Mul?i ?oferi se întreab? cum aleg constructorii partea pe care s? monteze capacul rezervorului de combustibil. Problema este cu atât mai bizar? cu cât exist? ma?ini ale aceluia?i produc?tor cu rezervorul pe p?r?i diferite ale caroseriei. Iat? de ce nu au toate ma?inile rezervorul pe aceea?i parte.

Potrivit unui inginer Ford, proiectan?ii unei ma?ini pot alege partea rezervorului în func?ie de preferin?e ?i de pozi?ionarea optim? a celorlalte componente ale ma?inii. Desigur, câte un bu?on pe fiecare parte a ma?inii ar fi cazul ideal, dar nicio ma?in? nu ofer? a?a ?i putem presupune c? nu va oferi vreodat?.

Un alt inginer, de la Nissan de aceast? dat?, spune c? amplasarea bu?onului de umplere este doar o problem? care ?ine de designul zonei de sub podeaua ma?inii. Practic, bu?onul rezervorului va fi pozi?ionat pe partea pe care este cel mai simplu ?i mai ieftin dup? stabilirea pozi?iei ?i a formei componentelor func?ionale ? galeria de evacuare, conductele sistemului de frânare, instala?ia electric? etc.

Este recunoscut c? americanii prefer? bu?onul rezervorului pe partea stâng? a ma?inii, fiindu-le mai u?or s? se alinieze la pomp? cu u?a ?oferului. Este ?i convenabil, de altfel, s? ai bu?onul rezervorului aproape de ?ofer. Dar acest criteriu nu este o regul? ? britanicii prefer? rezervorul pe aceea?i parte, de?i au postul de conducere pe partea opus? a ma?inii.

Primele ma?ini din ??rile cu conducere pe partea dreapt? a drumului aveau rezervorul pe partea dreapt?, din motive evidente. Pompele de combustibil erau amplasate pe trotuar ?i nu ar fi fost practic un bu?on pe partea dinspre strad?. Similar a fost ?i la britanici ? bu?onul pe partea stâng?, pentru c? acolo era (?i înc? este) trotuarul la ei.

În timp îns?, americanii s-au sucit ?i au favorizat amplasarea bu?onului rezervorului pe partea stâng?, în timp ce britanicii au r?mas consecven?i, p?strându-l unde era ? tot pe stânga. Europenii au r?mas la fel de conservatori, cu bu?onul rezervorului amplasat pe partea dreapt? a ma?inii. Cum spuneam, nu este o regul?, exist? ma?ini europene cu rezervorul pe partea stâng?. Spre exemplu, Peugeot 208 îl are pe stânga, în timp ce Peugeot 308 ? acela?i brand, aceea?i pia?? ? îl are pe dreapta.

O remarc? interesant? ar fi c?, dac? ma?inile ar avea toate rezervorul pe aceea?i parte, am sta la coad? la benzin?rie de dou? ori mai mult, pentru c? to?i ?oferii ar prefera pompele de pe partea rezervorului. Faptul c? exist? modele cu amplasare diferit? a rezervorului permite o împ?r?ire economic? a pompelor dintr-o benzin?rie.

Cum ?tim pe ce parte se afl? rezervorul f?r? s? coborâm din ma?in?

Sursa: huffpost.com

Un indiciu important este oferit chiar pe panoul de instrumente, în zona indicatorului de combustibil. Un triunghi amplasat lâng? pictograma pompei de combustibil indic? parte pe care se afl? bu?onul rezervorului de combustibil. Este suficient s? arunci un ochi pe panoul de instrumente înainte de a trage la pomp? pentru a ?ti pe ce parte s? te pozi?ionezi.

 

Sursa: www.promotor.ro

Similar Posts