De câte ori ai c?utat ceva pe Google numai pentru a ob?ine o gr?mad? de rezultate de c?utare incorecte sau f?r? leg?tur? real? cu subiectul c?utat? Se întâmpl?. Îns? tehnicile tale de cercetare online ?i de utilizare a motorului de c?utare pot fi perfec?ionate.

Dac? ?tii câteva comenzi rapide de c?utare, po?i deja s? te declari mult mai mul?umit de b?trânul Google ?i po?i restrânge rezultatele c?ut?rii pentru a ob?ine întotdeauna rezultate exacte.

C?ut?ri informa?ionale:

Dac? vrei s? cau?i detalii specifice pe motorul de c?utare Google, cum ar fi diferen?ele de fus orar, defini?ii sau cursul valutar, ai la dispozi?ie câteva trucuri care s?-?i faciliteze experien?a online.

 • Define ? scurt?tur? care î?i permite s? prime?ti rezultate care definesc termeni.
 • Time ? rezultate care î?i arat? ora curent? dintr-o anumit? loca?ie.
 • To ? converte?te unit??ile de m?sur?.
 • In ? converte?te unit??i valutare.
 • Translate ? traduce termenii c?uta?i într-o anumit? limb?.
 • Map ? rezultatele î?i arat? loca?ii pe hart?.
 • Weather ? rezultate ale previziunilor meteorologice pentru o anumit? loca?ie.
 • Calculator – Google î?i ofer? un calculator rapid
 • Related:site – pentru a g?si site-uri similare,

C?ut?ri care includ simboluri:

?-? Exclude rezultatele c?ut?rii care includ termenul ad?ugat dup? acest simbol.

?|? Arat? rezultate care includ ambii termeni desp?r?i?i de acest simbol; are aceea?i valoare ca termenul ?sau?.

?@? Arat? rezultate care se reg?sesc pe un anumit site sau platform? social media.

?? Arat? rezultate care includ termenii scri?i între ghilimele, în ordinea specificat?.

„()” Este folosit pentru a c?uta grupuri de termeni ?i pentru a controla logica rezultatelor oferite: exemplu: telefon (ieftin / scump).

„$” Arat? rezultate care includ pre?uri.

„..” Aceast? func?ie este foarte util? dac? vrei ca rezultatele c?ut?rii tale s? se încadreze doar într-un anumit interval.

„?” Poate fi folosit? pentru a înlocui un cuvânt într-o fraz?. S? spunem c? ai vrea s? g?se?ti informa?ii despre un film dar nu î?i mai aminte?ti exact cum se nume?te. În c?utarea ta po?i înlocui cuvântul pe care nu ?i-l mai aminte?ti cu ?*?.

?i alte lucruri utile pentru c?utare:

 • Filetype: Arat? rezultate care sunt într-un format specific, cum ar fi pdf, docx, xlxs.
 • Related: Arat? site-uri cu con?inut similar site-urilor c?utate. Exemplu: related:ponturidespre.ro
 • Site: Arat? rezultate doar de pe un anumit site.

Sursa: www.playtech.ro

Similar Posts