Thursday, September 28, 2023
Home Banner Trucuri ?i scurt?turi pentru c?ut?ri eficiente pe Google

Trucuri ?i scurt?turi pentru c?ut?ri eficiente pe Google

by Angela Gheorghe
0 comment

De câte ori ai c?utat ceva pe Google numai pentru a ob?ine o gr?mad? de rezultate de c?utare incorecte sau f?r? leg?tur? real? cu subiectul c?utat? Se întâmpl?. Îns? tehnicile tale de cercetare online ?i de utilizare a motorului de c?utare pot fi perfec?ionate.

Dac? ?tii câteva comenzi rapide de c?utare, po?i deja s? te declari mult mai mul?umit de b?trânul Google ?i po?i restrânge rezultatele c?ut?rii pentru a ob?ine întotdeauna rezultate exacte.

C?ut?ri informa?ionale:

Dac? vrei s? cau?i detalii specifice pe motorul de c?utare Google, cum ar fi diferen?ele de fus orar, defini?ii sau cursul valutar, ai la dispozi?ie câteva trucuri care s?-?i faciliteze experien?a online.

 • Define ? scurt?tur? care î?i permite s? prime?ti rezultate care definesc termeni.
 • Time ? rezultate care î?i arat? ora curent? dintr-o anumit? loca?ie.
 • To ? converte?te unit??ile de m?sur?.
 • In ? converte?te unit??i valutare.
 • Translate ? traduce termenii c?uta?i într-o anumit? limb?.
 • Map ? rezultatele î?i arat? loca?ii pe hart?.
 • Weather ? rezultate ale previziunilor meteorologice pentru o anumit? loca?ie.
 • Calculator ? Google î?i ofer? un calculator rapid
 • Related:site ? pentru a g?si site-uri similare,

C?ut?ri care includ simboluri:

?-? Exclude rezultatele c?ut?rii care includ termenul ad?ugat dup? acest simbol.

banner

?|? Arat? rezultate care includ ambii termeni desp?r?i?i de acest simbol; are aceea?i valoare ca termenul ?sau?.

?@? Arat? rezultate care se reg?sesc pe un anumit site sau platform? social media.

?? Arat? rezultate care includ termenii scri?i între ghilimele, în ordinea specificat?.

?()? Este folosit pentru a c?uta grupuri de termeni ?i pentru a controla logica rezultatelor oferite: exemplu: telefon (ieftin / scump).

?$? Arat? rezultate care includ pre?uri.

?..? Aceast? func?ie este foarte util? dac? vrei ca rezultatele c?ut?rii tale s? se încadreze doar într-un anumit interval.

??? Poate fi folosit? pentru a înlocui un cuvânt într-o fraz?. S? spunem c? ai vrea s? g?se?ti informa?ii despre un film dar nu î?i mai aminte?ti exact cum se nume?te. În c?utarea ta po?i înlocui cuvântul pe care nu ?i-l mai aminte?ti cu ?*?.

?i alte lucruri utile pentru c?utare:

 • Filetype: Arat? rezultate care sunt într-un format specific, cum ar fi pdf, docx, xlxs.
 • Related: Arat? site-uri cu con?inut similar site-urilor c?utate. Exemplu: related:ponturidespre.ro
 • Site: Arat? rezultate doar de pe un anumit site.

Sursa: www.playtech.ro

You may also like

Leave a Comment

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.