Dac? vrei s? ai propria ta locuin??, dar traiul la bloc nu te încânt?, ai destule alternative care s?-?i satisfac? nevoile, la un buget decent. În acest  material vorbim despre casa prefabricat? ?i analiz?m de ce este o op?iune bun? pentru cei care-?i doresc o cas? pe p?mânt, într-un timp rapid ?i la un pre? acceptabil.

Casa prefabricat? ? ce înseamn? ?i în cât timp este gata

Casa prefabricat? înseamn? o locuin?? construit? într-o fabric?, care apoi se asambleaz? pe ?antierul celui care a cump?rat-o. Marian Dumitru, administrator în cadrul companiei specializate pe case prefabricate Instalart, spune c? denumirea de prefabricate vine de la ?PREpare in factory? (n.r. preg?tit? în fabric?).

Principalele componente ale unei astfel de locuin?e sunt: stâlpii, grinzile ?i pere?ii. Exist? case prefabricate pe structur? u?oar? de o?el, BCA, lemn, c?r?mid? etc, iar defini?ia lor însumeaz? practic toate aceste materiale prefabricate din care casa este preg?tit? în fabric?.

Marian spune c? toate interioarele caselor prefabricate sunt proiectate cu cea mai nou? tehnologie pentru a asigura un spa?iu de locuit confortabil ?i practic.

Toate detaliile, de la tencuiala exterioar? pân? la culoarea pere?ilor interiori, de la u?i la ferestre, de la c?zi la robinete, de la prize pân? la iluminarea tavanului, pot fi realizate la comand??, adaug? el.

Po?i s?-?i alegi un model gata f?cut, ori s?-?i personalizezi casa în func?ie de nevoile tale, iar pre?urile pornesc de la 14.000 euro, plus TVA. O astfel de locuin?? de aproximativ 50 de metri p?tra?i poate costa în jur de 22-25.000 euro.

Casele prefabricate pot fi dispuse pe un nivel sau dou? niveluri. ?i exist? diferite op?iuni pentru tipul de cas?, cum ar fi: vil?, re?edin??, ferm?, caban?, bungalou, birou, cas? din lemn, case bloc, vile duplex, case cu sau f?r? garaj etc.

În ceea ce prive?te timpul de execu?ie, acesta difer? în func?ie de dimensiunea casei. A?a cum specific? Marian, dup? semnarea contractului, te po?i muta în:

 • 30-75 de zile ? pentru casele între 40 ?i 100 de metri p?tra?i
 • 30-140 de zile ? pentru casele între 100 ?i 250 de metri p?tra?i

Dumitru spune c? acest curent a prins bine la români, iar principalii clien?i sunt tinerii, dar ?i cei care se documenteaz? intens despre astfel de case, au un buget redus, dar totu?i vor s? aib? propria locuin??.

Oamenii s-au s?turat de construc?ii neterminate, constructori neserio?i ?i pre?urile caselor clasice sunt deja mari. Cu ajutorul caselor prefabricate ob?in totul repede ?i cu pret avantajos?, completeaz? el.

Mai mult, administratorul spune c? exist? cereri multe în acest domeniu ?i pentru case de vacan??, pensiuni sau case construite pentru închiriat.

Aspecte legale ?i utilit??i

În primul rând, dac? te-ai hot?rât asupra unei case prefabricate, ai nevoie de un teren unde s? o amplasezi. Odat? f?cut acest pas, trebuie s? ob?ii autoriza?ie de construc?ie, eliberat? de prim?ria pe raza c?reia ai cump?rat terenul. Cel mai bine este s? apelezi la un birou de arhitectur? care te poate ajuta cu dosarul de autorizare, pe care trebuie s?-l depui la prim?rie.

Abia dup? ce ob?ii aprobarea poate începe ?i construc?ia. Marian spune c? biroul companiei unde lucreaz? te poate ajuta cu acest dosar, în cazul în care nu ?tii la cine s? apelezi.

Casa prefabricat? are nevoie de funda?ie, dar Dumitru precizeaz? c? nu este obligatoriu ca aceasta s? fie din beton armat, ci casele pot sta ?i pe piloni. Dac? alegi funda?ia din beton, aici va fi singurul loc în care vei folosi acest material. Datorit? acestui lucru, spune expertul, construc?ia prefabricat? ocup? pu?in spa?iu, deoarece pere?ii sunt mai sub?iri.

