Un nou algoritm de inteligen?? artificial?, dezvoltat de IBM, poate ajuta medicii s? diagnosticheze sau s? prezic? apari?ia bolii Alzheimer cu ani înainte de apari?ia simptomelor.

Algoritmul a analizat datele dintr-un studiu neurologic cu 270 de participan?i, derulat pe parcursul mai multor ani. Subiec?ilor li s-a cerut, printre altele, s? descrie în mod clar ce se întâmpla într-o imagine simpl? de mai multe ori de-a lungul anilor. Bazat doar pe aceste e?antioane, algoritmul a înv??at s? identifice modele precum limbajul din ce în ce mai repetitiv, gre?elile de tipar sau cuvintele lips? ca semne ale bolii neurodegenerative.

Algoritmul a prezis apari?ia bolii Alzheimer cu ani mai devreme

Prin compararea scrierilor participan?ilor la studiul neurologic, algoritmul a fost capabil s? prezic? apari?ia bolii Alzheimer cu ani mai devreme, cu o precizie de 75%, oferindu-le medicilor un nou instrument pentru depistarea bolii Alzheimer ?i a altor afec?iuni neurodegenerative grave înainte de apri?ia simptomelor, potrivit Neoscope.

Jum?tate dintre participan?ii la studiu au dezvoltat siptome de Alzheimer înainte de vârsta de 85 de ani. Timpul mediu pentru stabilirea unei forme u?oare a bolii a fost de 7,59 ani.

Acesta este primul raport pe care l-am v?zut, care a luat persoane care sunt complet normale ?i a prezis, cu o anumit? acurate?e, cine ar avea probleme peste ani?, a spus dr. Michael Weiner, expert în boala Alzheimer la Universitatea din California, San Francisco.

Dup? ce a fost testat pentru Alzheimer, echipa IBM inten?ioneaz? s? mearg? mai departe ?i s? experimenteze algoritmul împotriva altor afec?iuni neurologice.

Cercetarea despre algoritmul IBM ?i aplicarea lui în prezicerea apari?iei bolii Alzheimer a fost publicat? în revista The Lancet.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *