Friday, December 1, 2023
Home Banner De ce b?rba?ii uit? adesea unde pun lucrurile?

De ce b?rba?ii uit? adesea unde pun lucrurile?

by Angela Gheorghe
0 comment

De obicei b?rba?ilor le este mai greu decât femeilor s? g?seasc? ceea ce caut?. Dar de ce se întâmpl? asta? S? fie de vin? lipsa de concentrare sau natura?

Nu este vorba de lene, ci de natur?. Dac? de multe ori b?rba?ii nu g?sesc ceea ce caut?, spre deosebire de femei, se datoreaz? faptului c? cele dou? genuri au ?vedere periferic?? diferit? (pute?i face acest experiment acas? cu partenerul/partenera). Vederea periferic? ne permite s? percepem forme, culori ?i mi?c?ri ale obiectelor care nu sunt în fa?a ochilor no?tri. Femeile pot vedea cu o precizie bun? de pân? la 45° ?i, în unele cazuri rare, dezvolt? o vedere periferic? apropiat? de 180°.

De ce femeile v?d mai bine?

Originea acestei diferen?e poate sta în obiceiurile sociale preistorice. Femeile, care se ocupau în principal de colectarea fructelor, ierburilor ?i r?d?cinilor, au dezvoltat un câmp vizual mai larg.

În ceea ce prive?te b?rba?ii, dimpotriv?. Obi?nui?i cu vân?toarea, au dezvoltat abilitatea de a-?i concentra aten?ia asupra unui singur obiect, chiar dac? acesta se afl? la distan?e mari ?i se mi?ca rapid.

Cercet?rile recente au demonstrat c? b?rba?ii v?d mai bine lucrurile la distan??, în timp ce femeile se concentreaz? mai bine asupra lucrurilor din apropiere. B?rba?ii ?i femeile au priorit??i subcon?tiente diferite atunci când desf??oar? activit??i în mediul înconjur?tor.

Se pare c? femeile au o memorie ca de elefant: î?i amintesc totul despre toat? lumea. Conversa?ii, puncte de vedere, emo?ii, evenimente despre care b?rba?ii au doar amintiri foarte vagi. Prin urmare, femeile sunt iritate de lipsa de amintiri detaliate ale partenerului.

Deci, b?rba?ii uit? lucruri deoarece creierul lor nu este structurat pentru a re?ine micile detalii.

Sursa: www.atlas-geografic.net

You may also like

Leave a Comment

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.