Thursday, September 28, 2023
Home Banner Cum va fi vremea între zilele 18 ? 24 ale lunii noiembrie

Cum va fi vremea între zilele 18 ? 24 ale lunii noiembrie

by Angela Gheorghe
0 comment

Noiembrie, zis ?i ?brumar? în tradi?ia popular?, din punct de vedere climatologic, reprezint? o lun? ce nu face parte din anotimpul iarna. Cu toate acestea, se încadreaz? în sezonul rece.

Aceast? perioad? va fi una c?lduroas? în raport cu media climatologic?. Dimine?ile vor fi r?coroase cu cea?? prelungit? ce pot persista ?i spre orele prânzului. Temperaturile înregistrate vor avea o distribu?ie mai atipic?. În interiorul arcului carpatic, mai ales în zonele însorite, se vor înregistra temperaturi de 10-15 grade Celsius. În sud-est temperaturile resim?ite vor fi de 7-12 grade Celsius.

În zona Moldovei

Vremea va fi relativ uscat?, cu pu?ine precipita?ii. Clima este mai degrab? geroas?, cu temperaturi medii de 10 grade Celsius ?i minime de 5 grade Celsius. În 2010, s-a înregistrat un record maxim de 22 de grade Celsius, iar în 2014 un record minim de -11 grade Celsius.

banner

În zona Transilvaniei

Vremea în luna noiembrie este una uscat?, de asemenea. Cu doar 36mm de precipita?ii de-a lungul a 7 zile. Temperaturile maxime înregistrate vor fi de 10 grade iar minime de 4 grade Celsius. În zonele mai înalte de 2000 de metri, se vor înregistra temperaturi mai sc?zute ?i ninsori.

În Banat ?i Cri?ana

Precipita?iile sunt de 48 mm de-a lungul a 8 zile. Clima este relativ rece cu temperaturi maxime de 12 grade ?i minime de 6 grade Celsius. Se vor resim?i precipita?ii în anumite zone iar cea?a poate predomina de diminea?? pân? la ora prânzului.

În zona de sud a ??rii, Oltenia ?i Muntenia

Precipita?iile resim?ite sunt de 41 mm. Temperaturile sunt cuprinse între 12 ?i 7 grade Celsius.

În Dobrogea

Se înregistreaz? cele mai pu?ine precipita?ii, 27mm de-a lungul a 6 zile. Temperaturile vor fi cuprinse între 13 ?i 9 grade Celsius.

Estim?rile meteorologice pentru o s?pt?mân? sunt realizate de c?tre ECMWF ? Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durat?. O precizare important? ANM este c? fenomenele extreme cu o durat? scurt? de manifestare nu pot fi prognozate.

You may also like

Leave a Comment

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.