Centrul de formare APSAP anun?? organizarea a trei cursuri online gratuite ?i acreditate de Ministerul Muncii ?i Ministerul Educa?iei.

Cursurile se vor derula 100% în mediul on-line prin intermediul platformei ZOOM, iar participan?ii vor avea oportunitatea de a se întâlni cu unii dintre cei mai buni formatori din România, cu experien?? dovedit? în domeniul de activitate predat. Cursurile vor fi LIVE, interactive, cu exemple practice, prezent?ri, exerci?ii, materiale suport actualizate la zi ?i sesiuni de întreb?ri ?i r?spunsuri.

Cursurile la care po?i participa:

 • Manager de proiect (7-11 decembrie | 13:00 – 17:00)
 • Expert achizi?ii publice ?i SEAP (14-18 decembrie | 13:00 – 17:00)
 • Responsabil date cu caracter personal (7-11 decembrie | 13:00 – 17:00)

Pentru a participa gratuit la cursuri tot ce ave?i de f?cut este:

 1. S? utiliza?i un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil
 2. S? desc?rca?i gratuit aplica?ia Zoom
 3. S? completa?i formularul de înscriere ?i s? îl transmite?i pe adresa: webinar@cursuri-functionari.ro
 4. S? introduce?i ID-ul ?i parola primite în urma înscrierii

Certificatul de absolvire acreditat este optional, se elibereaz? la cerere contra cost ?i nu condi?ioneaz? participarea.

Pentru ob?inerea diplomei acreditate va fi necesar? ?i transmiterea urm?toarelor:

 • Diploma de licen?? / adeverin?a de absolvire a facult??ii
 • Act de identitate
 • Certificat de na?tere
 • Certificat de c?s?torie, în cazul schimb?rii numelui
 • Declara?ia pe propria r?spundere examen online

APSAP este furnizor acreditat de formare profesional? înregistrat în Registrul Na?ional al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adul?ilor a Municipiului Bucure?ti iar certificatele de absolvire sunt emise de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesional? a Adul?ilor sub egida Ministerului Muncii ?i Protec?iei Sociale ?i a Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii.

Pentru mai multe detalii acceseaz? www.cursuri-functionari.ro

Similar Posts