În mod normal, ob?inerea de urm?ritori (followers) este un lucru bun, dar numai dac? r?mân la nivelul re?elelor sociale. Statisticile spun c? 16% dintre femei s-au confruntat cu urm?rirea. ?i dac? sim?i?i c? cineva v? urm?re?te, este întotdeauna bine s? ?ti?i cum s? gestiona?i situa?ia în siguran??.

Ponturi Despre pledeaz? pentru siguran??, a?a c? am adunat câteva sfaturi utile pentru a v? ajuta s? evita?i consecin?ele nefaste dac? sunte?i urm?rite. De asemenea, la sfâr?itul articolului v? oferim câteva ponturi pentru a afla cum s? verifica?i dac? sunte?i urm?rite.

1. Fi?i con?tiente de împrejurimi

Acorda?i aten?ie fiec?rui detaliu, inclusiv numele str?zilor, numerele caselor, cl?dirile, magazinele ?i cafenelele din jur. Cunoa?terea loca?iei exacte v? va ajuta s? ob?ine?i ajutorul necesar. Evita?i c?ile înguste ?i slab iluminate, cum ar fi aleile, coridoarele, unde exist? doar una sau dou? c?i de intrare ?i ie?ire.

2. Apela?i la ajutor

Folosi?i telefonul pentru a apela la prieteni sau membri ai familiei care ar putea fi în apropiere. Spune?i-le loca?ia dvs. ?i cere?i-le s? vin? s? v? ia. Este mai bine s? organiza?i întâlnirea într-un spa?iu public, cum ar fi o cafenea sau un magazin. Dac? nu ave?i un telefon sau telefonul dvs. nu mai are baterie, merge?i în orice unitate, spune?i-le c? sunte?i urm?rit ?i cere?i s? folosi?i telefonul.

3. Merge?i c?tre locuri aglomerate

Este mai u?or s? pierzi un urm?ritor când sunte?i într-o mul?ime ?i este probabil s? ezite mai mult s? fac? o mi?care în fa?a altor oameni.

4. Nu merge?i direct acas?

S-ar putea s? fi?i încol?it? în timp ce încerca?i s? merge?i spre casa dvs. De asemenea, urm?ritorul va înv??a unde locui?i ?i s-ar putea s? a?tepte s? p?r?si?i casa sau s? v? întoarce?i mai târziu. Nu este sigur s? v? duce?i acas? pân? nu sunte?i 100% sigur? c? nu mai sunte?i urm?rit?.

5. Face?i multe opriri în locuri nea?teptate

Trece?i strada pentru a cump?ra o cafea. Vizita?i un prieten la serviciu. Duce?i-v? la cump?r?turi la mall. F?ce?i-v? traseul cât mai complicat posibil. În acela?i timp, va fi mai dificil s? fi?i urm?rit? ?i poate chiar s?-l plictiseasc? pe urm?ritor suficient pentru a renun?a la urm?rirea dvs.

6. Folosi?i orice ocazie pentru a studia aspectul urm?ritorului dvs.

Încerca?i s? studia?i persoana care v? urm?re?te în timp ce reu?i?i s? r?mâne?i neobservat?. Nu v? uita?i înapoi direct. Urm?ri?i prin geamurile ?i oglinzile ma?inii, face?i ocoluri ?i privi?i în jur în timp ce traversa?i str?zile. Dac? decide?i s? raporta?i incidentul, cunoa?terea aspectului urm?ritorului va fi de mare ajutor.

7. Schimba?i-v? aspectul

Dac? purta?i mai multe straturi de haine scoate?i stratul exterior. F?r? jachet?, glug? sau hain?, ar fi mai greu pentru urm?ritor s? v? recunoasc? într-o mul?ime. Ad?ugarea sau îndep?rtarea unei e?arfe sau ochelari de soare ar fi, de asemenea, util?. În plus, b?ga?i-v? gluga în interior ?i prinde?i-v? p?rul pentru a fi mai greu de apucat.

8. Vorbi?i cu cineva

Încerca?i s? purta?i o conversa?ie cu cineva de pe strad?. F?ce?i-v? c? sunt prietenii dvs. pentru a da impresia urm?ritorului c? nu sunte?i singur?. De asemenea, pute?i vorbi cu membrii personalului din orice unitate în care a?i intrat. Informa?i-i c? sunte?i urm?rit? ?i întreba?i-i dac? v? pot acompania pe strad? pân? când ve?i g?si o cale sigur? spre cas?.

9. Face?i un zgomot

Dac? sim?i?i c? lucrurile merg spre r?u, ?ipa?i. Pute?i striga: ?Foc!? în loc de ?Ajutor!? întrucât oamenii reac?ioneaz? la acest cuvânt mai des. Sunetele puternice pot atrage simultan aten?ia asupra situa?iei ?i îl pot speria pe atacator. Re?ine?i îns? c? astfel, în unele cazuri, pute?i provoca ac?iuni mai violente din partea infractorului.

10. ?ine?i cheile la îndemân?
Dac? ave?i o ma?in?, cu cât v? pute?i accesa mai rapid cheile, cu atât mai bine. Este drumul dvs. spre siguran?? ?i nu vre?i s? petrece?i timp c?utându-le în geant?. Dar, de asemenea, în cel mai r?u caz, cheile sunt ?i arma dvs. ?ine?i cheile cu din?ii îndrepta?i spre exterior între degete. Acum nu numai c? ave?i pumni, ci ?i ceva ascu?it în interiorul lor cu care s? v? ap?ra?i.

Bonus: Cum s? verifica?i dac? sunte?i urm?rit?
Cel mai important lucru este s? în?elege?i dac? sunte?i cu adev?rat urm?rit? sau pur ?i simplu paranoic?.

  • Schimba?i ritmul mersului. Dac? poten?ialul urm?ritor ajunge la accea?i vitez? de mers, suspiciunile dvs. sunt probabil corecte.
  • Face?i câteva schimb?ri de mers ira?ionale (de exemplu, înconjura?i aceea?i cl?dire) ?i traversa?i strada ?i vede?i dac? v? urm?re?te în continuare.
  • În?ela?i-l s? mearg? dup? dvs. în interiorul unui magazin, apoi pleca?i. Dac? a plecat ?i el, reveni?i imediat în?untru. Nu are alte motive s? se întoarc? dac? nu v? urm?re?te.
Similar Posts