Dezvoltat? acum mai bine de 100 de ani de c?tre medicul italian Maria Montessori, metoda Montessori se concentreaz? în jurul convingerii c? cei mici sunt capabili s?-?i ini?ieze propriile experien?e de înv??are.

Montessori credea c? cei mici înva?? cel mai bine într-un mediu potrivit ?i sigur, un loc în care î?i pot face lucruri pentru ei. Un astfel de mediu presupune ?i existen?a unor materiale ?i obiecte cât mai naturale ?i mai accesibile vârstei la care se afl?.

Cum implementezi metoda Montessori la tine acas??

metoda montessori pat
 1. Organizarea casei

?Un loc pentru tot ?i totul la locul s?u? este unul dintre principiile fundamentale ale stilului de via?? Montessori. În momentul în care se stabile?te un loc pentru fiecare lucru, copilul va ?ti exact unde ?i de unde trebuie s? îl pun? ?i s? îl ia. Acesta este un instrument esen?ial pentru a-l înv??a s? fie responsabil pentru lucrurile lui. Pentru a eficientiza locul, mediul, cea mai semnificativ? schimbare pe care trebuie s? o face?i este aceea de a face accesibil accesul la tot ce îl înconjoar?.

 • îmbr?c?mintea trebuie p?strat? în sertare sau co?uri joase. Bara pentru umera?e trebuie s? fie la nivelul ochilor copilului, astfel încât acesta s? ajung? la haine.
 • în buc?t?rie ?i baie trebuie s? aib? scaune pe care s? se urce pentru a ajunge la chiuvete.
 • jocurile ?i juc?riile trebui amplasate pe rafturi joase, astfel încât copilul s? le poat? accesa cu u?urin??. De asemenea, ele trebuie separate în cutii  ca s? nu se formeze gr?mezi.
 • gust?rile s?n?toase vor fi amplasate în frigider sau dulap, pe cele mai de jos rafturi pentru ca micu?ul s? ajung? singur la ele.
 • b?uturile se depoziteaz? în sticle mici, care s?-i permit? copilului s? le mânuiasc? singur.

În stilul de via?? Montessori, p?rin?ii sunt încuraja?i s? schimbe juc?riile ?i c?r?ile copiilor lor la fiecare câteva s?pt?mâni. Scopul acestui lucru este s? le men?in? curiozitatea ?i s? previn? plictiseala. Poate p?rea cople?itor pentru unii p?rin?i, dar cel mai bun mod de a face acest lucru este s? schimba?i articolele de pe rafturi în func?ie de anotimpuri ?i de interesele actuale ale copilului. Este preocupat de  dinozauri? Pune în cutia cu juc?rii câ?iva dinozauri, iar pe rafturile de c?r?i, unele adecvate vârstei care s? con?in? aceea?i tem?. Indiferent de subiectele care îl intereseaz? pe copil, cheia este s? încurajezi explorarea ?i creativitatea.

 1. Dezvoltarea abilit??ilor de via??

Copiii mici sunt capabili s? fac? diverse lucruri prin cas?. Încurajând de la vârste fragede un astfel de comportament, el va deveni un adult capabil ?i echilibrat. Îns? asta presupune eforturi din partea p?rintelui. Copilul trebui înv??at s? pun? masa, s? strâng? masa ?i s? cure?e dup? el, spre exemplu. Repetând aceast? activitate constant, copilul î?i va câ?tiga independen?a mult mai repede.

Aten?ie! Sarcinile trebuie s? fie potrivite cu vârsta ?i abilit??ile copilului. De exemplu, un copil mic este capabil s? ude plantele, s? hr?neasc? animalele de companie, s? ?tearg? masa ?i s?-?i adune juc?riile. În rutina unui copil mai mare se pot include activit??i precum ducerea gunoiului, preg?tirea mesei ?i ?tersul prafului.

 1. Dezvoltarea concentr?rii

E adev?rat c? un copil mic nu are capacitatea de a se concentra ca un adult, îns?, în metoda Montessori, dezvoltarea acestei abilit??i este primordial?. Cu cât cultivarea ei se începe mai devreme, cu atât succesul va deveni mai rapid. Astfel, p?rintele va identifica interesele copilului ?i îi va pune la dispozi?ie materialele de care are nevoie pentru a explora în detaliu. Nu se neglijeaz? nici spa?iul în care urmeaz? a se juca copilul, acesta trebuind s? respecte principiile Montessori.

