Principalele beneficii ale unui antrenament zilnic nu se rezum? doar la p?strarea unei greut??i optime ?i a unei st?ri bune de spirit, ci ajut? ?i la reducerea riscului de a dezvolta boli cronice, îmbun?t??e?te calitatea somnului, încetine?te procesul de îmb?trânire, reduce stresul ?i depresia ?i cre?te gradul de aten?ie ?i concentrare.

A?adar, nu ar fi deloc gre?it s? alege?i un col? al casei pe care s? îl transforma?i într-o mic? sal? de sport. Dac? sunte?i încep?tor, dar v? dori?i cu ardoare s? include?i mi?carea în via?a voastr?, urma?i câteva sfaturi ce se vor dovedi extrem de folositoare.

1. Cump?ra?i echipamentul minimum necesar
Pe lâng? îmbr?c?mintea adecvat? de care ve?i avea nevoie, precum bustiere sport, colan?i ?i tricouri din materiale confortabile, ve?i mai avea nevoie de dou? gantere, benzi elastice de rezisten?? ?i o saltea. Aceste accesorii se vor dovedi extrem de folositoare ?i v? vor ajuta s? pute?i alege o varietate de exerci?ii.

2. Face?i înc?lzire
Este foarte important s? v? înc?lzi?i înainte de a începe seria de exerci?ii. Acest lucru v? poate ajuta s? evita?i anumite probleme, precum cârceii, întinderile musculare sau durerile de dup? antrenament. Începe?i cu câteva mi?c?ri aerobice, cum ar fi rotirea capului în sensul acelor de ceasornic ?i invers, rotirea antebra?elor ?i a bra?elor, îndoiri ale coatelor, rotirea încheieturilor, dar ?i forfec?ri orizontale ?i verticale ?i ridic?ri ale trunchiului la 90 de grade.

3. Acorda?i importan?? hidrat?rii
Consumul de lichide este esen?ial în timpul antrenamentului tocmai pentru a men?ine ritmul ?i pentru a ob?ine performan?e optime. Dac? nu v? hidrata?i corespunz?tor, risca?i s? ave?i un randament sc?zut ?i, de asemenea, s? obosi?i mult mai repede. Exerci?iile zilnice nu trebuie s? reprezinte o greutate ?i nepl?cere, ci din contr?.

4. Ave?i grij? la diet?
Pentru a v? ajuta în dezideratul de a face sport zilnic, încerca?i s? optimiza?i dieta alimentar?. A?adar, include?i carbohidra?i, care sunt deosebit de importan?i pentru a da for?? mu?chilor, ?i proteine, care formeaz? masa muscular?. De asemenea, pentru a avea rezultatele dorite, încerca?i s? mânca?i o mas? complet?, care s? con?in? carbohidra?i, proteine ?i gr?simi s?n?toase, cu 2-3 ore înainte de antrenament.

5. Alege?i exerci?ii diferite
Nu exist? nimic mai d?un?tor ca monotonia, a?adar încerca?i s? face?i exerci?ii diferite în fiecare zi. Varietatea este esen?ial? în men?inerea unui stil de via?? s?n?tos, a?adar explora?i op?iunile. Fie c? alege?i s? lucra?i într-o zi bra?ele, în alt? zi picioarele, bustul sau fesierii, important este s? nu realiza?i zilnic acela?i antrenament.

De asemenea, pentru un mai bun randament, instala?i-v? o aplica?ie de fitness pe telefon tocmai pentru a beneficia de noi idei de antrenament. În plus, v? pute?i înscrie în anumite programe online, care au un orar foarte clar.

Sursa: www.kudika.ro

Similar Posts