Un factor genetic recent identificat permite pielii adulte s? se repare singur?, la fel ca pielea de nou-n?scut.

Descoperirea a fost f?cut? de cercet?torii de la Washington State University (WSU) ?i are implica?ii majore pentru tratamente mai bune ale pielii, precum ?i pentru prevenirea procesului de îmb?trânire a pielii.

Studiul a fost publicat în jurnalul eLife.

Un ?întrerup?tor? molecular în pielea puilor de ?oareci

Oamenii de ?tiin?? au identificat un factor care se comport? ca un ?întrerup?tor? molecular în pielea puilor de ?oareci ?i care controleaz? formarea de foliculi de p?r pe m?sur? ce se dezvolt? în prima s?pt?mân? din via??. ?Întrerup?torul? este în mare parte oprit dup? ce pielea se formeaz? ?i r?mâne oprit în ?esutul adult. Atunci când a fost activat în ?oarecii adul?i, pielea lor a putut s? vindece r?ni ?i f?r? s? lase în urm? cicatrice. Pielea care s-a format a inclus blan? ?i a putut s? creeze ?pielea de g?in??, o abiltate pierdut? a cicatricelor adulte umane.

?Acest tip de regenerare este posibil?

?Am reu?it s? lu?m abilitatea înn?scut? a pielii tinere de a se regenera ?i am transferat acea abilitate la pielea b?trân?. Am ar?tat, în principiu, c? acest tip de regenerare este posibil?, a explicat Iwona M Driskell, asistent universitar la WSU.

Mamiferele nu sunt cunoscute pentru abilit??ile lor regenerabile în compara?ie cu alte organisme, precum salamandrele care pot s?-?i refac? membre întregi ?i s?-?i regenereze pielea. Studiul WSU sugereaz? c? secretul regener?rii umane ar putea fi g?sit prin studierea dezvolt?rii timpurii.

?Chiar ?i noi gener?m ?esuturi noi, o dat? în via???

?Putem s? c?ut?m inspira?ie ?i la alte organisme, dar putem s? înv???m despre regenerare ?i dac? ne uit?m la propriul nostru organism. Chiar ?i noi gener?m ?esuturi noi, o dat? în via??, atunci când cre?tem?, a mai spus Driskell, potrivit MedicalXpress.

Echipa de cercet?tori a folosit o tehnic? nou? numit? ?secven?iere unicelular? ARN (acid ribonucleic)? pentru a compara genele ?i celulele în pielea în curs de dezvoltare ?i cea deja ajuns? la maturitate. În cazul pielii în curs de dezvoltare, oamenii de ?tiin?? au g?sit un factor de copiere (proteine care se leag? de ADN ?i care pot influen?a dac? alte gene sunt activate sau nu). Factorul identificat de cercet?tori, numit Lef1, a fost asociat cu celulele în curs de dezvoltare aflate în derma papilar?, stratul de piele chiar sub suprafa?? care ofer? pielii aspectul tineresc.

Atunci când oamenii de ?tiin?? au activat Lef1 în compartimente speciale din pielea de ?oareci adul?i, factorul a crescut abilitatea pielii de a-?i regenera r?nile cu cicatrice reduse. Totodat?, factorul a generat cre?terea de foliculi de p?r care puteau produce ?pielea de g?in??.

Similar Posts