În luna septembrie 2021, Netflix vine cu noi filme ?i seriale, unele dintre ele chiar foarte mult a?teptate.

Vezi mai jos lista cu filme Netflix pentru luna septembrie 2021.

La Casa de Papel – sezonul 3

Din luna septembrie, Netflix readuce în prim plan unul dintre cele mai îndr?gite filme seriale ? La Casa de Papel ? Fabrica de bani Banda este închis? în Banca Na?ional? a Spaniei de peste 100 de ore. Membrii grupului au reu?it s? o salveze pe Lisabona, dar, dup? pierderea unuia dintre coechipieri, îi a?teapt? unul dintre momentele lor cele mai întunecate. Profesorul a fost capturat de Sierra ?i, pentru prima dat?, nu are un plan de evadare. Tocmai când pare c? nimic altceva nu mai are cum s? mearg? prost, în fa?a lor apare un du?man mai puternic decât to?i ceilal?i întâlni?i pân? atunci, ?i anume armata. Se apropie sfâr?itul celui mai mare jaf din istorie, care este pe cale s? se transforme într-un adev?rat r?zboi.

Sex Education – sezonul 3

Tot în luna septembrie, Netflix lanseaz? sezonul 3 al unuia dintre cele mai populare filme seriale ? Sex Education. În acest nou an ?colar, Otis are parte de experien?e sexuale ocazionale, Eric ?i Adam au, oficial, o rela?ie, iar Jean a?teapt? un copil. Hope, noua directoare a ?colii, încearc? s? readuc? spiritul excelen?ei la Moordale, Aimee descoper? feminismul, Jackson se îndr?goste?te ?i înc? mai plute?te în aer amenin?area unui mesaj vocal r?t?cit. Preg?te?te-te pentru angajamente, fenomene bizare, pr?jituri care amintesc de organele sexuale ?i pentru mult mai multe momente cu doamna Groff.

The Chesnut Man

Ac?iunea din ?The Chestnut Man? este plasat? într-o suburbie lini?tit? din Copenhaga, în care, într-o diminea?? de octombrie cu vânt puternic, poli?ia face o descoperire îngrozitoare. Cadavrul f?r? o mân? al unei tinere ucise cu bestialitate este g?sit pe un teren de joac?, al?turi de o p?pu?? f?cut? din castane. Naia Thulin, o detectiv? tân?r? ?i ambi?ioas?, preia cazul împreun? cu noul ei partener, Mark Hess. Curând, cei doi descoper? asupra p?pu?ii din castane o dovad? misterioas?, care face leg?tura cu o fat? disp?rut? cu un an înainte, despre care se credea c? ar fi fost decedat? ?i care este fiica omului politic Rosa Hartung.

How to be a cowboy ? din 1 septembrie

Dale Brisby se folose?te de re?elele de socializare ?i de talentul la rodeo pentru a men?ine vii tradi?iile cowboy-lor. Acum, arat? lumii ce înseamn? un cowboy adev?rat. Q-FORCE ? din 2 sepembrie Un superspion gay ?i echipa lui din comunitatea LGBTQ vor s? î?i demonstreze valoarea în fa?a agen?iei care i-a subestimat. Azi în West Hollywood, mâine în toat? lumea!

On the Verge ? din 7 septembrie

O buc?t?reas?, o mam? singur?, o mo?tenitoare bogat? ?i o femeie care î?i caut? un job tr?iesc împreun? criza vârstei mijlocii în Los Angeles-ul de dinaintea pandemiei. Into the Night ? sezonul 2- din 8 septembrie Dup? ce î?i g?sesc refugiul în subteran, pasagerii se confrunt? cu o mul?ime de noi probleme ?i cu intensificarea tensiunilor dintre ei ?i solda?i.

How to be a cowboy ? din 1 septembrie

Dale Brisby se folose?te de re?elele de socializare ?i de talentul la rodeo pentru a men?ine vii tradi?iile cowboy-lor. Acum, arat? lumii ce înseamn? un cowboy adev?rat.

