le sparg? mai greu.

2. Nu pune?i un gard înalt
Lucrurile pe care ho?ii le iubesc sunt tufi?urile ?i gardurile înalte. În acest fel, nu vor atrage aten?ia vecinilor când vor intra în casa ta. O cas? cu gard mai mic ?i cu pu?ine plante decorative înalte are ?anse mai mici de a fi jefuit?.

3. Nu v? baza?i pe câini ca protec?ie împotriva furtului
Câinii pot fi u?or convin?i ?i î?i pot l?sa garda jos atunci când un ho? intr? în cas?, mai ales dac? ho?ul a vizat ?i a urm?rit casa de ceva timp. Dar poate fi diferit când câinii sunt instrui?i s? p?zeasc? efectiv casa. Dac? v? dori?i cu adev?rat s? ave?i un câine, dar dori?i ca acesta s? fie ?i animal de companie blând, cât ?i o ?alarm??, atunci opta?i pentru un câine de talie mic?. Câinii mai mici tind s? latre foarte tare.

4. Nu pune?i semn de câine
Un semn de câine nu va alunga ho?ii, de fapt, le spune?i doar la ce ar trebui s? se a?tepte ?i s? fie preg?ti?i. Deci, dac? ave?i un câine ?i dori?i s? v? semnaleze când cineva intr? în cas?, nu pune?i un semn pentru câine.

5. Nu uita?i s? cur??a?i praful ?i din locul secret
Tâlharii v? pot descoperi ascunz?torile secrete c?utând traseele cu praf. Dac? praful nu este cur??at în acea zon?, vor putea vedea urmele de praf din jurul locului. De aceea, este important s? nu uita?i s? cur??a?i ?i locul respectiv.

6. Pune?i o m?tur? pe u??
O modalitate simpl? care v? poate ajuta s? v? semnaleze când cineva intr? în casa dvs. este s? pune?i o m?tur? sau un mop atât pe u?ile din fa??, cât ?i pe cele din spate. În acest fel, când ho?ul încearc? s? p?trund? în casa ta prin una dintre acele u?i, m?tura va c?dea ?i va face un zgomot.

7. P?stra?i draperiile deschise
Apreciem intimitatea noastr?, iar tâlharii o folosesc în avantajul lor. Când ?inem draperiile închise, opera?iunea de a-?i fura obiectele de valoare va avea ?anse mai mari de succes, deoarece vecinii t?i nu îi vor vedea când trec pe lâng? ferestre. Din aceast? cauz?, p?stra?i-v? draperiile deschise, mai ales atunci când nu sunte?i acas?.

8. P?stra?i jaluzelele înclinate în sus
Jaluzelele sunt, de asemenea, excelente pentru intimitate, dar pot ajuta ho?ii s? priveasc? ?i s? vad? ce ave?i în interior. De aceea este esen?ial s? ?ine?i jaluzelele orientate în sus. În acest fel, pute?i avea intimitate, pute?i ob?ine pu?in? lumin? în camer?, iar ho?ul nu va putea arunca o privire în interior.

9. Orienta?i camerele de securitate la nivelul ochilor
Când decide?i s? instala?i camere de securitate în casa dvs., asigura?i-v? c? ave?i ?i câteva camere plasate la nivelul ochilor. În acest fel, ve?i avea ?anse mari de a înregistra fa?a ho?ului.

10. Nu p?stra?i cheile garajului în ma?in?
Un alt mod în care ho?ii pot intra cu u?urin?? în casa ta este prin u?a garajului, mai ales dac? p?strezi cheile în interiorul ma?inii tale pe alee. Ma?inile sunt mai u?or de spart ?i, dac? g?sesc cheia garajului, vor intra în cas? f?r? probleme.

11. Nu ?ine?i decora?iunile de petrecere la vedere
Decora?iunile de petrecere sunt semnale pe care ho?ii le ador?. Pentru ei, înseamn? c? tocmai a?i primit câteva cadouri valoroase care sunt numai bune de furat. Din aceast? cauz?, este în?elept s? nu decora?i exteriorul casei dvs. ?i s? nu p?stra?i niciun fel de decora?iune în fa?a ferestrelor.

12. Nu l?sa?i juc?riile copiilor afar?
Juc?riile copiilor ar putea sugera tâlharilor c? sunte?i înst?ri?i ?i c?, cel mai probabil, ave?i obiecte de valoare în casa dvs. A?adar, lua?i juc?riile copiilor în?untru, atunci când nu se mai joac? cu ele.

Bonus: Concentra?i-v? mai mult pe securitatea din timpul zilei.

Jefurile se întâmpl? mai des în timpul zilei, mai ales când sunte?i afar? sau la serviciu. Este mai u?or pentru ho?i s? v? jefuiasc? atunci când nu este nimeni acas?. Cei mai mul?i dintre ei nu vor risca peste noapte, deoarece v? pot trezi ?i v? pot oferi ?ansa de a-i observa sau de a-i prinde.

Similar Posts