Cei mai mul?i oameni nu î?i pot închipui o locuin?? f?r? covoare sau mochete, de?i, în ultimii ani, au ap?rut ?i alte variante pentru pardoseli. Totu?i, covorul ?i mochetele conduc deta?at în topul preferin?elor, atunci când vine vorba despre solu?ii pentru podea. Iar lucrurile nu par s? se schimbe în viitorul apropiat.

Chiar dac? sunt atât de populare tot se fac unele confuzii în privin?a celor doi termeni, mul?i considerând c? mochetele ?i covoarele sunt cam acela?i lucrul. Nu este chiar a?a, de aceea, ca s? afli ce ?i se potrive?te în fiecare camer?, cite?te rândurile de mai jos.

Care este diferen?a dintre covoare ?i mochete

Diferen?a dintre cele dou? este dat? de materialul din care sunt confec?ionate dar ?i de spa?iul pe care îl ocup? pe o pardoseal?. Astfel, în cazul mochetelor, vorbim despre un produs care acoper? întreaga suprafa?? a camerei, de la un perete la cel?lalt, f?r? a l?sa s? se vad? vreun petec de pardoseal?. La alegerea unei mochete, este esen?ial s? cuno?ti exact dimensiunile camerei, pentru c? aceasta trebuie s? se încadreze perfect în spa?iul respectiv.

Covorul ocup? o suprafa?? mai mic? ?i las? la vedere por?iuni ale pardoselii. Exist? covoare mai mari, care se amplaseaz? în mijlocul camerei dar ?i mai mici, destinate anumitor zone din înc?pere.

Ce alegi pentru dormitor

Alegerea ?ine mai mult de preferin?ele fiec?ruia, dormitorul fiind o camer? potrivit? pentru ambele variante. Covoarele sunt mai u?or de întins ?i de strâns, oferind, totodat?, ?i o gam? mai variat? de modele ?i nuan?e. Astfel, dac? te hot?r??ti la un moment dat s? schimbi decorul, nu va fi nevoie s? mu?i patul, dulapul ?i noptierele pentru a scoate covorul ?i a pune altul în loc.

De cealalt? parte, o mochet? se instaleaz? înainte de montarea mobilei, dat fiind c? acoper? întreaga pardoseal?, ?i ar fi mai dificil dup?. Aceasta confer? dormitorului un cadru mai relaxant, perfect pentru o camer? destinat? somnului ?i odihnei.

Covorul, recomandat pentru camera copilului

În primii ani de via?? ai copilului, materialul ales pentru pardoseal? va fi supus la grele încerc?ri, pentru c? pruncul î?i va petrece majoritatea timpului jucându-se pe jos. Indiferent ce ai alege, materialul va trebui sp?lat ?i cur??at des, iar, în acest caz, î?i va fi mult mai u?or s? sco?i un covor din camer?, decât o mochet?. Ulterior, pe m?sur? ce copilul cre?te ?i înva?? s? men?in? cur??enia, po?i folosi ?i o mochet?. Pân? atunci, îns?, covorul reprezint? cea mai bun? solu?ie.

Sufrageria – la libera alegere

Fiind vorba despre un spa?iu folosit doar ocazional, materialul ales pentru pardoseala din sufragerie nu va necesita cur??are în mod repetat. Prin urmare, o mochet? se preteaz? foarte bine aici. Un alt avantaj al acestei alegeri este acela c? mocheta ajut? la men?inerea c?ldurii, aspect important în cazul unei camere pe care nu o folose?ti decât, poate, când prime?ti musafiri. Nu în ultimul rând, dac? parchetul are unele defecte pe care nu ai reu?it s? le repari, mocheta le va ascunde de ochii vizitatorilor.

Pe de alt? parte, dac? abia ?i-ai montat un parchet impecabil sau o marmur? superb?, folose?te un covor pentru a scoate în eviden?? frumuse?ea pardoselii. Totodat?, covorul puncteaz? mai bine decât mocheta la capitolul estetic, fiind de preferat dac? vrei s?-?i încân?i musafirii.

Ce pui pe hol

Cea mai bun? solu?ie pentru hol este, chiar dac? poate p?rea surprinz?tor, covorul. Sfatul are la baz? faptul c? un hol este o zon? de tranzit, care trebuie cur??at? mai des. Holul reprezint? principala cale de acces c?tre toate camerele din locuin??, a?a c? este intens circulat. Inevitabil, praful ?i murd?ria se acumuleaz? u?or, ?i nu vrei ca, de fiecare dat? când trebuie s? faci curat, s? strângi ?i s? întinzi o mochet? care acoper? tot holul.

A?adar, ?ine cont, în primul rând, de destina?ia înc?perii ?i, abia apoi, de preferin?ele personale, în alegerea covoarelor sau a mochetelor potrivite pentru casa ta.

Sursa: www.kudika.ro

Similar Posts