Q-FORCE ? din 2 sepembrie

Un superspion gay ?i echipa lui din comunitatea LGBTQ vor s? î?i demonstreze valoarea în fa?a agen?iei care i-a subestimat. Azi în West Hollywood, mâine în toat? lumea!

Into the Night ? sezonul 2 – din 8 septembrie

Dup? ce î?i g?sesc refugiul în subteran, pasagerii se confrunt? cu o mul?ime de noi probleme ?i cu intensificarea tensiunilor dintre ei ?i solda?i.

The Circle ? din 8 septembrie

Cu flirturi, minciuni ?i alian?e autentice, o nou? serie de concuren?i intr? în Cerc, adaptându-se la r?sturn?rile de situa?ie pentru a ob?ine marele premiu al sezonului.

Lucifer ? sezonul final ? din 10 septembrie

Printre cele mai apreciate filme seriale Netflix din luna septembrie 2021 se num?r? cu siguran?? Lucifer. Ultimul sezon, din 10 septembrie. Lucifer a ob?inut promovarea, dar oare chiar î?i dore?te postul? Chloe se preg?te?te s? renun?e la cariera de detectiv, Amenadiel intr? în LAPD ?i multe altele.

Jack Whitehall: Travels with my Father ? sezonul 5 – din 14 septembrie

Încercând s?-?i consolideze rela?ia, jovialul comic Jack Whitehall ?i Michael, scor?osul s?u tat?, pornesc în c?l?torii ciudate ?i amuzante pe t?râmuri str?ine.

Final Space ? sezonul 3 ? din 16 septembrie

Gary ?i echipa lui lupt? pentru supravie?uire în haosul dezl?n?uit din Spa?iul Final ?i fug de maleficul Invictus, care vrea s? absoarb? puterile lui Pandi?pan.

Chicago Party Aunt ? din 17 septembrie

Priceput? în a evita maturizarea, sufletul petrecerilor din Chicago, devoratoare de sandvi?uri ?i fan? înfocat? Bears, Diane are o sl?biciune pentru nepotul ei tocilar.

Squid Game ? din 17 septembrie

Sute de juc?tori r?ma?i f?r? bani accept? o invita?ie stranie de a participa la ni?te jocuri pentru copii. Îi a?teapt? un premiu tentant, cu mize mortale!

Love on the Spectrum ? sezonul 2 – din 21 septembrie

Pentru oricine poate fi greu s? g?seasc? dragostea. Îns? pentru tinerii cu autism, lumea imprevizibil? a întâlnirilor se dovede?te a fi ?i mai complicat?.

Dear with people- sezonul 4 ? din 22 septembrie

Reuni?i în vremuri de pandemie, Sam ?i Lionel cei din viitor fac o retrospectiv? a ultimului lor an legendar petrecut la Winchester. Rezultatul e un musical din anii 90.

Jaguar ? din 22 septembrie

În Spania anilor 60, o supravie?uitoare a Holocaustului se al?tur? unui grup de justi?iari care vor s?-?i fac? dreptate împotriva nazi?tilor refugia?i aici dup? r?zboi.

Hospital Playlist – din 23 septembrie

În spital, acolo unde fiecare pacient ?i fiecare poveste conteaz?, cinci medici care sunt prieteni se confrunt? cu provoc?rile vie?ii profesionale ?i personale.

Pose ? sezonul 3 ? din 23 septembrie

Bucuria, triste?ea ?i speran?a transcend sala de bal. Via?a Blanc?i se împarte între rolurile de mam?, partener? ?i asistent?, iar Pray Tell are probleme de s?n?tate.

Blood and Water ? sezonul 2 ? din 24 septembrie

Serialul pentru tineri adul?i a c?rui ac?iune se petrece în Cape Town revine cu noi r?sturn?ri de situa?ie captivante.

Ganglands ? din 24 septembrie

Când nepoata lui deranjeaz? un baron al drogurilor, Mehdi, ho? de profesie, ?i banda lui de jefuitori sunt atra?i într-o lupt? violent? ?i mortal? pentru suprema?ie.

