Joaca d? abilit??i sociale ?i spore?te capacitatea creierului ?i la animale ?i la copiii, iar pe copii i-ar putea ajuta s? treac? prin pandemie.

De REBECCA RENNER

Când a început pandemia, Katie Raspa s-a sim?it blocat?. A?a c? în iulie, fosta educatoare de grup? mic? ?i so?ul ei ?i-au pus fetele într-o rulot? AirStream ?i au pornit într-o excursie prin ?ar?. Misiunea cuplului din  Maryland a fost s? le dea lui Imogene, de 8 ani, ?i lui Caroline, de 6, ocazia s? se joace. 

?Oamenii cam uit? c? atunci când e?ti copil trebuie s? te joci,? spune Raspa. ?Joaca îi înva?? pe copii lucruri esen?iale precum creativitatea, flexibilitatea ?i cooperarea.?

Oricine încearc? s? spun? c? joaca e o îndeletnicire frivol? gre?e?te. Este un comportament important, care a evoluat la oameni ?i la alte specii pentru a ajuta la formarea de abilit??i noi ?i la preg?tirea pentru via?a de adult. Joaca ajut? la înt?rirea rela?iilor de rudenie ?i îi ajut? pe copii s? devin? mai buni comunicatori ?i prieteni mai aten?i. Joaca poate stimula ?i s?n?tatea creierului, mai ales când ne face s? râdem, pentru c? râsul elibereaz? în organism endorfine, care ne fac s? ne sim?im bine.

Dar e greu pentru copii s? se joace când trebuie s? stea la doi metri distan?? ?i poate c? nici nu mai au luxul recrea?iei mari de la ?coal?. Exper?ii spun, totu?i, c? joaca e crucial? acum, când copiii trebuie s? îndure efectele pandemiei de COVID-19. ?Joaca îi ajut? pe copii s? în?eleag? lumea,? spune Roberta Golinkoff, profesoar? de educa?ie la Universitatea din Delaware. ?Le d? o ?ans? s? treac? prin scenarii ?i prin emo?ii dificile.?

Iar joaca nu e bun? doar pentru copii ? le u?ureaz? ?i via?a p?rin?ilor.

Când se joac? animalele

Pentru a în?elege cât de important de jocul pentru un pui de om care se preg?te?te de via??, cercet?torii studiaz? adesea lumea animal?.

Exper?ii credeau ini?ial c? joaca la animale are un singur scop. Unii speculau c? le antrena pentru a-?i prinde prada, ca atunci când puii de ghepard se fac c? se lupt?. Al?ii au opinat fie c? joaca stimuleaz? cunoa?terea, fie c? încurajeaz? flexibilitatea, fie c? promoveaz? func?iile motorii. (De exemplu, un pui de giraf? care zburd? se antreneaz? ?i s? fug? de pr?d?tori.) Potrivit lui Isabel Behncke Izquierdo, primatolog? ?i etnolog? care studiaz? comportamentul animal, joaca are multe roluri, inclusiv cele men?ionate aici, dar ?i multe altele.

?E util s? ne gândim la joac? ca la un joker,? spune Behncke Izquierdo says. ?Ajut? animalul s? se adapteze, dar poate lua multe forme.? Cum se joac? animalele ? ?i la ce le folose?te ? depinde de specie, de mediu ?i de multe alte variabile. De exemplu, s-a observat c? unele p?s?ri folosesc acoperi?ul în chip de tobogan, ceea ce le-ar putea ajuta s? î?i înt?reasc? reflexele. Adul?ii de bonobo alearg? ?i râd cu cei mai tineri, înt?rind leg?turile ?i formându-le deprinderi sociale. Iar pisicile ?i cîinii domestici imit? în joac? felul în care vânau str?mo?ii lor. 

Joaca are acela?i rol ?i la oameni ? doar c? ne juc?m altfel. ?Poate c? dansezi cu prietenii, iar asta are func?ia de a crea leg?turi?, spune Behncke Izquierdo. ?Poate c? desenezi, joci un joc de cuvinte sau faci glume, ?i asta va avea o func?ie creativ?.? Faptul c? e distractiv îi face pe oameni ?i alte animale s? continue s?-?i dezvolte abilit??ile respective.

Poate c? jocul începe în copil?rie ca un instrument de dezvoltare care preg?te?te animalele pentru vârsta adult?, îns? adesea continu? ?i mult dup?. Câinii adul?i continu? s? se fug?reasc? ?i s? se mu?te în joac?; caii joac? leap?a. În felul acesta, jocul continu? s? construiasc? ?i s? men?in? vii leg?turile sociale de-a lungul multor genera?ii de animale, afirm? Behncke Izquierdo.

De ce au copiii nevoie s? se joace

Cum întâlnirile de joac? sunt limitate ?i ie?itul în pauz? a fost eliminat din cauza pandemiei, e esen?ial ca p?rin?ii s? g?seasc? moduri în care copiii  lor s? se poat? juca, fie de unii singuri, cu p?rin?ii sau fra?ii, ori cu prieteni apropia?i. În felul acesta, ei pot continua s? î?i dezvolte capacit??ile motorii fine cu puzzle-uri sau diverse activit??i de îndemânare, capacit??ile cognitive prin jocuri care s? îi provoace, sau gândirea critic? prin activit??i precum vân?toarea de comori.

Jocul creativ ajut? ?i el s?n?tatea mental?, mai ales atunci când copiii încearc? s? fac? fa?? anxiet??ii ?i temerilor legate de pandemie. Golinkoff spune c? negocierea, comunicarea ?i limbajul deprinse prin joc sunt importante pentru dezvoltarea emo?ional? a copilului. ?Aceste jocuri adesea implic? interpretarea unor scenarii din via?a adult? sau din lume într-un spa?iu unde se simt în siguran?? ?i le e mai u?or s? le fac? fa??,? spune ea.

Iar joaca e ?i un mod de a lini?ti p?rin?ii îngrijora?i c? odraslele lor r?mân în urm? din cauza înv??atului online. Pentru familia Raspa, joaca a fost o poart? c?tre un nou univers al cunoa?terii: l?sând curiozitatea s? fie ghidul fetelor în procesul de înv??are, au constatat c? ele erau mai implicate ?i se distrau mai mult înv??ând.

?În general, petrecem cam o or? pe zi cu cititul sau matematica mai complicat?,? spune Raspa. ?În restul zilei doar se joac?.? Dar jocul e adesea o ocazie s? înve?e ceva. De exemplu, la ultimul popas, au campat lâng? o balt? cu ap? dulce, ceea ce le-a înv??at pe fete o mul?ime de lucruri despre noul habitat, pe care l-au putut explora. ?Putem folosi aceste mici descoperiri pentru studiu ?i document?ri mai aprofundate,? spune ea.

Golinkoff recomand? la rândul ei genul acesta de joac? ghidat?, în care p?rin?ii s? fie ajutoare, mai curând decât profesori. ?Copiii sunt curio?i în leg?tur? cu orice,? spune ea. ?Dac? te iei dup? copii, o s? afli ce anume vor s? înve?e.? De exemplu, un safari prin curte, în c?utare de gâng?nii sau plante de desenat sau de fotografiat, îl va încuraja pe copil s? pun? întreb?ri, îl va inspira s? afle mai mult ?i va aduce familia laolalt?.

Sursa: www.natgeo.ro

Similar Posts