Expertul în psihoterapie de cuplu Dr. John Gottman a dezvoltat un program eficient pentru rela?ii de cuplu s?n?toase. El sugereaz? câteva strategii pe care orice cuplu le poate utiliza:

  1. Construie?te h?r?i ale iubirii ? un exerci?iu foarte simplu de a cunoa?te mai bine partenerul: Cât de bine cuno?ti lumea interioar? a partenerului, istoria lui de via??, îngrijor?rile, stresurile, bucuriile sau speran?ele?
  2. Împ?rt??e?te admira?ia ?i tandre?ea: Ca antidot pentru ur? ?i neîn?elegere, acest nivel se centreaz? pe cantitatea de afec?iune ?i respect dintr-o rela?ie, cu scopul de a înt?ri admira?ia ?i tandre?ea, de a exprima aprecierea ?i respectul.
  3. Întoarce-te înspre partener: Afirm?-?i nevoile, fii con?tient de semnalele pe care partenerul ?i le d? ?i r?spunde la ele. Micile momente ale vie?ii cotidiene construiesc continuu rela?ia de cuplu.
  4. Men?ine o pespectiv? pozitiv?: Adopt? abord?ri pozitive în rezolvarea problemelor ?i succesul tentativelor de a repara rela?ia.
  5. Gestioneaz? conflictele: Se folose?te mai degrab? termenul de a ?gestiona? conflictul decât de a-l ?rezolva?, deoarece starea de conflict într-o rela?ie este natural? ?i are aspectele ei func?ionale, pozitive.
  6. Visele pot deveni realitate: Creeaz? o atmosfer? care încurajeaz? fiecare persoan? s? vorbeasc? cu onestitate despre speran?e, valori, convingeri ?i aspira?ii.
  7. Creeaz? sens pe care ambii parteneri îl împ?rt??esc: Este important s? în?elegi importan?a viziunilor, miturilor, metaforelor despre rela?ia voastr?.
  8. Construie?te încredere: Aceasta este starea care apare atunci când un membru al cuplului ?tie c? partenerul s?u ac?ioneaz? ?i gânde?te în scopul maximiz?rii intereselor ?i beneficiilor sale, nu numai în scopul maximiz?rii propriilor interese ?i beneficii. În alte cuvinte, ?partenerul m? sprijin?, este acolo când am nevoie de el?.
  9. Angajament: Aceasta înseamn? s? crezi (?i s? ac?ionezi în scopul acestei credin?e) c? rela?ia ta cu aceast? persoan? este o traiectorie pe termen lung, cu împ?rt??irea celor bune dar ?i celor rele ale vie?ii. Implic? sublinierea calit??ilor pozitive ale partenerului mai degrab? decât amplificarea celor negative, în scopul construirii unei rela?ii empatice, de încredere.

Atunci când sim?i?i c? niciuna din recomand?rile de mai sus nu mai func?ioneaz?, este necesar s? v? adresa?i unui specialist în psihoterapie de cuplu, care v? poate sprijini în reg?sirea echilibrului din cadrul rela?iei.

Sursa: www.bellanima.ro

Similar Posts