Midnight Mass ? din 24 septembrie

Dup? sosirea unui preot enigmatic, într-o comunitate au loc evenimente miraculoase ?i apar semne înfrico??toare. De la creatorul serialului ?Casa bântuit??.

Love 101 ? din 30 septembrie

Serialul a c?rui ac?iune se petrece în Istanbul ?i în care adolescen?i din anii ?90 se lupt? cu stâng?ciile ?i deziluziile specifice vârstei revine cu al doilea sezon.

Luna Park ? din 30 septembrie

În Roma anilor 60, întâlnirea dintre o fat? crescut? în lumea parcurilor de distrac?ii ?i una dintr-o familie bogat? duce la intrig?, secrete ?i iubiri nea?teptate.

Afterlife of the Party ? din 2 septembrie

Din 2 septembrie, Netflix lanseaz? unul dintre cele mai interesante filme ale lunii. Cassie tr?ie?te pentru petreceri, dar ajunge s? moar? într-un accident bizar. Acum, tân?ra monden? trebuie s?-?i îndrepte gre?elile dac? vrea s? capete aripi.

JJ+E ? din 8 septembrie

Elisabeth ?i John-John locuiesc în acela?i ora?, dar tr?iesc în lumi diferite. Oare are o prim? iubire pasional? for?a de a sparge barierele sociale ?i culturale?

Prey ? din 10 septembrie

O excursie în s?lb?ticie devine mortal?, atunci când cinci excursioni?ti ar??go?i sunt urm?ri?i, în mod inexplicabil, de un vân?tor nev?zut ?i neobosit.

The Stronghold ? din 17 septembrie

S?tui de munca banal? de zi cu zi, trei poli?i?ti marsiliezi au ?ansa s? sparg? o puternic? re?ea de narcotrafican?i, îns? o informatoare-cheie face o cerere incomod?.

Intrusion ? din 22 setembrie

Dup? ce o spargere în casa de vis a unui cuplu se soldeaz? cu victime, so?ia traumatizat? caut? r?spunsuri, dar afl? c? adev?ratul pericol abia începe.

Friendzone ? din 29 septembrie

S?tul de prietenii platonice, Thibault crede c? soarta îi surâde când între el ?i Rose apare o scânteie. Oare va reu?i s? se transforme din cel mai bun prieten în iubit?

Worth – din 3 septembrie

În urma tragediei din 11 septembrie, un avocat trece printr-o încercare emo?ional? în timp ce este nevoit s? pun? un pre? pe vie?ile pierdute. Bazat pe evenimente reale.

Kate – din 10 septembrie

Otr?vit? în timpul ultimei ei misiuni, o asasin? feroce activ? în Tokyo are la dispozi?ie mai pu?in de 24 de ore pentru a afla cine a dat ordinul ?i a se r?zbuna.

Nightbooks ? din 15 septembrie

Alex trebuie s? spun? câte o poveste de groaz? în fiecare noapte sau s? r?mân? captiv pentru totdeauna, al?turi de noua lui prieten?, în apartamentul unei vr?jitoare.

Confession of a invisible girl ? din 22 septembrie

Ajuns? la ?coala cea nou?, Tetê, o fat? istea??, dar stângace, e gata s? fac? orice pentru a intra în cercul copiilor populari. Dar, curând, d? peste obstacole.

Je suis Karl ? din 23 septembrie

Dup? ce î?i pierde aproape to?i membrii familiei într-un atac terorist cu bomb?, o tân?r? este atras?, f?r? s? ?tie, chiar în gruparea criminal? care i-a ucis.

No one gets out alive ? din 29 septembrie

O poveste horror cu case bântuite, o incursiune tulbur?toare în via?a imigran?ilor ?i o lume în care folclorul str?vechi poate deveni înfrico??tor de real.

Filme documentare

Turning point: 9/11 and the war on terror- din 1 septembrie

Serialul ofer? o relatare dur? a atacurilor teroriste din 11 septembrie, de la începuturile al-Qaida, din anii ?80, la reac?ia Americii pe plan intern ?i interna?ional.