 1. Concentrarea pe motiva?ia interioar?, nu pe recompense

Metoda Montessori nu se axeaz? pe oferirea de recompense extrinseci pentru comportament, cum ar fi buline sau bomboane. Mult mai indicat? este lauda verbal?, de?i este important ca ?i aceasta s? fie oferit? cu moderare. În stilul de via?? Montessori, copilul este înv??at s? se bucure ?i s? caute sentimentele de pl?cere ?i mândrie care vin odat? cu înv??area a ceva nou sau la finalizarea unei sarcini.

Camera copilului mic/bebelu?ului (0-3 ani) în stilul Montessori

Crearea unui mediu Montessori nu trebuie s? a?tepte pân? când copilul va fi mai mare. De fapt, chiar ?i sugarii r?spund bine la un mediu Montessori. Acesta este un moment minunat pentru a începe aceast? tranzi?ie, deoarece vei încorpora idei ?i v? ve?i adapta la schimb?ri pe m?sur? ce copilul cre?te. Astfel, dac? inten?ionezi s? implementezi principiile Montessori în camera copilului mic, iat? patru lucruri pe care le po?i face.

 • acoper? prizele ?i îndep?rteaz? obiectele care ar putea s?-l r?neasc? pe bebelu? sau pe care bebelu?ul le-ar putea strica. Scopul acestei ?mi?c?ri? este acela de a-i crea un mediu sigur în care s? se poat? mi?ca ?i explora liber.
 • folose?te porti?e de lemn pentru a contura spa?iul de joac? ?i pentru a men?ine fix? zona destinat? înv???rii ?i explor?rii.
 • pune salteaua direct pe podea. Raluca Vivico, designer de interior, recomand? p?rin?ilor care-?i doresc s? amenajeze camera în stilul Montessori s? a?eze salteaua direct pe podea. ?O saltea a?ezat? direct pe podea îl ajut? pe copil s? urce ?i s? coboar?. Cu alte cuvinte, îl impulsioneaz? s? fie independent. În plus, faptul c? distan?a dintre pardoseal? ?i pat nu este mare, îl scute?te de posibile accidente?, sus?ine aceasta.
 • folose?te mobilier de dimensiuni mici. ?M?su?a ?i scaunul copilului ar trebui s? fie adecvate vârstei ?i în?l?imii lui?, spune designerul de interior Raluca Vivico. Indicat ar fi ca acestea s? fie plasate în buc?t?rie sau sufragerie, lâng? masa unde m?nânc? adul?ii.

Odat? ce ai creat un spa?iu sigur pentru explorare, exist? o mul?ime de moduri în care îi po?i încuraja curiozitatea. Când sunt foarte mici pentru a se deplasa singuri, bebelu?ii r?spund bine la o oglind? ?i la alte juc?rii mici. Pe m?sur? ce se dezvolt?, alege juc?rii ?i obiecte care îi ajut? s? foloseasc? toate cele cinci sim?uri. D?-i o cutie ?i câteva obiecte pentru a exersa introducerea ?i scoaterea din cutie.

Mare aten?ie, îns? la juc?rii. Designerul Raluca Vivico recomand? ca acestea s? fie din materiale prietenoase cu natura, precum lemnul sau pânza, nicidecum din plastic. Culorile, mai spune ea, s? fie pastelate, pl?cute privirii, f?r? accente puternice ?i deranjante.

Camera copilului (3-6 ani) în stilul Montessori

Pe m?sur? ce copilul cre?te ?i devine mai mobil, este esen?ial s? îi permi?i libertatea de a se deplasa ?i de a explora toat? casa. Acest lucru înseamn? c? toat? protec?ia va fi modificat?, astfel încât s? ?ii cont de mobilitatea crescut? ?i de nevoia de spa?iu. La baie ?i buc?t?rie, spre exemplu va avea nevoie de un scaun cu trepte pentru a ajunge singur la chiuvete sau la dulap pentru a-?i lua tot ce are el nevoie.

