Netflix este unul dintre cele mai populare servicii de streaming video, iar în curând ar putea deveni ?i mai popular pentru pasiona?ii de jocuri pe mobil.

F?r? a cre?te pre?ul abonamentului, compania american? sper? s? devin? un nume de referin?? ?i în industria de gaming, oferind abona?ilor deja foarte numero?i, acces la o selec?ie exclusiv? de jocuri pentru smartphone. M?sura are un poten?ial enorm pentru cre?terea bazei de abona?i Netflix, atingând un domeniu care nu are neap?rat leg?tur? cu subiectul filmelor ?i serialelor.

Vestea a fost dat? cu ocazia celui mai recent buletin pentru investitori, ar?tând venituri anuale de 7.3 miliarde dolari, ceea ce echivaleaz? cu o cre?tere anual? de aproximativ 19%. Astfel, Netflix de?ine nu mai pu?in de 209 milioane de abonamente pl?tite, în cre?tere cu 11% fa?? de anul anterior. Din punct de vedere al veniturilor medii per utilizator, cre?terea este de 8%.

Netflix consider? jocurile drept o alt? categorie în care se poate extinde. De ajutor este ?i faptul c? pe aceast? ni?? compania are deja pu?in? experien?? anterioar? cu livrarea de con?inut interactiv, cum ar fi Black Mirror Bandersnatch ?i jocurile lor Stranger Things.

Deocamdat? nu este clar ce tip de jocuri are în vedere Netflix sau cum inten?ioneaz? s? livreze aceste titluri prin intermediul platformei mobile.

Sursa: www.go4it.ro

Similar Posts