Countdown: inspiration 4 mission to space ? din 6 septembrie

Un miniserial despre prima misiune în spa?iu dedicat? în totalitate din civililor

Untold ? Breaking Point ? din 7 septembrie

Sub presiunea victoriilor din tenisul american, Mardy Fish s-a confruntat cu probleme de s?n?tate mintal? care i-au schimbat via?a atât pe teren, cât ?i în afara lui.

Blood Brothers: Malcom X & Muhammad Ali ? din 9 septembrie

De la o întâlnire întâmpl?toare la o desp?r?ire tragic?, leg?tura extraordinar? dintre Malcolm X ?i Muhammad Ali cedeaz? sub povara neîncrederii ?i idealurilor diferite.

The Woman and the Murderer ? din 9 septembrie

Documentarul prezint? eforturile neobosite depuse de o ?ef? de poli?ie ?i mama unei victime pentru a g?si ?i a pune sub acuzare un uciga? în serie în Parisul anilor 90.

Schumacher ? din 15 septembrie

Documentarul ofer? o relatare intim? despre via?a lui Michael Schumacher, pe care curajul ?i spiritul rebel l-au transformat într-o legend? a Formulei 1.

Vendetta ? Lies and the Mafia ? din 24 septembrie

Acest serial documentar exploreaz? povestea adev?rat? a doi dintre lupt?torii sicilieni antimafie, care ajung în instan?? fiind acuza?i de infrac?iuni deosebit de grave.

Filme Netflix pentru copii

Kid Cosmic – sezonul 2 – din 7 septembrie

Jo afl? ce înseamn? s? fii un lider adev?rat, iar Eroii Locali se lanseaz? într-o aventur? spa?ial? pentru a g?si Pietrele Puterii r?mase ?i a salva galaxia.

Octonauts: Above & Beyond ? din 7 septembrie

Octonau?ii î?i extind explorarea dincolo de mare, pe uscat! Cu vehicule ?i prieteni noi, vor proteja toate habitatele ?i animalele aflate în pericol.

You vs Wild: Out Cold – din 14 septembrie

Amnezic în urma pr?bu?irii avionului, Bear trebuie s? ia decizii pentru a-l salva pe pilotul disp?rut ?i pentru a supravie?ui acestei aventuri interactive cu miz? mare.

Go, go, Cory Carson ? din 21 septembrie

De la jocuri ?i s?niu? la leacuri pentru sughi?, Chrissy, sor? mai mic? a lui Matei Ma?inescu, porne?te în tromb? prin ora?, în c?utare de distrac?ie ?i aventuri!

Ada Twist, Scientist ? din 28 septembrie

Micu?a savant? Ada ?i cei doi prieteni ai s?i caut? r?spunsuri la întreb?ri importante ?i lucreaz? în echip? pentru a descoperi adev?rul despre absolut orice!

Filme licen?iate Netflix în septembrie 2021

 • Cemetery Junction ? din 1 septembrie
 • Could with a chance of Meatballs ? din 1 septembrie
 • Dumb and Dumber ? din 1 septembrie
 • Frida ? din 1 septembrie
 • Friday – din 1 septembrie
 • How to lose a guy in 10 days ? din 1 septembrie
 • The Boy in the striped pajamas – din 1 septembrie
 • The Hustle – din 1 septembrie
 • Tomorrow Man – din 1 septembrie
 • Double Jeopardy – din 2 septembrie
 • Fast & Furious Presents ? Hobbs and Shaw – din 2 septembrie
 • Spider Man: Far from Home ? din 2 septembrie
 • The Last Black Man in San Francisco – din 7 septembrie
 • The Fall ? din 15 septembrie
 • The Hobbit: Un unexpected Jurney ? din 17 septembrie
 • The Way Back ? din 15 septembrie
 • Tat? mut? mun?ii ? din 18 septembrie
 • Eagle Eye ? din 20 septembrie
 • The Lobster – din 20 septembrie

Sursa: www.libertatea.ro | Sofia Ionescu

Similar Posts