Tot în aceast? etap?, jocul lui evolueaz? ?i sufer? modific?ri. Pentru a încuraja aceast? modificare, po?i face urm?toarele lucrurile:

 • plaseaz? c?r?ile ?i juc?riile pe rafturile de jos. ?Juc?riile trebuie s? fie la nivelul copilului pentru a nu încerca s? se aga?e de mobilier, evitând astfel accidentele. Nu se recomand? s? fie ?inute într-un co?, la gramad?, ci mai degrab? expuse pe rafturi de unde el î?i poate alege u?or cu ce se joac?, sus?ine designerul Raluca Vivico?.
 • aga?? pe perete opere de art? interesante. Fie un desen de-al lui sau de-al fratelui sau surorii, fie amprenta lui de când era bebelu?, fie orice alt desen. Important este ca aceste tablouri s? fie la nivelul ochilor lui pentru a-l putea determina s? le priveasc?. Expunerea la astfel de opere îi stimuleaz? copilului atât gândirea analitic?, cât ?i imagina?ia.
 • creeaz? t?vi?e senzoriale. În fiecare sezon, asambleaz? o tav? cu obiecte pe care le-ai g?sit în aer liber pentru ca cel mic s? le poat? atinge ?i explora. ?i adunarea lor de prin natur? este o experien?? excelent? de înv??are ?i explorare. Nu uita s? te asiguri c? t?vile nu con?in nimic care ar putea reprezenta un pericol de sufocare sau îmboln?vire. Iat? câteva idei pentru t?vi?ele senzoriale:

Prim?vara: frunze verzi, mu?chi, semin?e

Vara: scoici, stelu?e de mare din lemn, flori, fructe, nisip

Toamna: mere, frunze, ghinde, porumb uscat,

Iarna: fulgi de z?pad? de hârtie, ramuri ve?nic verzi, z?pad? artificial?, ghea??

Camera ?colarului în stilul Montessori

Ideea din spatele metodei Montessori este c? vei extinde ceea ce ai început la na?terea copilui  pe m?sur? ce copilul cre?te ?i se dezvolt?. Asta, dac? în mod ideal, ai fi început deja s? adaptezi casa ?i stilul de via?? la metoda Montessori cu mult înainte ca micu?ul s? intre la ?coal?. Dac? nu ai f?cut-o, nu te îngrijora ? nu este niciodat? prea târziu pentru a începe.

Este important s? re?ii c? implementarea metodei Montessori la orice vârst?, necesit? o planificare avansat?, cu atât mai mult pentru copiii de vârst? ?colar?. Activit??ile practice precum strângerea juc?riilor ?i aranjarea acestora la locul lor, îmbr?catul ?i dezbracatul f?r? ajutor, punerea ?i strângerea mesei sunt esen?iale. Continu? s? folose?ti rafturile joase din perioada pre?colar?, dar pe m?sur? ce cre?te, schimb? juc?riile cu puzzle-uri, c?r?i ?i altele adecvate vârstei.

Alege obiectele pe care le a?ezi pe rafturi, precum ?i câteva dintre activit??ile pe care le încorporezi în rutin?, în a?a fel încât s? muleze pe personalitatea ?i intereselor copilului t?u. În acest fel, va fi mai interesat s? le foloseasc?. De exemplu, dac? ai un copil care prezint? o înclina?ie artistic?, rafturile  pot con?ine o varietate de hârtie ?i articole de art?. Dac? copilul iube?te natura, po?i continua s? creezi t?vi?e senzoriale cu elemente din natur?. Nu uita îns?, s?-i pui la îndemân? ?i c?r?i despre plantele ?i animalele din regiunea voastr?. Cititul este extrem de important, a?a c? îi po?i face un col? de lectur?, un puf plasat lâng? fereastr? pentru a avea lumin? natur? sau cel pu?in un scaun confortabil.

În concluzie, adoptarea unui stil de via?? Montessori nu este unul deloc costisitor, îns? este unul care v? poate schimba via?a într-un mod benefic.

Sursa: www.lovedeco.ro | Lavinia Peter

Similar Posts