Cei mai mul?i români nu ?tiu s? acorde primul ajutor persoanelor r?nite. Este rezultatul unui studiu care i-a determinat pe reprezentan?ii Asocia?ia EDIT s? dea startul primului proiect online de prim ajutor din România, intitulat Leap?a pentru Via??.

Proiectul Leap?a pentru Via?? este ini?iat de Asocia?ia EDIT în parteneriat cu Departamentul pentru Situa?ii de Urgen?? ?i Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen??. Reprezentan?ii asocia?iei vor s? trag? un semnal de alarm? asupra importan?ei cunoa?terii corecte a tehnicilor de resuscitare. Asta în condi?iile în care România este pe ultimul loc în Uniunea European? în ceea ce prive?te num?rul de persoane care cunosc manevrele de prim-ajutor.

Campania Leap?a pentru Via?? se desf??oar? sub forma unor filme (click aici) realizate de speciali?ti ?i de personalit??i din diferite domenii de activitate în care sunt prezentate metodele corecte de acordare a primului ajutor.

Iat? ce pute?i face, potrivit libertatea.ro, în cazul în care unei persoane i se face r?u sau sufer? un accident:

  • încercam s? stabilim comunicarea cu persoan? r?nit? prin întreb?ri de genul: ce s-a întâmplat cu dumneavoastr??, m? auzi?i? cum va numi?i?, ce va doare? Sunt ?i situa?ii în care victima nu poate vorbi, dar dac? reac?ioneaz? ?i r?spunde prin gesturi la întreb?rile puse, la atingeri sau la altfel de stimuli externi, înseamn? c? este con?tient?;
  • dac? nu r?spunde ?i nu reac?ioneaz? în nici un fel la stimulii verbali sau la atingeri, trebuie verificate imediat cele dou? func?ii vitale: respira?ia (dac? victima respir? spontan) ?i circula?ia (dac? inima func?ioneaz?);
  • cea mai important? metod? pentru a ajuta la salvarea vie?ii unui om este resuscitarea cardiorespiratorie. Este bine s? se cunoasc? faptul c?, în caz de oprire a inimii, persoana care acord? primul-ajutor dispune doar de 3-4 minute pentru a efectua cu succes resuscitarea. Dup? aceast? perioad? se consider? c? hipoxia cerebral? (lips? de oxigen la nivelul creierului) duce la leziuni cerebrale care vor transform? bolnavul, eventual salvat, într-o fiin?? pur vegetativ?.

Cum se face masajul cardiac

Pe scurt, masajul cardiac extern î?i propune s? înlocuiasc? func?ia de pomp? a inimii, care trimite în circula?ie cantitatea de sânge oxigenat.

  1. Bolnavul trebuie s? fie a?ezat imediat pe o suprafa?a dur? ?i plat? (de exemplu: mas?, pat rigid, scândur?).
  2. Se realizeaz? apoi compresiuni cu podul palmei pe treimea inferioar? a sternului ? cealalt? palm? se suprapune peste prima, pentru a înt?ri for?? de presiune.
  3. Compresia asupra toracelui victimei se realizeaz? cu un ritm de 50-60 compresii pe minut. La patru-cinci compresii ritmice pe stern se realizeaz? o respira?ie artificial? (gur?-la-gur? sau gur?-la-nas).

Cum se folose?te defibrilatorul ?i în ce sta?ii de metrou exist? defibrilatoare

În cele mai circulate sta?ii de metrou de la noi exist? aparate care pot face diferen?a dintre via?? ?i moarte. Este vorba despre defibrilatoare automate care sunt u?or de folosit. Simpla conectare a aparatelor anun?? serviciul 112, dar primul ajutor poate fi acordat înainte de sosirea salvatorilor. Defibirilatoarele automate sunt montate în sta?iile de metrou Unirii 1 ?i 2, Eroilor, Universitate ?i Pia?a Victoriei. Orice c?l?tor le poate folosi, f?r? s? ri?te nimic. Devine salvator, în caz de urgen??.

Cum ac?ion?m în alte situa?ii de urgen??

Hipotermia la copii se combate astfel: face?i-i o baie cald? (nu fierbinte), pune?i-l în p?turi calde ?i b?ga?i-l în pat! Trebuie evitat? trecerea la o temperatur? înalt? brusc. De aceea, copilul nu trebuie b?gat imediat lâng? o surs? de c?ldur?.

Pentru a trata toxiinfec?ia alimentar? trebuie provocat? voma, dac? timpul de ingestie e scurt (1-6 ore) ?i exist? suspiciunea c? alimentele sunt în stomac. În cazul scaunelor diareice, bolnavul trebuie reechilibrat (i se vor da s? bea lichide neîndulcite).

În caz de electrocutare, nu atinge?i victima. Deconecta?i mai întâi sursa de curent cu ajutorul unui b?? de lemn.

Sursele: www.descopera.ro ?i www.libertatea.ro

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *