Saturday, September 23, 2023
Home Banner R?cire accentuat? a vremii. Când se recomand? montarea anvelopelor de iarn?

R?cire accentuat? a vremii. Când se recomand? montarea anvelopelor de iarn?

by Angela Gheorghe
0 comment

Vremea s-a r?cit semnificativ, iar pe timpul nop?ii temperaturile se apropie frecvent de pragul de înghe?, astfel c? mul?i ?oferi se gândesc deja la anvelopele de iarn?. Iat? când se recomand? montarea anvelopelor de iarn? ?i ce ri?ti dac? nu respec?i prevederile legale.

Între recomand?rile speciali?tilor ?i prevederile legale exist? întotdeauna o discrepan??. Iat? de ce, în cazul echip?rii ma?inilor cu anvelope de iarn?, exist? diferen?e semnificative între cele dou? puncte de vedere.

Speciali?tii recomand? folosirea anvelopelor de iarn? de îndat? ce temperaturile exterioare au început s? scad? sub pragul de 7 grade Celsius. Sub aceast? temperatur?, propriet??ile cauciucului din care sunt fabricate anvelopele de var? se schimb? semnificativ. Anvelopele devin mai rigide, iar aderen?a este afectat?, la fel ca ?i performan?ele de frânare. Anvelopele de iarn? au o compozi?ie special?, care asigur? p?strarea nealterat? a aderen?ei la temperaturi sc?zute.

Când se recomand? montarea anvelopelor de iarn?: Ce prevede Codul Rutier

banner

Pe de alt? parte, legisla?ia impune folosirea anvelopelor de iarn? (sau a celor allseason marcate cu fulg de nea sau vârf de munte) întotdeauna atunci când carosabilul este acoperit de z?pad? sau ghea??. Acestea sunt condi?iile în care anvelopele de iarn? exceleaz?, iar folosirea pneurilor de var? în astfel de condi?ii ar reprezenta un pericol mare de accident.

?oferii nu au un termen-limit? pân? la care sunt obliga?i s?-?i doteze ma?inile cu anvelope de iarn? (acum câ?iva ani se vehicula termenul de 1 noiembrie), ci sunt obliga?i s-o fac? ori de câte ori condi?iile meteo o impun, în func?ie de regiunea sau chiar zona prin care circul?.

A?adar, anvelopele de iarn? sunt obligatorii chiar ?i în luna august, dac? se circul? în condi?ii de z?pad?. Spre exemplu, prima ninsoare din acest an a c?zut în urm? cu dou? s?pt?mâni pe Transf?g?r??an. Orice ?ofer surprins pe aceast? ?osea de fulgii de z?pad? ar fi fost pasibili de pedeaps? dac? nu ar fi avut ma?inile echipate cu anvelope de iarn?.

Prin urmare, este recomandat s? monta?i deja anvelopele de iarn? pe ma?in?. Pe lâng? performan?ele de frânare superioare la temperaturi sc?zute, acestea te salveaz? ?i în cazul în care e?ti surprins la munte de c?derea unei ninsori r?zle?e.

Sursa: www.promotor.ro | Cristian Agatie

You may also like

Leave a Comment

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.