Odat? asamblat?, trebuie f?cut? doar pardoseala ?i ? dup? ce o mobilezi ? te po?i ?i muta.

La capitolul utilit??i, Marian spune c? obliga?ia lor este de a preg?ti toat? instala?ia electric? ?i sanitar? din cas?.

Doar racordarea la ap? ?i instala?ia de c?ldur? sunt f?cute de client. Nu difer? cu nimic racordarea la energie electric?, ap? ?i gaz la o cas? prefabricat? vs casa clasic??, explic? el.

Dac? dore?ti, î?i po?i instala panouri solare pe acoperi?, iar astfel po?i face economii semnificative.

Casa prefabricat?: cât cost??

O cas? prefabricat? la cheie poate costa între 290 ?i 350 euro pe metru p?trat. Marian Dumitru precizeaz? c? pre?ul variaz? în func?ie de câ?i pere?i interiori exist? în cas?, mai exact câte panouri sandwich s-au folosit pentru ridicarea casei.

El spune c? o cas? clasic? (stâlp, grind? din beton armat cu închidere de BCA sau c?r?mid?) începe de la 450 de euro pe metru p?trat. Motivul pentru care casele prefabricate sunt mai ieftine ?ine de materiale: sunt practice ?i construirea casei se face mai repede, de unde ?i manopera este mai ieftin?. Plus de asta, nu ai nevoie de antreprenori, me?teri, instalatori sau meseria?i.

Mai exist? ?i un cost al transportului din fabric? ?i pân? pe ?antier. În cazul de fa??, casele sunt produse într-o fabric? din Turcia ?i ajung în ?ar? în camioane.

Casa poate fi asamblat? pe loc, în trei sau patru zile, în orice moment al anului

Transportul din fabric? la Capital? este inclus în pre?ul casei afi?at pe site, dar, a?a cum men?ioneaz? Marian, dac? transportul se face în alt? localitate din provincie, atunci pre?ul acestuia este de 2 euro pe kilometru. Odat? ajuns? casa pe teren, aceasta poate fi asamblat? pe loc, în trei sau patru zile, în orice moment al anului; plus de asta, poate fi dezasamblat? ?i reasamblat? oriunde.

Pe lâng? pre?ul mai mic, o astfel de cas? vine la pachet ?i cu alte avantaje: vei avea costuri de între?inere ?i reînnoire mici, deoarece rata de uzur? este sc?zut?. În schimb, e bine de ?tiut c? durata medie de via?? a unei astfel de case este de aproximativ 40-50 de ani.

Ce mai trebuie s? ?tii despre o astfel de cas?:

 • este sigur?, deoarece este produs? pentru a rezista la cutremur ?i la condi?ii climatice diverse;
 • dac? dore?ti, ea poate fi extins? pe viitor ?i po?i ad?uga anexe;
 • materialele pentru casele prefabricate se g?sesc u?or pe pie?ele de construc?ii;
 • structurile prefabricate nu polueaz? mediul înconjur?tor;
 • au izola?ie termic? ridicat?, economisesc energie, iar eficien?a c?ldurii este esen?ial? în astfel de case;
 • datorit? timpului scurt de instalare, umiditatea nu apare în interior, nu este afectat? de condi?iile meteorologice ?i de clim? ?i te po?i muta imediat dup? asamblare;
 • toate elementele sunt compatibile între ele ?i nu exist? nici cea mai mic? abatere în ansamblul lor. Elementele fabricate formeaz? un întreg milimetric compatibil dup? instalare;
 • aspectul exterior este modern ?i estetic. Se adapteaz? mediului din orice regiune ?i este compatibil cu aspectul arhitectural general;
 • cl?direa poate fi conceput? special pentru persoanele cu dizabilit??i;
 • modific?rile sau complet?rile la proiecte pot fi f?cute imediat înainte de produc?ie.

În ceea ce prive?te un sfat pentru cei care se gândesc la o astfel de variant?, Dumitru recomand? o documentare serioas? în avans ?i vizitarea unui showroom, pentru a vedea modelele gata asamblate.

Sursa: www.lovedeco.ro | Ana Tepsanu

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *