Programul ?Rabla pentru electrocasnice? a luat startul ?i vine cu câteva modific?ri importante pe care ar fi bine s? le ?tii dac? te gânde?ti, de exemplu, s? î?i schimbi vechea ma?in? de sp?lat cu una nou?. ?i dac? nu apuci din prima tur? un voucher, nu uita c? ai mereu posibilitatea s? reciclezi electronicele ?i electrocasnicele vechi.

Ce e ?Rabla pentru electrocasnice?

?Rabla pentru electrocasnice? este ? a?a cum îi zice ?i numele ? programul na?ional de înlocuire a echipamentelor electrocasnice, electrice ?i electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Pentru 2021, ?Rabla pentru electrocasnice? are promis un buget-record de 75 de milioane lei, dup? cum a zis la începutul anului Ministrul Mediului, Tanczos Barna, ceea ce ar însemna c? peste 50.000 de beneficiari î?i pot lua echipamente noi.

Acest program este finan?at de c?tre Administra?ia Fondului pentru Mediu (AFM), care se afl? în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor ?i P?durilor din România (MMAP). Scopul programului este stimularea schimb?rii echipamentelor electrocasnice ?i electronice vechi, mari consumatoare de energie, cu unele noi ?i mai eficiente.

Cum func?ioneaz? ?i de la ce magazine po?i s? cumperi electrocasnice noi

Programul func?ionez? în felul urm?tor: dac? vrei s? î?i schimb un aparar vechi cu unul nou, trebuie s? intri pe site-ul AFM, unde completezi o declara?ie pe proprie r?spundere prin care te angajezi s? predai un echipament uzat în schimbul unui voucher. Odat? ob?inut voucherul ai la dispozi?ie maxim 15 zile ca s? îl folose?ti la cump?rarea unui produs eligibil de la unul dintre magazinele validate în program. Nu uita c? trebuie s? p?strezi declara?ia un an de la utilizarea voucherului.

Voucherul îl po?i folosi în magazine precum eMAG, Altex, Flanco, Carrefour, Auchan sau Dedeman, ace?ti comercian?i fiind valabili în programul ?Rabla pentru electrocasnice?, între cei 24 deja înscri?i.

Exist? ?i comercian?i precum Auchan sau Cora care ?i-au început propriul program ?Rabla pentru electrocasnice? ?i ofer? vouchere cuprinse între 120 ?i 200 de lei ce pot fi folosite la cump?rarea unui produs electrocasnic nou, dac? dai unul vechi la schimb, dar care s? aib? circuitul electric complet.

Po?i cump?ra offline, dar ?i online de la ace?ti comercian?i, voucherul nu poate dep??i jum?tate din valoarea produsului, este obligatoriu s? cumperi echipamente noi, iar în cazul electrocasnicelor se stabile?te o clas? minim? de eficien?? energetic?. Po?i beneficia de mai multe vouchere, dar maxim un singur voucher pentru fiecare categorie.

Sunt zece categorii de produse pentru care po?i beneficia de vouchere cuprinse între 200 ?i 500 de lei. Pe lâng? electrocasnice (aparate frigorifice sau de aer condi?ionat, aspiratoare, usc?toare, ma?ini de sp?lat rufe sau vase) programul include acum ?i vouchere pentru electronice: televizoare, laptopuri ?i tablete.

Vouchere mai mari în func?ie de produs ?i eficien?a lui

Cu cât discut?m de un consumator electric mai mare, cu atât sumele decontate de la stat sunt mai mari. De asemenea, e important s? ?tii c? valoarea subven?ionat? de stat prin vouchere nu poate dep??i 50% din pre?ul produsului pe care urmeaz? s?-l achizi?ionezi prin programul ?Rabla pentru electrocasnice?.

În acest sens, valorile voucherelor în func?ie de noile etichete energetice sunt cuprinse între 200 ?i 500 de lei pentru zece categorii de produse: electrocasnice (aparate frigorifice sau de aer condi?ionat, aspiratoare, usc?toare, ma?ini de sp?lat rufe sau vase), dar ?i electronice precum televizoare, laptopuri ?i tablete.

Iat? valorile noilor vouchere potrivit proiectului de ordin guvernamental pe care le po?i cump?ra prin programul ?Rabla pentru electrocasnice?:

 • 300 lei pentru ma?ini de sp?lat rufe cu noua clasa energetic? A;
 • 250 lei pentru ma?ini de sp?lat rufe cu noua clasa energetic? B;
 • 200 lei pentru ma?ini de sp?lat rufe cu noua clasa energetic? C;
 • 500 de lei pentru ma?ini de sp?lat rufe cu usc?tor cu noua clas? energetic? A; Pân? acum nu erau prev?zute în programul ?Rabla pentru electrocasnice?;
 • 450 de lei pentru ma?ini de sp?lat rufe cu usc?tor cu noua clas? energetic? B;
 • 400 de lei pentru ma?ini de sp?lat rufe cu usc?tor cu noua clas? energetic? C;
 • 400 lei pentru ma?ini de sp?lat vase cu noua clas? energetic? A;
 • 350 lei pentru ma?ini de sp?lat vase cu noua clas? energetic? B;
 • 300 lei pentru ma?ini de sp?lat vase cu noua clas? energetic? C;
 • 400 lei pentru aparate de aer condi?ionat, inclusiv aparate de aer condi?ionat portabile, cu eficien?? energetic? la r?cire cel pu?in A++;
 • 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/l?zi frigorifice/congelatoare cu noua clas? energetic? A; Aici exist? pu?ine produse în ofertele comercian?ilor. Majoritatea frigiderelor, de exemplu, cu eficien?? energetic? A+++ sunt trecute acum cu eticheta de eficien?? energetic? la litera F.
 • 350 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/l?zi frigorifice/congelatoare cu noua clas? energetic? B;
 • 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/l?zi frigorifice/congelatoare cu noua clas? energetic? C;
 • 400 lei pentru televizoare cu noua clas? energetic? A; ?i aici exist? pu?ine produse în ofertele comercian?ilor. Majoritatea televizoarelor, de exemplu, cu eficien?? energetic? A sunt trecute acum cu eticheta de eficien?? energetic? la litera F sau G.
 • 350 lei pentru televizoare cu nou? clas? energetic? B;
 • 300 lei pentru televizoare cu nou? clas? energetic? C;
 • 400 lei pentru usc?toare de rufe cu eficien?? energetic? A++;
 • 500 lei pentru usc?toare de rufe cu eficien?? energetic? A+++;
 • 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;
 • 500 lei pentru laptop-uri;
 • 300 lei pentru tablete

De la 1 ianuarie 2021 noile directive ale Uniunii Europene au impus schimbarea sc?rii de m?surare a eficien?ei energetice actuale a echipamentelor electronice ?i electrocasnice. Înainte, scara eficien?ei era notat? de la litera G ? care însemna un echipament pu?in eficient din punct de vedere energetic ? pân? la A+++, care d?dea nivelul superior de eficien??. Acum, noile valori pornesc de la A, care înseamn? eficien?? maxim?, ?i ajung treptat la G, care reprezint? eficien?a minim?.

Sursa: www.lovedeco.ro | Victor Arvunescu

Similar Posts