Din 11 ianuarie, ANAF monitorizeaz? toate conturile bancare ?i virtuale de?inute de persoane fizice ?i de companii, conform unor directive europene.

B?ncile, institu?iile emitente de moned? electronic? ?i institu?iile de plat? sunt obligate s? transmit? date c?tre ANAF, care le va centraliza într-un registu fiscal electronic.

Pentru prima dat?, vor fi monitorizate inclusiv tranzac?iile cu moned? virtual?.

M?surile au ca scop combaterea sp?l?rii banilor ?i finan??rii terorismului.

ANAF avea acces la conturile bancare ?i anterior acestei decizii. Noutatea este extinderea sferei de monitorizare ?i c?tre persoanele împuternicite de titular pentru a folosi contul.

Registrul central electronic pentru conturi de pl??i ?i conturi bancare va con?ine urm?toarele informa?ii:

  • Datele de identificare ale contului ?i ale clientului titular;
  • Datele de identificare ale persoanelor care de?in drept de semn?tur? pentru conturile deschise sau pretind c? ac?ioneaz? în numele clientului;
  • Datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
  • Datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.

Acest lucru permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care de?in sau controleaz? conturi de pl??i ?i conturi bancare identificate prin IBAN, precum ?i casete de valori de?inute de o institu?ie de credit pe teritoriul României, conform unui comunicat al institu?iei.

Revolut scap? de lupa ANAF

Fiscul poate avea acces doar la contul global pe care Revolut îl are la Libra Internet Bank.

Conturile individuale nu pot fi supravegheate detaliat ?i nici nu pot fi blocate, decât dac? instan?a din Lituania î?i d? acordul.

Revolut nu este rezident? în România, ci în Lituania. Revolut este folosit de peste 1 milion de români.

Sursa: www.alephnews.ro

Similar Posts