Au început lucr?rile la primul campus de co-working în natur? din România. Acesta va fi construit de organiza?ia World Wildlife Fund for Nature în localitatea Armeni? din jude?ul Cara?-Severin. Este un spa?iu realizat în natur? în care oamenii pot lucra ?i socializa.

Campusul se nume?te WeWilder ?i va fi construit cu o dona?ie de 100.000 de euro a companiei FLEX ?i cu contribu?ia comunit??ii locale din Armeni? ?i a unor inovatori în arhitectur? sustenabil?. Anul acesta, campusul se va compune din trei c?su?e din lemn, numite Chilii, ?i un spa?iu central, denumit Zâna, care ad?poste?te o zon? de coworking, o buc?t?rie comunitar? ?i o bibliotec?. Campusul s-a adaptat la realitatea actual? afectat? de pandemia de COVID-19. C?su?ele au fost gândite ca spa?ii autonome prev?zute cu o chicinet? ?i spa?iu de lucru pentru laptop, astfel încât un om sau doi pot lucra f?r? s? intre în contact cu alte persoane.

Centru de inova?ie în antreprenoriat pentru natur?

Spa?iul urm?re?te filosofia arhitecturii invizibile, adic? integrarea construc?iilor în natur? atât ca aspect, materiale, cât ?i ca experien?a din interior prin fa?adele de sticl? cu deschidere c?tre panorama Mun?ilor ?arcu ?i dealurile spectaculoase din jur.

?Viziunea noastr? pentru WeWilder este s? d?m na?tere unui centru de inova?ie în antreprenoriat pentru natur?. Ca freelancer po?i s? sa lucrezi de aici, s? te încarci, s? m?nânci bine ?i în schimb s? pui um?rul la na?terea unor idei ?i proiecte cu viziune de lung? durat?. Companiilor le propunem s? ofere echipelor o experien?? într-o zon? cu natur? s?lbatic?, unde WWF desf??oar? proiecte de conservare. Aceste locuri pot fi cea mai bun? surs? de inspira?ie pentru sustenabilitate ?i inova?ie în business. Puntea pentru toate astea este campusul WeWilder ?i, odat? validat modelul, inten?ia echipei este s? înv???m, rafin?m ?i multiplic?m în alte zone prioritare de conservare din regiune. Ce înseamn? economie verde ?i circular? la scara unei societ??i? Vom creiona idei ?i re?ete împreun? cu partenerii ce se al?tur? acestui loc,? a spus Orieta Hulea, director WWF- România, potrivit Mediafax.

Un col? de rai cu specii locale ce sporesc biodiversitatea

WeWilder este amplasat într-o gr?din? înconjurat? de arbori, care va fi transformat? de peisagistul Tiberiu Chereche? într-un col? de rai cu specii locale ce sporesc biodiversitatea. Pe lâng? plantarea unor p?duri în miniatur? lâng? fiecare c?su?? cu paltin, frasin sau mesteac?n, va exista ?i o p?dure mixt? lâng? Zâna, cl?direa principal?. WeWilder va g?zdui ?i o gr?din? de legume ?i o zon? pentru permacultur?, precum ?i un loc dedicat înv???rii cositului tradi?ional, esen?ial pentru biodiversitatea paji?tilor.

Experien?a de a merge pe urmele zimbrilor liberi

Campusul WeWilder aflat în construc?ie este completat de o re?ea de s?la?e, adic? locuin?e tradi?onale din piatr? în sat sau în mijlocul naturii, care sunt renovate al?turi de s?teni, ?i c?su?a MuMA Hut, o experien?? de locuire în livada a unui localnic. În plus, un num?r de localnici ofer? deja bucate locale în completarea ?ederii sau ca experien?e culinare în natur?.

Echipa WeWilder, al?turi de partenerii s?i, a creat mai multe programe ?i experien?e imersive în natur?. Pe lâng? cea mai c?utat? experien?? de a merge pe urmele zimbrilor liberi, oaspe?ii pot înv??a s? coseasc? sau pot închiria biciclete sau e-bike-uri ?i pot participa la ateliere gastronomice.

Similar Posts