În cazul în care nu ?tiai, exist? alimente care nu expir? ?i pe care le po?i p?stra în c?mara ta o perioad? foarte lung? de timp. În acela?i timp, trebuie s? în?elegi faptul c? aceste alimente trebuie p?strate în condi?ii optime, altfel nu vor rezista.

Orezul

Începem cu orezul, un ingredient nelipsit din multe buc?t?rii. Dac? înc? nu ?tiai, î?i spunem c? orezul rezist? mai mult de 30 de ani, îns? doar atunci când este p?strat în pungi sau recipiente pe unde nu într? deloc aer. Totu?i, temperatura ideal? de p?strare este de aproximativ 5 grade Celsius. Nu acela?i lucru se aplic? pentru orezul brun, pentru c? acesta con?ine uleiuri naturale ?i nu rezist? mai mult de 6 luni.

Mierea

Mierea este alimentul care chiar rezist? pentru totdeauna ?i ajunge pe lista acelor alimente care nu expir?. Datorit? compozi?iei chimice ?i m?iestriei albinelor, acest nectar de la flori este amestecat cu enzimele albinelor, care îi schimb? compozi?ia ?i îl face s? reziste pentru totdeauna. Se spune c? cel mai vechi borcan cu miere are o vârst? de 5.500 de ani.

Sare de himalaya

Sarea sau clorura de sodiu este un aliment extras din scoar?a p?mântului, a?a c? nu este o surpriz? c? aceasta rezist? perioade foarte lungi de timp. De asemenea, sarea a fost folosit? de secole pentru a conserva alte alimente, datorit? faptului c? îndep?rteaz? umezeal?. Desigur, nu vorbim despre sarea iodat? pe care o g?sim în comer?, pentru c? aceast? rezist? aproximativ 5 ani.

Sosul de soai

Cu toate c? pare ciudat, sosul de soia va rezist? o perioada foarte lung? de timp. De ce? Ei bine, datorit? con?inutului ridicat de sare, dar ?i a celorlal?i compu?i.

Pastele

Pastele f?cute din f?ina de grâu sau orez rezist? perioade lungi de timp. Totu?i, ai mare grij? cum le depozitezi, pentru c? este necesar s? fie în pungi sigilate sau recipiente care se închid etan?.

Zah?rul

?i zah?rul rezist? perioade foarte lungi de timp. În func?ie de modul în care îl p?strezi, zah?rul poate fi p?strat f?r? nicio problem?, îns? ai grij? s? îl ?ii în pungi sigilate sau în recipiente pe unde aerul nu poate intra. Un loc f?r? lumina soarelui ar fi ?i mai bun!

Fasolea

Boabele de fasole uscate pot rezista pân? la 30 de ani. Ca ?i orezul, fasolea este un aliment care rezist? perioade lungi de timp, iar proteinele din boabe r?mân stabile odat? cu trecerea timpului. La fel ca fasolea, po?i p?stra ?i boabele de maz?re uscate, soia, n?ut, linte sau cafea instant.

Siropul de ar?ar

Siropul de ar?ar are o perioad? foarte lung? de timp în care poate fi p?strat, datorit? rezisten?ei la cre?terea microbian?, inclusiv a mucegaiurilor. Bineîn?eles, vorbim despre siropul pur de ar?ar, doar acesta intr? pe lista acelor alimente care nu expir?!

Laptele pudr?

Chiar ?i laptele pudra va rezista extrem de mult dac? îl cumperi ?i îl ?ii în c?mara ta. Nu mai este nevoie s? î?i spunem c? acesta trebuie ?inut într-un loc r?coros, ferit de lumina soarelui ?i în recipiente unde aerul nu poate intra.

O?etul

?i o?etul este un ingredient din buc?t?ria ta care poate fi p?strat f?r? nicio problem?. Asta dac? îl vei feri de razele soarelui ?i îl vei ?ine într-un loc r?coros, pentru a-?i p?stra propriet??ile.

M?laiul

Dac? este p?strat într-un loc uscat, ferit de aer ?i de lumina soarelui, m?laiul este bun de consum pe o perioad? nedeterminat? de timp. Bineîn?eles, acela?i lucru se întâmpl? ?i pentru alte alimente ob?inute prin m?cinare, precum f?ina sau grisul.

Extractul de vanilie

?i extractul de vanilie pur? poate rezist? ?i nu are dat? de expirare. Nu vorbim despre vanilia industrial?, ci despre produsele mai scumpe.

La final, o s? î?i mai spunem c? ?i b?uturile spirtoase rezist? foarte mult timp. Totu?i, aromele se vor schimb? de-a lungul timpului, din cauza oxid?rii, iar cantitatea o s? fie mai mic? din cauza faptului c? se va evapora.

Sursa: www.cumsa.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *