Somnul este crucial pentru consolidarea amintirilor noastre, iar privarea de somn interfereaz? cu înv??area ?i memoria. Acum, un nou studiu arat? c? dormind doar o jum?tate de noapte, a?a cum fac adesea multe persoane din domeniul medical ?i militar, reduce capacitatea creierului de a uita amintirile legate de sentimentul de fric?.

Aceast? situa?ie cre?te riscul apari?iei unor probleme de s?n?tate mintal? precum anxietatea sau tulbur?rile de stres posttraumatic, noteaz? Medicalxpress. ?Acest studiu ne ofer? noi informa?ii despre modul în care privarea de somn afecteaz? func?ia creierului pentru a perturba dispari?ia fricii?, a declarat dr. Cameron Carter, editor al Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, jurnalul în care a fost publicat studiul.

Rolul somnului în starea noastr? de s?n?tate psihic?

Cercet?torii au studiat 150 de adul?i s?n?to?i în laboratorul de somn. O treime dintre subiec?i au dormit normal, o treime au avut restric?ii, a?a c? au dormit doar în prima jum?tate a nop?ii ?i o treime dintre ace?tia au fost lipsi?i de somn, a?a c? nu au dormit deloc. Diminea?a, to?i subiec?ii au trecut prin practici de condi?ionare a fricii.

?Echipa noastr? a folosit un model experimental în trei faze pentru formarea ?i dep??irea amintirilor înfrico??toare în timp ce creierul lor a fost scanat folosind imagistica prin rezonan?? magnetic? func?ional??, a spus dr. Edward Pace-Schott, cercet?tor al Universit??ii Harvard.

În paradigma condi?ion?rii, subiec?ilor li s-au prezentat trei culori, dintre care dou? au fost asociate cu un ?oc electric u?or. În urma acestei condi?ion?ri a fricii, subiec?ii au suferit dispari?ia fricii, în care una dintre culori a fost prezentat? f?r? ?ocuri pentru a afla c? acum este ?în siguran???. În acea sear?, subiec?ii au fost testa?i pentru reactivitatea lor la cele trei culori, o m?sur? a amintirii lor de dispari?ie a fricii sau cât de bine au ?înv??at? amenin?area.

Imagistica creierului înregistrat? în timpul sarcinilor a ar?tat activarea în zonele creierului asociate cu reglarea emo?ional?, cum ar fi cortexul prefrontal, la persoanele care au dormit normal. Dar activitatea creierului ar?ta foarte diferit la persoanele cu somn restric?ionat, a spus dr. Pace-Schott. ?Am constatat c? printre cele trei grupuri, cei care au dormit doar o jum?tate de noapte au ar?tat cea mai mare activitate în regiunile creierului asociate cu frica ?i cea mai mic? activitate în zonele asociate cu controlul emo?iilor?.

Cercet?torii sunt de p?rere c? dormitul doar jum?tate din noapte are ca rezultat pierderea somnului (REM), care s-a dovedit a fi important pentru consolidarea memoriei ?i care se întâmpl? de obicei spre sfâr?itul unei perioade normale de somn.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts