O echip? de oameni de ?tiin?? sus?ine c? a g?sit o modalitate de a afla dac? exist? via?? în subteran pe alte planete, inclusiv pe Lun? ?i Marte.

Echipa, de la Centrul pentru Astrofizic? de la Harvard ?i Institutul de Tehnologie din Florida (FIT), crede c? simpla analizare a apei de pe suprafa?? nu este suficient? pentru a determina dac? exist? via?? în alt? lume. În schimb, ar trebui s? ne uit?m în subteran.

?Am analizat dac? ar putea exista condi?ii pentru via?? adânc sub suprafe?e stâncoase ca Luna sau Marte la un anumit moment în istoria lor ?i modul în care oamenii de ?tiin?? ar putea s? caute urme ale vie?ii de sub suprafa?? pe aceste obiecte?, a explicat Manasvi Lingam, autorul principal al studiului ?i asistent universitar la FIT.

Aceste c?ut?ri vor fi dificile, dar nu ?i imposibile

??tim c? aceste c?ut?ri vor fi dificile din punct de vedere tehnic, dar nu ?i imposibile. Apa de la suprafa?? necesit? o atmosfer? care s? men?in? o presiune finit?, f?r? de care apa lichid? nu ar putea exista. Totu?i, atunci când ne ducem în regiuni mai adânci, straturile superioare exercit? presiune, astfel c?, în principiu, permit existen?a apei lichide?, a ad?ugat Lingam.

Pentru a dovedi teoria sa, Lingam a subliniat c? Planeta Ro?ie nu are surse vaste de ap? pe suprafa?a sa, îns? oamenii de ?tiin?? înc? nu au exclus existen?a lacurilor subterane.

Cu toate acestea, ciar dac? am reu?i s? g?sim via?? în aceste zone subterane, nu ar fi vorba despre o metropol? prosper? de materie organic?.

?Trebuie s? for?m zeci de kilometri sub suprafa?a lui Marte?

Lingam a mai propus c? o modalitate de a verifica dac? via?a exist? cu adev?rat undeva sub un strat gros de roc? ar fi s? for?m în apropiere de linia ecuatorului pe Marte sau pe Lun?. Astfel, am putea s? c?ut?m temperaturi mai ridicate care înconjoar? puncte fierbin?i, adic? regiuni vulcanice remarcate printr-un flux termic ridicat.

?Trebuie s? for?m zeci de kilometri sub suprafa?a lui Marte, iar f?r? activitatea geologic? care ar putea expune aceste straturi adânci, nu vom putea s? le explor?m?, a sus?inut Lingam.

?Astfel de s?p?turi ar fi posibile în contextul programului Artemis?

De fapt, oamenii de ?tiin?? sunt încrez?tori c? este posibil s? for?m în Lun? în urm?torii zece ani, scrie Futurism.

?Astfel de s?p?turi ar putea fi posibile în contextul programului Artemis care ar putea s? stabileasc? o baz? sustenabil? pe Lun? pân? în 2024. Ar putea fi vorba de robo?i ?i ma?in?rii imense care vor s?pa adânc sub suprafa?a Lunii în c?utarea vie?ii, la fel cum c?ut?m petrol pe P?mânt?, au mai spus cercet?torii.

Similar Posts